PRECOP28 w Katowicach. Poznaliśmy laureatów wyróżnień „Green Changer” [Zdjęcia]

Redakcja WKATOWICACH.eu
05.10.2023w Katowicach

W czwartek, 5 października, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach rozpoczęła się dwudniowa konferencja PRECOP28 - wydarzenie przygotowujące do Szczytu Klimatycznego ONZ COP28, największego światowego forum, którego celem jest wypracowanie wspólnej polityki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. W czwartkowy wieczór, 5 października, poznaliśmy laureatów wyróżnień PRECOP28 - "Green Charger".

prezydent Katowic Marcin Krupa i inni politycy

Wręczenie nagród "Green Changer" 

Za nami uroczysta Gala wręczenia wyróżnień PRECOP 28. Plebiscyt wyróżnień konferencji PRECOP 28 odbywał się pod nazwą „Green Changer”. Zadaniem konkursu jest rozwój świadomości i wiedzy oraz propagowanie wzorców postaw, doświadczeń i dobrych praktyk. W trakcie uroczystej gali wyróżnienia zostały przyznane poszczególnym osobom, instytucjom, autorom projektów. Honorowa nagroda to wyróżnienie za szereg działań promujących aktywność na rzecz klimatu i zrównoważonego stylu życia, a także przedsięwzięć, projektów i pomysłów służących w praktyczny i wymierny sposób środowisku i ochronie klimatu.

Wyróżnieni przez kapitułę zostali:

 • Wiktoria Jędroszkowiak
 • Dominika Tarczyńska
 • dr Tomasz Rożek
 • Paulina Górska
 • prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki
 • VIVE Textile Recycling
 • Miasto Katowice
20 zdjęć

Gala wręczenia wyróżnień PRECOP 28

Wcześniej pisaliśmy:

Rozmowy o klimacie w MCK w Katowicach

W Katowicach, 5 października, rozpoczęła się dwudniowa konferencja klimatyczna poprzedzająca Szczyt Klimatyczny ONZ COP28 w Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wydarzenie rozpoczęła sesja inaugurująca: Świat bez emisji - czas na przyspieszenie.

To wydarzenie jest wyjątkowe, cieszę się, że jesteśmy tu wszyscy razem, by rozmawiać o zielonej rewolucji, redukcji emisji CO2, transformacji sektora energii i innych tematach. Proszę o to, by się Państwo wsłuchali w ekspertów i w tyle głowy mieli cel. A celem nie jest rozmawiać, ale zarządzać problemem, by wypracować realną zmianę klimatyczną. mówił ze sceny Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy, dyrektor wykonawczy, UN Global Compact Network Poland 

W grudniu 2018 roku, tu w Katowicach w MCK i Spodku, odbył się szczyt klimatyczny COP24 i zdecydowaliśmy, że warto kontynuować, by Katowice stały się miejscem dialogu o wyzwaniach klimatycznych. W tym rok COP28 odbędzie się w Dubaju. Musimy wspólnie walczyć ze zmianami klimatu. Agenda PRECOP28 porusza główne tematy zrównoważonej gospodarki. Chcemy, by tutaj wypracowano konkretne działania klimatyczne, które dają konkretne efekty. mówi Wojciech Kuśpik, prezes zarządu Grupy PTWP

Witam Państwa w Katowicach. Pomysły, które Państwo wypracowują, my samorządowcy staramy się wprowadzać w życie i działać proekologicznie. W Katowicach jest sporo takich działań - obecnie zazieleniamy jedną z głównych dróg w mieście - ulicę Warszawską. Zasadzono tu 80 drzew i zawężono drogę. Warto wydawać pieniądze na takie działania, bo takie inwestycje zostają dla przyszłych pokoleń. Jestem szczęśliwy, że po raz drugi możemy gościć w Katowicach PRECOP. To właśnie tutaj wykuwają się tematy, które następnie są omawiane na COP, gdzie są wyciągane wnioski z tych debat. Mam nadzieję, że w Katowicach będziemy gościć kolejne edycje PRECOP. podkreśla prezydent Katowic, Marcin Krupa

