Pomnik Powstańców Śląskich będzie zabytkiem? Wszczęto postępowanie [Zdjęcia]

Kamil Zatoński
24.01.2024w Katowicach

Pomnik Powstańców Śląskich w końcu będzie zabytkiem? Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach wszczął postępowanie o wpis monumentu, autorstwa Gustawa Zemły (rzeźbiarz), Wojciecha Zabłockiego (architekt) oraz Konrada Korpysa (konstruktor), do rejestru zabytków. Przypomnimy, że został on odsłonięty 1 września 1967 roku.

pomnik powstańców śląskich w katowicach

Pomnik Powstańców Śląskich w Katowicach będzie zabytkiem?

Postępowanie administracyjne, w sprawie wpisu do rejestru zabytków
nieruchomych województwa śląskiego, dotyczy:

  • Pomnika Powstańców Śląskich w formie odlanych z brązu trzech skrzydeł oraz usytuowanym u ich podstawy płaskim zniczem,
  • sztucznie usypanej skarpy, zakończonej bastionowo, na której ustawiono trzy skrzydła, wraz z półkolistą ścianą bastionu od strony Ronda im. gen. J. Ziętka oraz rozległym placem na skarpie, wyłożonym granitem, a także murkiem od strony południowej (z napisem „Warszawa Powstańcom Śląskim”).

Przypomnimy, że pomnik upamiętnia trzy wystąpienia zbrojne ludności śląskiej przeciwko władzom niemieckim, mające na celu wywalczenie przyłączenia Górnego Śląska do Polski.

6 zdjęć

Pomnik Powstańców Śląskich

6 zdjęć

Zgodnie z art. 10a ust. 1-2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 840, ze zm.) od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy postępowanie, zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. 

przekazał Śląski Konserwator Zabytków, Łukasz Konarzewski

Zakaz ten dotyczy także robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem, a także działań określonych w innej decyzji pozwalającej na ich prowadzenie.

Zanim Pomnik Powstańców Śląskich zostanie wpisany do rejestru zabytków, odbędą się oględziny miejsca, w którym się znajduje. Dokładnie 2 lutego 2024 (piątek) o godzinie 09:30.

Zobacz także

Śląski językiem regionalnym? W Sejmie złożono projekt ustawy [Zdjęcia]
Śląski językiem regionalnym? W Sejmie złożono projekt ustawy [Zdjęcia]
w Katowicach

Śląski językiem regionalnym? W Sejmie złożono projekt ustawy [Zdjęcia]

Dąb Tadeusz w Katowicach! Pomnik przyrody ma 32 metry wysokości [Zdjęcia]
Dąb Tadeusz w Katowicach! Pomnik przyrody ma 32 metry wysokości [Zdjęcia]
w Katowicach

Dąb Tadeusz w Katowicach! Pomnik przyrody ma 32 metry wysokości [Zdjęcia]

Narodowy Dzień Powstań Śląskich. Przed Pomnikiem Powstańców Śląskich w Katowicach odbył się apel [Zdjęcia]
Narodowy Dzień Powstań Śląskich. Przed Pomnikiem Powstańców Śląskich w Katowicach odbył się apel [Zdjęcia]
w Katowicach

Narodowy Dzień Powstań Śląskich. Przed Pomnikiem Powstańców Śląskich w Katowicach odbył się apel [Zdjęcia]

Zaniedbany pomnik ofiar wypadku w kopalni Kleofas. Mieszkańcy apelują do miasta o pomoc [Zdjęcia]
Zaniedbany pomnik ofiar wypadku w kopalni Kleofas. Mieszkańcy apelują do miasta o pomoc [Zdjęcia]
w Katowicach

Zaniedbany pomnik ofiar wypadku w kopalni Kleofas. Mieszkańcy apelują do miasta o pomoc [Zdjęcia]

do góry