Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski i Akademia Wychowania Fizycznego z wysokimi miejscami w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2024

Redakcja WKATOWICACH.eu
30.06.2024w Katowicach

Poznaliśmy wyniki tegorocznej edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2024. Uczelnie działające na Śląsku, w tym w Katowicach, mogą pochwalić się bardzo dobrymi wynikami oraz poprawą w stosunku do ubiegłych lat. Sukcesem chwali się Akademia Wychowania Fizycznego, Politechnika Śląska i Uniwersytet Śląski.

budynek awf

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2024

Ranking Uczelni Akademickich Perspektywy obejmuje polskie uczelnie akademickie (publiczne oraz niepubliczne), które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora oraz posiadają minimum 200 studentów studiów stacjonarnych. W Rankingu uwzględnione zostały uczelnie, które mają minimum dwa roczniki absolwentów.

Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 30 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów:

 • Prestiż,
 • Absolwenci na rynku pracy,
 • Potencjał naukowy,
 • Innowacyjność,
 • Efektywność naukowa,
 • Warunki kształcenia
 • i Umiędzynarodowienie.

Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Uczelnie ze Śląska, w tym Katowic po raz kolejny zostały docenione i mają wysokie miejsca. Wśród nich są Politechnika Śląska, Akademia Wychowania Fizycznego i Uniwersytet Śląski.

Politechnika Śląska liderem Rankingu Uczelni Akademickich w województwie śląskim

Duży sukces świętować może Politechnika Śląska. W 25. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2024 Politechnika Śląska ponownie została najwyżej ocenioną uczelnią akademicką w województwie śląskim. Na podium znalazło się aż siedem kierunków studiów, na których kształcą się studenci Politechniki Śląskiej.

W Rankingu Studiów Technicznych oceniono 22 kierunki, z których aż w siedmiu Politechnika Śląska znalazła się na podium w skali ogólnopolskiej. Drugie miejsce zajął kierunek górnictwo i geologia oraz inżynieria biomedyczna natomiast na trzecim miejscu sklasyfikowano kierunki: architektura, automatyka robotyka, elektrotechnika, energetyka, a także mechanika i budowa maszyn.

Warto odnotować, że niemal wszystkie kierunki studiów uzyskały wyższą lokatę niż w poprzednim roku. przekazała rzecznik Politechniki Śląskiej, Jadwiga Witek

W 2024 roku Politechnika Śląska zajęła 11 miejsce spośród uczelni publicznych.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki najlepszą uczelnią sportową po raz siódmy

Katowicka Szkoła Mistrzów kolejny raz triumfuje w prestiżowym Rankingu Perspektywy 2024 w kategorii uczelni sportowych, a to nie jedyne wyróżnienie. W rankingu kierunków studiów na najwyższym stopniu podium uplasowała się Fizjoterapia, na drugim miejscu Wychowanie Fizyczne, a na trzecim Turystyka i Rekreacja – najczęściej wybierane przez studentów akademii. Uczelnia wiedzie także prym w jednym z ważnych kryteriów – potencjale naukowym, w którym wyprzedza nawet Uniwersytet Warszawski!

Ranking Perspektywy od 25 lat stanowi ważne narzędzie oceny jakości kształcenia wyższego w Polsce. Uwzględnia on różnorodne kryteria, takie jak: prestiż, innowacyjność, umiędzynarodowienie, potencjał naukowy, warunki studiowania, efektywność naukową oraz sytuację absolwentów na rynku pracy. AWF Katowice znów udowodniła, że nie tylko spełnia te kryteria, ale również je przewyższa, utrzymując wysoki poziom edukacji i stając się wzorem dla innych uczelni sportowych w Polsce. mówi rektor Akademii Wychowania Fizycznego, prof. dr hab. Grzegorz Juras

To wyróżnienie napawa nas dumą, ale powinno być także cenną wskazówką dla kandydatów, którzy przygotowują się do podjęcia ważnych edukacyjnych decyzji. Warto iść z najlepszymi - zapraszamy w progi Szkoły Mistrzów. dodaje

