Przebudowa ul. Wieżowej w Katowicach. Ważna inwestycja dla mieszkańców Kostuchny i Piotrowic

Olga Krzyżyk
23.11.2022w Katowicach

Katowickie Inwestycje S.A ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Wieżowej. To ważna inwestycja drogowa dla mieszkańców Kostuchny i Piotrowic.

ulica wieżowa katowice

Przetarg na projekt przebudowy ul. Wieżowej

Trwają przygotowania do realizacji ważnej dla mieszkańców Kostuchny i Piotrowic inwestycji drogowej. Powstanie lepsze połączenie ul. Szarych Szeregów z ul. Bażantów. Przebudowana zostanie już istniejąca ul. Wieżowa - trwa postępowanie przetargowe, które ma wyłonić wykonawcę dokumentacji projektowej dla tego zadania.

Obecnie ulica Wieżowa to wąska droga bez chodników. Po realizacji inwestycji droga ta całkowicie się zmieni. Zgodnie ze wstępnym planem powstanie tu nie tylko jezdnia o szerokości 6 metrów, ale również pas zieleni z miejscami postojowymi, zjazdami i chodnikiem. Ponadto, by usprawnić wjazd i wyjazd z Wieżowej, przy skrzyżowaniu z ul. Szarych Szeregów miałoby powstać rondo.

Działania związane z realizacją tej inwestycji to odpowiedź na wynik konsultacji społecznych z 2015 roku i głosy mieszkańców oczekujących inwestycji drogowych, które usprawniłyby poruszanie się w tym rejonie. Pamiętajmy, że chcielibyśmy, aby zmodernizowana ulica na jej całym przebiegu była objęta ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Docelowo obowiązywałby na niej także zakaz ruchu samochodów ciężarowych, które będą mogły jeździć ul. Armii Krajowej i ul. Szarych Szeregów. mówi pierwszy wiceprezydent Katowic, Bogumił Sobula

Katowickie Inwestycje S.A. właśnie ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Wieżowej. Oferty mogą być składane do 30 listopada. Potem nastąpi ich otwarcie, weryfikacja oraz ocena, by doprowadzić do wyboru wykonawcy i podpisania umowy.

Zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Wieżowej od skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów w kierunku ul. Bażantów. Projektowany odcinek będzie kończył się w rejonie placu zabaw i nawiązywał do istniejącego odcinka ulicy. Ponadto wykonawca będzie musiał opracować rozwiązania projektowe dotyczące zmiany w organizacji ruchu dla ul. Urbana oraz jej skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów. mówi zastępca dyrektora ds. budowy infrastruktury technicznej w spółce Katowickie Inwestycje S.A., Agnieszka Dutkiewicz

3 zdjęć

Ulica Wieżowa zostanie przebudowa

3 zdjęć

Przypomnijmy, że w 2015 roku przeprowadzono konsultacje społeczne, które wskazały, że mieszkańcy oczekują inwestycji drogowych w swoim miejscu zamieszkania i przychylają się do propozycji połączenia ulicy Bażantów z Szarych Szeregów. Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych okolicy poprzez budowę nowej drogi przebiegającej poza terenem osiedla popierało 65,6% respondentów, z czego prawie 25% zdecydowanie popierało ten pomysł. Niemal 46% respondentów mieszkających na Osiedlu Bażantowo zdecydowanie popierało pomysł budowy nowej drogi, co wraz z osobami „raczej popierającymi” to działanie dało poparcie na poziomie 78,69%. W pozostałych rejonach odsetek ten to 83,08% (Kostuchna) i 60,16% (Osiedle Odrodzenia).

Kolejne inwestycje drogowe w Katowicach

Oprócz przetargu na zaprojektowanie przebudowy ul. Wieżowej trwają też przygotowania do innych istotnych inwestycji drogowych w Katowicach. To między innymi postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji dla przebudowy trzech skrzyżowań wzdłuż ul. Armii Krajowej. Mają one zostać zmodernizowane, zyskać nowe pasy, chodniki i drogi rowerowe, a celem tych działań jest poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa zarówno kierowców, pieszych, jak i rowerzystów.

Przygotowany na to zadanie budżet wynosi ponad milion złotych, natomiast oferta złożona w postępowaniu opiewa na niecałe 800 tys. zł. Jeśli zostanie ona zatwierdzona, kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy z wykonawcą. Przewidziany czas na realizację dokumentacji to 11 miesięcy.

Trwa także procedura przetargowa dotycząca budowy nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych. Obejmuje ona m.in.

  • przedłużenie ulicy Dobrowolskiego do ulicy Katowickiej,
  • budowę nowego układu drogowego w rejonie ulicy Tysiąclecia 88b,
  • budowę przedłużenia ulicy Mickiewicza,
  • budowę układu w rejonie ul. Kalinowej i ul. Księdza Stanisława Wilczewskiego.
  • Wybór wykonawcy jest przewidywany na grudzień 2022 roku.

Ponadto w najbliższym czasie zostanie ogłoszone inne, istotne postępowanie przetargowe dotyczące przedłużenia ulicy Bocheńskiego w kierunku Ligoty.

Zobacz także

Koniec remontu S86 na trasie do Sosnowca
Koniec remontu S86 na trasie do Sosnowca
w drodze

Koniec remontu S86 na trasie do Sosnowca

Trwa remont elewacji "Niebieskich bloków" przy Grażyńskiego. Wkrótce zyskają nowy kolor
Trwa remont elewacji "Niebieskich bloków" przy Grażyńskiego. Wkrótce zyskają nowy kolor
w Katowicach

Trwa remont elewacji "Niebieskich bloków" przy Grażyńskiego. Wkrótce zyskają nowy kolor

Babcia Anka szykuje się na Geburtstag. Trwa remont kościoła na Nikiszu [Zdjęcia i wideo]
Babcia Anka szykuje się na Geburtstag. Trwa remont kościoła na Nikiszu [Zdjęcia i wideo]
w Katowicach

Babcia Anka szykuje się na Geburtstag. Trwa remont kościoła na Nikiszu [Zdjęcia i wideo]

Bebok Budowniczy w Bażantowie ma już swoje imię! Wybrała je pani Marta. Jest też tabliczka GALERIA ZDJĘĆ
Bebok Budowniczy w Bażantowie ma już swoje imię! Wybrała je pani Marta. Jest też tabliczka GALERIA ZDJĘĆ
w Katowicach

Bebok Budowniczy w Bażantowie ma już swoje imię! Wybrała je pani Marta. Jest też tabliczka GALERIA ZDJĘĆ

Przedłużenie ulicy Bocheńskiego w Katowicach. Oto nowy wariant drogi
Przedłużenie ulicy Bocheńskiego w Katowicach. Oto nowy wariant drogi
w drodze

Przedłużenie ulicy Bocheńskiego w Katowicach. Oto nowy wariant drogi

do góry