Witam Was w Katowicach, w województwie śląskim, które jest największym górniczym regionem w Europie, witam Was też w Polsce. Tylko 2 stopnie dzielą nas od katastrofy klimatycznej, od zachwiania równowagi - to jest realnym problemem, którego rozwiązanie jest w naszych rękach. Województwo śląskie nie istnieje bez transformacji energetycznej, niegdyś region silny węglem, stanął przed wyzwaniem transformacji dziejowej. Dzięki funduszom i wspólnym działaniom z regionu przemysłowego stajemy się zieloną krainą, która dba o przyszłe pokolenia. Wierzę, że jesteśmy w stanie wspólnie wykreować odporność społeczną, gospodarczą i organizacyjną i klimatyczną, bo tylko takie odporne społeczeństwa przetrwają. zaznacza Łukasz Czopik, wicemarszałek województwa śląskiego 

Z zebranymi, online połączył się Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, który obecnie przebywa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie podpisuje umowę dotyczącą porozumienia o współpracy z Emiratem Abu Dhabi.

Konferencja COP28 wytycza drogę do neutralności klimatycznej. To ważne, by tu w Katowicach, sercu gospodarczym Polski, rozmawiać o tych wyzwaniach i ambitnych celach. Przyszłość jest w naszych rękach. Musimy dążyć do neutralności klimatycznej i uniezależnić się od paliw kopalnianych, nie ma innej drogi, by zapewnić bezpieczeństwo nam i przyszłym pokoleniom. mówił marszałek Chełstowski

Zmiany klimatyczne stanowią globalne wyzwanie, które potrzebują globalnych rozwiązań. Sytuacja jest krytyczna, musimy sprostać tym wyzwaniom. Nasze przewodnictwo wyznacza ambitne cele, takie jak transformacja w kierunku niskowęglowej gospodarki. Poczyniliśmy istotne kroki, inwestując i rozwijając odnawialne źródła energii, energię wiatru, energię słoneczną, wodorową - staramy się wykorzystać istniejące zasoby energetyczne. Chcemy też wspierać inne kraje na ich drodze do budowania zrównoważonej gospodarki. mówił Mohamed al Harbi Ambasador Emiratów Arabskich w Polsce

Kryzys klimatyczny już teraz nadwyręża nasze gospodarki. Świat osiąga temperaturę wrzenia. Mamy coraz mniej czasu, by uniknąć globalnej katastrofy klimatycznej. Musimy wyznaczyć sobie priorytety, by uniknąć globalnej katastrofy klimatycznej. dodała Sanda Ojiambo zastępczyni Sekretarza Generalnego ONZ, dyrektor wykonawcza, United Nations Global Compact (UNGC)

W Polsce jeszcze mówi się, że sprawy klimatyczne to bajki. Warto zapamiętać, że my nie chronimy naszej planety, my chronimy nas - ludzi. Planeta sobie radziła przez lata, my musimy dbać o nas, niech ten egoizm wygra. Musimy mówić to naszym obywatelom, by zrozumieli problemy klimatyczne. podkreśla poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, przewodniczący Rady EEC, Jerzy Buzek

PRECOP28 w Katowicach

W najbliższy czwartek i piątek, 5-6 października, Katowice w Międzynarodowym Centrum Kongresowym goszczą #PRECOP28. To wydarzenie przygotowujące do Szczytu Klimatycznego COP28 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, który odbędzie się na przełomie listopada i grudnia 2023 roku.