AWF Katowice to kolebka mistrzów. Dzięki programom umożliwiającym karierę dwutorową, naukę ze sportem łączą tu zawodnicy odnoszący spektakularne sukcesy na arenach światowych. W drodze na najwyższe stopnie podium wspiera ich zespół ekspertów, których wiedza opiera się nie tylko na doświadczeniu, ale również na badaniach naukowych prowadzonych w akademii. Warto wspomnieć, że suma środków na realizację projektów badawczych pozyskanych przez uczelnię
w minionym roku wyniosła ponad 16,5 mln zł. Działania na polu naukowym odzwierciedla pierwsze miejsce uzyskane przez Szkołę Mistrzów we wskaźniku Potencjał Naukowy. To jeden z siedmiu kluczowych wskaźników w metodologii rankingu. Polega on na dokonaniu ewaluacji działalności naukowej, określeniu nasycenia kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, uprawnieniach doktorskich i habilitacyjnych, kształceniu doktorantów w szkołach doktorskich.

To wyróżnienie trafnie wpisuje się ideę trwających obecnie obchodów Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Nasz triumf na tym polu dowodzi także, jak konsekwentnie realizujemy założoną strategię rozwoju. Tworzymy środowisko badawcze, w którym kreatywność, innowacyjność, dokonania są możliwe dzięki ludziom, infrastrukturze i wspólnym wartościom. Realizujemy wysokiej jakości badania, także we współpracy z partnerami z obszaru nauki i szkolnictwa, sektora zdrowotnego, sportowego, turystycznego i rekreacyjnego. Nasza działalność ma znaczący wpływ na politykę publiczną w zakresie zdrowia, edukacji, turystyki, planowania przestrzennego rynku pracy i polityki społecznej. Dowodzimy, że nauka zmienia życie! mówi prorektor ds. nauki, dr hab., prof. AWF, Bogdan Bacik

Uniwersytet Śląski awansuje w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2024

Uniwersytet Śląski w Katowicach zajął 8. miejsce wśród uniwersytetów w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2024, co stanowi awans o dwie pozycje w stosunku do ubiegłorocznej edycji. Wśród wszystkich uczelni akademickich UŚ awansował o cztery pozycje, na 26. miejsce.

UŚ jest liderem wśród uniwersytetów bezprzymiotnikowych, jeżeli chodzi o patenty i prawa ochronne w Polsce. W ciągu trzech lat objętych analizą rankingową uzyskaliśmy łącznie 118 patentów. Warty odnotowania jest awans w kategorii patenty i prawa ochronne za granicą, w której uczelnia zdobyła 5. miejsce, awansując o sześć pozycji.

Możemy pochwalić się 8. pozycją wśród uniwersytetów w kategorii Potencjał naukowy, a także 5. miejscem wśród uniwersytetów i 10. wśród wszystkich uczelni akademickich w zakresie nasycenia kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach. Na szczególną uwagę zasługuje 1. miejsce UŚ w zakresie wymiany kadry w kategorii Umiędzynarodowienie. informuje rzecznik prasowy Uniwersytetu Śląskiego, Małgorzata Poszwa

UŚ zajął 7. pozycję wśród uniwersytetów bezprzymiotnikowych w kategorii warunki kształcenia. W przypadku wskaźnika dostępność kadr wysokokwalifikowanych odnotowano wzrost o trzy pozycje, zajmując 6. miejsce wśród uczelni akademickich.

Odnotowaliśmy znaczący awans, jeżeli chodzi o kryterium akredytacje. Do tego sukcesu przyczyniły się przyznane nam w tym roku przez Polską Komisję Akredytacyjną Certyfikaty Doskonałości Kształcenia w kategorii doskonały kierunek − doskonałość w kształceniu na kierunkach: ochrona środowiska oraz socjologia. dodaje rzecznik Uniwersytetu Śląskiego

Najwyżej sklasyfikowanymi kierunkami oferowanymi przez Uniwersytet Śląski są w tym roku:

 • filologia polska (miejsce 5., po awansie z 6. pozycji),
 • geografia (miejsce 5.),
 • geologia (miejsce 5., po awansie z 6. pozycji).

