Poszukiwani rodzice zastępczy w Katowicach. Kto może zostać rodzicem zastępczym?

Kacper Jurkiewicz
27.10.2023w Katowicach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach przy wsparciu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice prowadzi kampanię na rzecz rodzicielstwa zastępczego w Katowicach. Chętne osoby, które chcą utworzyć rodzinę zastępczą, mogą cały czas się zgłaszać. Rodzin zastępczych nigdy nie jest za dużo.

tata, mama, dziecko

Zostań rodzicem zastępczym w Katowicach

Zdarza się, że rodzice nie są w stanie sprawować opieki nad dzieckiem z powodu choroby czy innych trudnych sytuacji życiowych. Jeśli rodzina biologiczna boryka się z problemami, których nie potrafi rozwiązać nawet przy wsparciu innych osób, specjalistów czy instytucji, a jej problemy się nawarstwiają i mogą powodować sytuacje zagrażające dzieciom, wtedy istnieje konieczność zapewnienia opieki dzieciom poza ich rodziną.

Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, która umożliwia wychowanie w warunkach domowych, dając mu poczucie bezpieczeństwa i przynależności. Rodzina zastępcza zapewnia dziecku czasowo bieżącą opiekę, gwarantuje mu odpowiednie warunki do rozwoju i wychowania kierując się jego dobrem i poszanowaniem praw.

W rodzinach zastępczych dziecko uczy się prawidłowych wzorców zachowań, których często nie miało. Wychowywanie dziecka w rodzinie zastępczej może się przyczynić do poprawy jego funkcjonowania na wielu płaszczyznach. Pokonanie stresu i złych wspomnień jest możliwe przede wszystkim w warunkach rodzinnych, jeżeli dziecko otrzyma wystarczająco dużo miłości i poczucia bezpieczeństwa, uwagi, zrozumienia i zainteresowania. Szczególnie że obecność w życiu dziecka konstruktywnych opiekunów pozwala w przyszłości budować mu prawidłowe i satysfakcjonujące relacje.

Warto więc zostać rodziną zastępczą i ofiarować im ciepło i miłość. Osoby, które zostały rodzicami zastępczymi zapytane, dlaczego to robią, najczęściej odpowiadają:

 • „warto kochać i być kochanym”,
 • „dom bez dzieci wydawał mi się pusty”,
 • „dzieci to nasza przyszłość”,
 • „każdemu należy się szansa”,
 • „nasze powołanie to bycie rodzicami”.

Może i ty zostaniesz rodziną zastępczą? Pamiętaj, dzieci chcą dorastać w rodzinie.

Kto może zostać rodzicem zastępczym?

MOPS poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych, którzy chcieliby opiekować się dzieckiem niezawodowo (nie rezygnując z wykonywanej pracy) lub zawodowo (otrzymując wynagrodzenie). Kandydaci na rodziców zastępczych powinni m.in. spełniać warunki formalne wynikające z przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nie bać się wyzwań i umieć rozwiązywać ewentualnie pojawiające się problemy.

Należy podkreślić, że rodzina zastępcza jest przejściową formą opieki nad dzieckiem pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • nie są i nigdy nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeśli taki został w stosunku do nich orzeczony,
 • posiadają zdolność do czynności prawnych, są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia tej funkcji, przebywają na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zapewniają dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
 • rozwoju emocjonalnego,
 • fizycznego i społecznego,
 • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
 • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Ponadto pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Na jaką pomoc mogą liczyć katowickie rodziny zastępcze?

Osoby decydujące się na pełnienie funkcji rodziny zastępczej po zakwalifikowaniu zostaną objęte kompleksowym wsparciem specjalistów. Każda katowicka rodzina zastępcza może liczyć na bieżące wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, ponadto MOPS oferuje bezpłatną pomoc psychologa i pedagoga.

Cyklicznie organizowane są także szkolenia dla rodzin zastępczych zgodne ze zgłaszanym przez nie zapotrzebowaniem. W naszym mieście funkcjonuje również grupa wsparcia dla rodzin zastępczych, gdzie osoby pełniące powyższą funkcję mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami, które sprawdzają się w codziennej opiece nad dzieckiem. Ponadto istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej porady prawnej.

Należy zaznaczyć, że jest to tylko część oferty kierowanej do rodzin zastępczych, ponieważ pracownicy MOPS w Katowicach dokładają wszelkich starań, aby na bieżąco odpowiadać na zapotrzebowanie rodzin zastępczych.

Gdzie się zgłosić?

Rodzina zastępcza to odpowiedzialność za drugiego człowieka, dlatego osoby zainteresowane pełnieniem tej funkcji otrzymają pełną informację dotyczącą wymagań, jakie muszą spełniać kandydaci.

Jeśli masz pytanie dotyczące rodzicielstwa zastępczego skontaktuj się z:

 • Zespołem ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej - tel. 32 606 18 49, e-mail: zpz@mops.katowice.pl (rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe).
 • Działem ds. Rodzin z Dziećmi - tel. 32 606 18 19, e-mail: dr@mops.katowice.pl (rodziny zastępcze zawodowe).

Informacje na temat rodzicielstwa zastępczego możesz również znaleźć na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

Zobacz także

Zostawił dziecko w samochodzie i poszedł bawić się w klubie w Katowicach
Zostawił dziecko w samochodzie i poszedł bawić się w klubie w Katowicach
w Katowicach

Zostawił dziecko w samochodzie i poszedł bawić się w klubie w Katowicach

Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Katowicach. Inicjatywą miasta wspartą przez UNICEF zajmą się harcerze
Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Katowicach. Inicjatywą miasta wspartą przez UNICEF zajmą się harcerze
w Katowicach

Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Katowicach. Inicjatywą miasta wspartą przez UNICEF zajmą się harcerze

Katowicki Rodzinny Rajd Rowerowy za nami. Bawiły się z nami całe rodziny [Zdjęcia]
Katowicki Rodzinny Rajd Rowerowy za nami. Bawiły się z nami całe rodziny [Zdjęcia]
Sportowe

Katowicki Rodzinny Rajd Rowerowy za nami. Bawiły się z nami całe rodziny [Zdjęcia]

Nowa siedziba MOPS w Katowicach uroczyście otwarta. Powstało tu także nowe Centrum Organizacji Pozarządowych [Zdjęcia+wideo]
Nowa siedziba MOPS w Katowicach uroczyście otwarta. Powstało tu także nowe Centrum Organizacji Pozarządowych [Zdjęcia+wideo]
w Katowicach

Nowa siedziba MOPS w Katowicach uroczyście otwarta. Powstało tu także nowe Centrum Organizacji Pozarządowych [Zdjęcia+wideo]

do góry