Ściągnięcie do Katowic takich wydarzeń jak Szczyt Klimatyczny COP 24 czy WUF 11 wpływa na rozwój miasta po dziś dzień. Znakomitym przykładem jest PRECOP28, który odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. PRECOP to konferencja poprzedzająca obrady tegorocznego Szczytu Klimatycznego, który na początku grudnia odbędzie się w Arabii Saudyjskiej. To w Katowicach uczestnicy będą przygotowywać się do wypracowania wspólnej polityki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. mówi prezydent Katowic, Marcin Krupa

To jedno z wielu wydarzeń w kalendarzu imprez miejskich. Turystyka biznesowa jest istotnym elementem gospodarki oraz promocji, na które postawiło nasze miasto. Goście to realne zyski dla naszych mieszkańców i przedsiębiorców - restauracji, hoteli, taksówkarzy. W ubiegłym roku, dzięki turystyce biznesowej, w mieście zostało ponad 151 mln zł. dodaje prezydent Katowic

To już druga edycja PRECOP, która - jako wydarzenie cykliczne - stawia sobie za cel wypracowanie wspólnego stanowiska różnych środowisk wobec najważniejszych tematów omawianych podczas corocznych Szczytów Klimatycznych. Podczas PRECOP 27, w ponad 20 debatach, dyskusjach i wydarzeniach towarzyszących wzięło udział 1200 uczestników - wśród nich wysocy przedstawiciele agend ONZ i Unii Europejskiej, ambasadorzy i politycy, byli prezydenci COP. Rezultatem obrad poprzedniego PRECOP było opracowanie w formule „białej księgi” - wskazań i rekomendacji dla COP27 w Egipcie.

ludzie na kogresie COP w Katowicach

W ramach tegorocznej edycji PRECOP odbędzie się 30 debat z łącznym udziałem ponad 150 prelegentów - przedstawicieli ONZ, polskich i unijnych polityków, ludzi gospodarki, ekspertów oraz przedstawicieli organizacji. W programie dwudniowego spotkania pojawiają się najistotniejsze tematy związane z redukcją emisji CO2, polityką klimatyczną Polski i Europy, powstrzymaniem globalnego ocieplenia i łagodzeniem już widocznych i wciąż narastających skutków zmian klimatycznych.

W Katowicach nie zabraknie też dyskusji o problemach sektora transportu mierzącego się z wyzwaniem, jakim jest osiągnięcie bezemisyjności bez utraty funkcjonalności.

Do tematów poruszanych podczas PRECOP 28 należeć będą również:

 • transformacja energetyczna,
 • zielone miasta,
 • szanse i wyzwania dla biznesu,
 • redukcja emisji gazów cieplarnianych,
 • zrównoważone rolnictwo oraz edukacja klimatyczna.

Rejestracja na udział stacjonarny trwa do 4 października 2023 r. do godz. 15:00, natomiast do udziału online w części konferencyjnej trwa do 6 października 2023 r. do godz. 15:00. Rejestracja odbywa się droga elektroniczną poprzez stronę: TUTAJ.

Korzyści dla mieszkańców

Przypomnijmy, że jak wynika z raportu „Rynek turystyki biznesowej w Katowicach w latach 2020-2022” rok 2022 był okresem powrotu do stanu sprzed roku 2020. W 2022 roku w katowickich obiektach biorących udział w badaniu zrealizowano łącznie 6 426 wydarzeń biznesowych, w tym największym było Światowe Forum Miejskie WUF11. To przełożyło się na rozwój gospodarki.

wuf 11 w Katowicach ludzie przy kolorowych staiskach

Jak wynika z przeprowadzonych badań goście niekorzystający z noclegu, wydali średnio w Katowicach 172,33 zł, z kolei wydatki korzystających z hotelu wyniosły średnio 837,73 zł. W 2022 roku uczestnicy wydarzeń o charakterze konferencyjnym zostawili w Katowicach prawie 151 mln zł.

Oprócz raportu Katowice przeprowadziły również badanie ankietowe wśród uczestników tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, by sprawdzić, co myślą o mieście.

