Pierwszy dzwonek w Katowicach. W poniedziałek rozpoczynamy nowy rok szkolny

Kacper Jurkiewicz
01.09.2023w Katowicach

Po wakacyjnej przerwie, w poniedziałek 4 września, w szkołach znów rozbrzmi szkolny dzwonek. Uczniowie powrócą ze swoimi kolegami i koleżankami do nowych ławek. Przed nimi nowe wyzwania i nowe znajomości. W katowickich placówkach naukę rozpocznie blisko 38 tys. uczniów

uczeń z tytą

Nowy rok szkolny w Katowicach

Pora na zakończenie wakacji. W tym roku uczniowie mogą odpoczywać o kilka dni dłużej. Nowy rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się 4 września - w poniedziałek.

Wszystkim uczniom życzę, aby nowy rok szkolny przyniósł wam dużo radości i satysfakcji związanej ze zdobywaniem wiedzy. To także okazja, by realizować swoje pasje i odkrywać nowe. Korzystajcie z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, jaką przygotowały nasze prężnie funkcjonujące placówki edukacyjne, kluby sportowe, domy kultury i stowarzyszenia działające na terenie Katowic. Wam, pierwszoklasiści, życzę, abyście nawiązali nowe przyjaźnie. Do nauczycieli i pracowników naszych szkół kieruję słowa uznania dla waszej cierpliwości i zaangażowania. mówi prezydent Katowic, Marcin Krupa

W Katowicach 2333 dzieci szkolny dzwonek usłyszy po raz pierwszy. Największa liczba pierwszoklasistów pojawi się w murach:

  • Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach,
  • Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach,
  • Szkoły Podstawowej nr 28 im Karola Miarki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 21 w Katowicach
  • i Szkoły Podstawowej nr 27 im. prof. Władysława Szafera w Katowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 22 w Katowicac.

W każdej z wymienionych szkół utworzone zostały 4 oddziały klasy I, do których będzie uczęszczało łącznie ok. 400 uczniów.

Wśród prawie 38 tys. uczniów, ponad 16,5 tys. będzie uczyć się w szkołach podstawowych ogólnodostępnych. Natomiast 12,8 tys. uczniów będzie kontynuować naukę w szkołach średnich.

Najpopularniejsze szkoły w Katowicach

W rekrutacji do liceów ogólnokształcących na rok szkolny 2023/2024 największym zainteresowaniem cieszyło się niezmiennie II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach, gdzie ogółem chętnych do nauki były 3 752 osoby, z tego liczba chętnych z pierwszego wyboru to 433 osoby. Na drugim miejscu znalazło się IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach - 3 406, z tego liczba chętnych z pierwszego wyboru - 382, a na trzecim X Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach - 2 617 osoby, z tego liczba chętnych z pierwszego wyboru - 192.

W przypadku techników największym zainteresowaniem cieszyło się Technikum nr 17 w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych, gdzie ogółem chętnych było 2025 osób, z tego liczba chętnych z pierwszego wyboru wynosiła 300. Na drugim miejscu znalazło się Technikum nr 4 im. Powstańców Śląskich w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach, gdzie ogółem chętnych było 1801, z tego liczba chętnych z pierwszego wyboru - 257, a na trzecim Technikum nr 1, wchodzące w skład Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach, gdzie ogółem chętnych było 941, z tego liczba chętnych z pierwszego wyboru - 179.

Jeśli chodzi o szkoły branżowe I stopnia największym zainteresowaniem cieszyła się Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 w Zespole Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach, gdzie ogółem uczyć chciały się 142 osoby, w tym w ramach pierwszego wyboru placówkę wybrało 37 osób, na drugim miejscu Szkoła Branżowa I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach z liczbą chętnych ogółem 89, w tym z pierwszego wyboru - 26, a na trzecim miejscu Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 7 w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego w Katowicach z liczbą chętnych ogółem 83, w tym z pierwszego wyboru - 20.

Nowe kierunku od 1 września

Z nowym rokiem szkolnym w Katowicach otwierane są nowe kierunki kształcenia. 1 września 2023 roku w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura rusza kierunek „Technik spawalnictwa”, w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. mjr Henryka Sucharskiego powstał oddział klasy pierwszej, w którym przedmiotem uzupełniającym jest język koreański lub język japoński. Z kolei w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zostają uruchomione dwa nowe kierunki: „Technik aranżacji wnętrz” w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich oraz oddziały klas o specjalizacji mundurowej dla kierunków kształcenia „Technik eksploatacji portów i terminali” i „Technik mechanik lotniczy” w Zespole Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza.

Zmiany organizacyjnie i remonty w katowickich szkołach

Od 1 września 2023 roku, w wyniku połączenia placówek, powstanie 8 nowych zespołów szkolno-przedszkolnych. Z kolei trzy funkcjonujące już zespoły zostaną powiększone przez włączenie istniejących placówek przedszkolnych.

Okres wakacji i wypoczynku dla uczniów to czas wytężonej pracy inwestycyjno-remontowej. W przerwie wakacyjnej zrealizowano ok. 50 zadań remontowych i usunięto 137 awarii.

Kontynuujemy prace termomodernizacyjne samorządowych jednostek oświatowych, trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki, realizujemy inwestycje w ramach programu „Bezpieczny maluch na start”, nasze przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 40, a także z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia rozpoczną rok szkolny w nowych, dobrze wyposażonych, kolorowych salach dydaktycznych. Na podopiecznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 też czekają wyremontowane, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczenia w nowej lokalizacji. mówi naczelnik wydziału edukacji i sportu UM Katowice, Sławomir Witek

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Szkole Podstawowej nr 48 czy Miejskim Przedszkolu nr 1 wyremontowano sanitariaty. W październiku planowane jest zakończenie budowy nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 36. W Szkole Podstawowej nr 10 blisko 1,6 mln zł zainwestowano w modernizację basenu.