Największe awanse w stosunku do 2023 roku odnotowały kierunki:

 • politologia o 5 miejsc (na 6. pozycję),
 • socjologia o 5 miejsc (na 11. pozycję),
 • turystyka i rekreacja o 4 miejsca (na 12. pozycję),
 • ochrona środowiska o 3 miejsca (na 11. pozycję).

Swoją pozycję poprawiły również kierunki: biotechnologia (jednolite studia magisterskie), chemia, historia, kulturoznawstwo, pedagogika specjalna oraz teologia.

Kolejny spory wzrost odnotowano w ramach wskaźnika nadane stopnie i tytuły naukowe, gdzie UŚ awansował o 5 pozycji. Wzrosła również skuteczność uczelni w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na badania.

Zajęliśmy 9. miejsce wśród uniwersytetów w kategorii prestiż. Wzmocniliśmy swoją pozycję we wskaźniku uznanie międzynarodowe, przesuwając się z 9. na 8. miejsce. Kryterium to wyznaczane jest na podstawie pozycji uczelni w globalnych rankingach akademickich opublikowanych w roku 2023, takich jak: ARWU, THE, QS, USNews, Leiden, FT oraz Webometrics. podkreśla Małgorzata Poszwa

Zobacz także

Studenci Politechniki Śląskiej stworzyli elektryczny bolid wyścigowy [Zdjęcia]
Studenci Politechniki Śląskiej stworzyli elektryczny bolid wyścigowy [Zdjęcia]
poza Katowicami

Studenci Politechniki Śląskiej stworzyli elektryczny bolid wyścigowy [Zdjęcia]

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Śląskim. Jakie są najbardziej popularne kierunki studiów?
Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Śląskim. Jakie są najbardziej popularne kierunki studiów?
w Katowicach

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Śląskim. Jakie są najbardziej popularne kierunki studiów?

Poznaliśmy nominowanych nauczycieli do Nagrody Prof. Józefa Pietera 2024 [Zdjęcia]
Poznaliśmy nominowanych nauczycieli do Nagrody Prof. Józefa Pietera 2024 [Zdjęcia]
w Katowicach

Poznaliśmy nominowanych nauczycieli do Nagrody Prof. Józefa Pietera 2024 [Zdjęcia]

Uniwersytet Śląski w Katowicach czeka na nowych studentów. Trwa rekrutacja!
Uniwersytet Śląski w Katowicach czeka na nowych studentów. Trwa rekrutacja!
w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach czeka na nowych studentów. Trwa rekrutacja!

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ma swojego beboka! [Zdjęcia]
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ma swojego beboka! [Zdjęcia]
w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ma swojego beboka! [Zdjęcia]

Politechnika Śląska podpisała umowę o współpracy z firmą Boeing [Zdjęcia]
Politechnika Śląska podpisała umowę o współpracy z firmą Boeing [Zdjęcia]
w Katowicach

Politechnika Śląska podpisała umowę o współpracy z firmą Boeing [Zdjęcia]

Juwenalia Śląskie 2024. Koncerty na katowickim Muchowcu. Vito Bambino, Bryska, Mery Spolsky [Zdjęcia]
Juwenalia Śląskie 2024. Koncerty na katowickim Muchowcu. Vito Bambino, Bryska, Mery Spolsky [Zdjęcia]
w Katowicach

Juwenalia Śląskie 2024. Koncerty na katowickim Muchowcu. Vito Bambino, Bryska, Mery Spolsky [Zdjęcia]

Uniwersytet Śląski pozyskał pieniądze na Śląskie Interdyscyplinarne Centrum Chemii. Budynek ponad 30 tysięcy m2 [Zdjęcia+wizualizacje]
Uniwersytet Śląski pozyskał pieniądze na Śląskie Interdyscyplinarne Centrum Chemii. Budynek ponad 30 tysięcy m2 [Zdjęcia+wizualizacje]
w Katowicach

Uniwersytet Śląski pozyskał pieniądze na Śląskie Interdyscyplinarne Centrum Chemii. Budynek ponad 30 tysięcy m2 [Zdjęcia+wizualizacje]

do góry