Blisko 70% ankietowanych zadeklarowało chęć powrotu do Katowic, a ponad 66% chce wrócić z przyjaciółmi lub rodziną na weekend. To pokazuje, że inwestowanie w turystykę biznesową wpływa na postrzeganie miasta i przekłada się na zainteresowanie miastem jako destynacją stricte turystyczną. Uzupełnienie naszych działań o liczne wydarzenia, koncerty sprawia, że Katowice są coraz bardziej atrakcyjne jako miasto odpowiednie na tzw. city break. mówi naczelnik wydziału promocji Urzędu Miasta Katowice, Marta Chmielewska

Stoisko Katowic na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2023

Zobacz także

Kluczowe wnioski po PRECOP 28 w Katowicach, dwudniowej konferencji poprzedzającej Szczyt Klimatyczny w Dubaju [Zdjęcia]
Kluczowe wnioski po PRECOP 28 w Katowicach, dwudniowej konferencji poprzedzającej Szczyt Klimatyczny w Dubaju [Zdjęcia]
w Katowicach

Kluczowe wnioski po PRECOP 28 w Katowicach, dwudniowej konferencji poprzedzającej Szczyt Klimatyczny w Dubaju [Zdjęcia]

Eksperci i samorządowcy o Zrównoważonym Rozwoju Miast. Trwa PRECOP28 w Katowicach
Eksperci i samorządowcy o Zrównoważonym Rozwoju Miast. Trwa PRECOP28 w Katowicach
w Katowicach

Eksperci i samorządowcy o Zrównoważonym Rozwoju Miast. Trwa PRECOP28 w Katowicach

Weekend w Katowicach: 6-8 października. Sprawdźcie, co będzie się działo w mieście!
Weekend w Katowicach: 6-8 października. Sprawdźcie, co będzie się działo w mieście!
w Katowicach

Weekend w Katowicach: 6-8 października. Sprawdźcie, co będzie się działo w mieście!

PRECOP 28 w Katowicach. Globalne spojrzenie na zmianę klimatu
PRECOP 28 w Katowicach. Globalne spojrzenie na zmianę klimatu
w Katowicach

PRECOP 28 w Katowicach. Globalne spojrzenie na zmianę klimatu

Katowicka Strefa Kultury - wzorem transformacji! W Warszawie podsumowano WUF11
Katowicka Strefa Kultury - wzorem transformacji! W Warszawie podsumowano WUF11
w Katowicach

Katowicka Strefa Kultury - wzorem transformacji! W Warszawie podsumowano WUF11

PRECOP 27 w Katowicach. Rozmowy o klimacie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym
PRECOP 27 w Katowicach. Rozmowy o klimacie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym
w Katowicach

PRECOP 27 w Katowicach. Rozmowy o klimacie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym

Światowe Forum Miejskie w Katowicach przechodzi do historii. Rozpoczął się demontaż "miasteczka WUF"
Światowe Forum Miejskie w Katowicach przechodzi do historii. Rozpoczął się demontaż "miasteczka WUF"
w Katowicach

Światowe Forum Miejskie w Katowicach przechodzi do historii. Rozpoczął się demontaż "miasteczka WUF"

Ceremonia zakończenia WUF11 w Katowicach. Muzyczne show Marcina Wyrostka. WUF12 w Egipcie
Ceremonia zakończenia WUF11 w Katowicach. Muzyczne show Marcina Wyrostka. WUF12 w Egipcie
w Katowicach

Ceremonia zakończenia WUF11 w Katowicach. Muzyczne show Marcina Wyrostka. WUF12 w Egipcie

Świat o Katowicach i World Urban Forum. Rozmawiamy z uczestnikami WUF11 #PYTAMYWKATOWICACH
Świat o Katowicach i World Urban Forum. Rozmawiamy z uczestnikami WUF11 #PYTAMYWKATOWICACH
w Katowicach

Świat o Katowicach i World Urban Forum. Rozmawiamy z uczestnikami WUF11 #PYTAMYWKATOWICACH

do góry