Remont przeszły także dwie placówki zniszczone w wyniku wybuchu gazu - w przypadku Szkoły Podstawowej nr 55 Specjalnej koszt prac to blisko 1,5 mln zł, natomiast w przypadku Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego to blisko 2 mln zł. Prace przeprowadzone w placówkach oświatowych polegały także na odświeżeniu sal lekcyjnych, czy tam, gdzie było to konieczne - wymianie instalacji. W sumie w okresie od stycznia do sierpnia Centrum Usług Wspólnych, które realizuje remonty w szkołach wydatkowało na ten cel ponad 40 mln zł.

Unikatowe programy

W roku szkolnym 2023/2024 kontynuowane będą nasze autorskie programy, wzbogacające i uatrakcyjniające ofertę edukacyjną takie jak: rozwijające zamiłowanie do przedmiotów ścisłych poprzez doświadczanie i eksperymentowanie ,,Zakodowane Katowice” i ,,Matematyczne Katowice”, realizowany w szkołach ponadpodstawowych program edukacji regionalnej ,,Serce Metropolii - Katowice Moje miejsce na Ziemi”, program nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych ,,Jak ryba w wodzie” oraz jego kontynuacja dla najbardziej utalentowanych uczniów klas IV pod nazwą ,,Pływacka Elita Katowic” czy też odpowiadający potrzebom związanym z wyborem dalszej edukacji, a także potrzebom rynku pracy, projekt ,,Katowice Miastem Fachowców”.mówi wiceprezydent Miasta Katowice odpowiedzialny za edukację, Waldemar Bojarun

Ponadto w nowym roku szkolnym w dalszym ciągu realizowane będą aktywności związane z integracją dzieci polskich i ukraińskich finansowane ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych UNICEF, dzięki którym dzieci i młodzież mogą brać udział w szeregu zajęć integracyjnych, wypoczywają, uczestniczą w zajęciach rozwijających pasje i zainteresowania.

Miasto zaadoptowało także nowe pomieszczenia dydaktyczne w Miejskim Przedszkolu nr 35 w ZSO nr 1, powstały 4 Centra Wsparcia Dziecka i Rodziny, wyposażono sale integracji sensorycznej, sale językowe, zakupiony został sprzęt sportowy, laptopy dla nauczycieli, zorganizowano warsztaty i konferencje dla nauczycieli.

Dodatkowo zakupiono dla wszystkich szkół średnich aplikację wspierającą młodzież RESQL, a dzięki pozyskanej darowiźnie Taipei możliwe było wyremontowanie parteru internatu w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w którym od września zamieszka ucząca się w Katowicach młodzież.

Nie sposób nie wspomnieć o przygotowaniach do obchodów w ramach przyznanego Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Oferta inspirujących i innowacyjnych aktywności popularyzujących naukę wzbogaci propozycje katowickich samorządowych szkół. Więcej na temat dostępnych programów można znaleźć na stronie internetowej miasta.

Miejska inauguracja roku szkolnego 2023/2024 w Katowicach, w której weźmie udział prezydent Marcin Krupa, odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 11:00.

Zobacz także

Pierwsza polsko-kanadyjska Szkoła Maple Bear w Katowicach
Pierwsza polsko-kanadyjska Szkoła Maple Bear w Katowicach
w Katowicach

Pierwsza polsko-kanadyjska Szkoła Maple Bear w Katowicach

Rozpoczęli rok szkolny w Szkole w Chmurze. Festyn w Parku Śląskim [Zdjęcia]
Rozpoczęli rok szkolny w Szkole w Chmurze. Festyn w Parku Śląskim [Zdjęcia]
poza Katowicami

Rozpoczęli rok szkolny w Szkole w Chmurze. Festyn w Parku Śląskim [Zdjęcia]

Uczniowie z Katowic rozpoczęli nowy rok szkolny. Odwiedziliśmy pierwszoklasistów w SP nr 67 i SP nr 33 [Galerie zdjęć]
Uczniowie z Katowic rozpoczęli nowy rok szkolny. Odwiedziliśmy pierwszoklasistów w SP nr 67 i SP nr 33 [Galerie zdjęć]
w Katowicach

Uczniowie z Katowic rozpoczęli nowy rok szkolny. Odwiedziliśmy pierwszoklasistów w SP nr 67 i SP nr 33 [Galerie zdjęć]

Rewolucja w szkołach. To miasto stawia na krótsze lekcje i 4 dni nauki
Rewolucja w szkołach. To miasto stawia na krótsze lekcje i 4 dni nauki
poza Katowicami

Rewolucja w szkołach. To miasto stawia na krótsze lekcje i 4 dni nauki

Startuje ogólnopolski konkurs "Odblaskowa Szkoła". Zapisy trwają do 15 września!
Startuje ogólnopolski konkurs "Odblaskowa Szkoła". Zapisy trwają do 15 września!
w Katowicach

Startuje ogólnopolski konkurs "Odblaskowa Szkoła". Zapisy trwają do 15 września!

Szkoła pływania "Jak ryba wodzie" w Katowicach. Ponad 2 tysiące dzieci wzięło udział w programie
Szkoła pływania "Jak ryba wodzie" w Katowicach. Ponad 2 tysiące dzieci wzięło udział w programie
w Katowicach

Szkoła pływania "Jak ryba wodzie" w Katowicach. Ponad 2 tysiące dzieci wzięło udział w programie

do góry