Rok programu "Bezpieczne Śródmieście" w Katowicach. Więcej kamer, patroli i inny schemat działania

Kamil Zatoński
20.10.2022w Katowicach

Mija rok od startu programu „Bezpieczne Śródmieście”, który ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w centrum Katowic. W ramach programu w centrum miasta pojawiło się 20 nowych kamer włączonych do systemu KISMiA, więcej funkcjonariuszy w katowickiej Straży Miejskiej i nowa formuła działania patroli. 

straż miejska katowice

Bezpieczne Śródmieście w Katowicach. To już rok

Bezpieczeństwo mieszkańców jest jednym z naszych priorytetowych zadań. Dlatego w ubiegłym roku zapowiedziałem wprowadzenie w życie konkretnych działań w tym obszarze. Do systemu KISMiA włączonych zostało kolejnych 20 kamer monitoringu i łącznie jest ich 312. Operator KISMiA ma do swojej wyłącznej dyspozycji patrol, który w czasie rzeczywistym reaguje na zgłoszenia. To rozwiązanie, wdrożone w tym miesiącu, pozwala szybciej podejmować interwencje - a tym samym łapać więcej sprawców wykroczeń i przestępstw na gorącym uczynku. Ta zmiana nie byłaby możliwa, gdyby nie zwiększenie liczby etatów w Straży Miejskiej i zwiększenie wynagrodzeń funkcjonariuszy.

mówi prezydent Katowic Marcin Krupa, który rok temu zainicjował akcję „Bezpieczne Śródmieście”

Straż Miejska intensyfikuje działania w śródmieściu

Straż Miejska stanowi jeden z głównych filarów programu. W ramach podjętych działań katowiccy strażnicy miejscy towarzyszą policjantom w pieszych patrolach weekendowych, monitorując rejon rynku i takich ulic jak Mariacka, Tylna Mariacka i Dworcowa, czyli pojawiając się tam, gdzie w weekend jest najwięcej osób. Do tych działań włączony został także patrol złożony ze strażnika-przewodnika wraz z psem. W ciągu ostatniego roku (wrzesień 2021 r. - wrzesień 2022 r.) Straż Miejska interweniowała w śródmieściu ponad 15 tys. razy. By zwiększyć możliwości działania Straży Miejskiej, prezydent Katowic zdecydował w zeszłym roku o zwiększeniu liczby etatów w tej formacji o 29.

Sytuacja kadrowa poprawia się w związku z decyzją prezydenta o podwyżkach dla naszych pracowników. Widzimy zainteresowanie pracą w naszej jednostce ze strony strażników miejskich pracujących w innych miastach. Cieszymy się z tego, bo to oznacza, że prace podejmą wyszkolone i doświadczone osoby.

mówi Komendant Straży Miejskiej w Katowicach Paweł Szeląg 

Komendant dodaje, że docelowo w straży będzie 150 etatów. Aktualnie zatrudnione są 134 osoby — wobec 117 zatrudnionych w styczniu ubiegłego roku

Wielu katowiczan podkreśla, że jednym z ważniejszych obszarów pracy strażników miejskich jest walka z nielegalnych parkowaniem. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia (10-16.10.2022) katowiccy strażnicy miejscy interweniowali aż 681 razy w związku z wykroczeniami przeciwko porządkowi w komunikacji — najczęściej w Śródmieściu (364 interwencje). Większość z tych interwencji (313) dotyczyło niestosowania się do znaków zakazu zatrzymywania i postoju. Z kolei 258 związanych było z parkowaniem na ścieżkach rowerowych, drogach dla pieszych, parkowaniem na podjazdach do bram czy przejściach dla pieszych.

Sporządzić zawiadomienie o wykroczeniu może każdy. Wystarczy wysłać je mailem na adres: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ. Aby zawiadomienie było kompletne, czyli stanowiło podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenie, powinny się w nim znaleźć następujące informacje:

 • oznaczenie organu, do którego jest skierowane (Straż Miejska w Katowicach, ul. Żelazna 18, 40-959 Katowice),
 • imię, nazwisko,
 • adres do korespondencji zgłaszającego,
 • opis sprawy, której dotyczy zawiadomienie (wskazanie daty, miejsca, czasu popełnionego wykroczenia, opis wykroczenia — sposób i okoliczności).

Do zawiadomienia o wykroczeniu należy dołączyć materiał dowodowy zebrany w sprawie — zdjęcia samochodu z widocznym numerem rejestracyjnym wraz z podaniem czasu i miejsca, w którym doszło do popełnienia wykroczenia. Zgłaszający może zostać poproszony o uzupełnienie dokumentacji, jeśli w jego zawiadomieniu zabrakło jakichś istotnych szczegółów. Może również otrzymać wezwanie do złożenia zeznań w charakterze świadka w wypadku wystąpienia wątpliwości dot. popełnionego wykroczenia lub braku istotnych elementów w złożonym zawiadomieniu.

Patrole policji

Na program składa się kilka filarów. Jednym z nich jest współpraca z policją. Na terenie Katowic działają dodatkowe patrole policji — opłacane z budżetu miasta.

W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia katowiccy policjanci w ramach akcji „Bezpieczne śródmieście” wylegitymowali 1575 osób. W tym okresie ujawniono 1010 wykroczeń. W sumie zatrzymano 49 osób (to zarówno osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa jak i ujawnione osoby poszukiwane). Tylko w ubiegłym roku na wsparcie policji Katowice przeznaczyły ok. 693 tys. zł.

Część tej kwoty (blisko 250 tys. zł) przeznaczono na dodatkowe patrole policji. Oprócz tego pieniądze posłużyły katowickiej komendzie przy zakupie siedmiu nowych radiowozów. 

20 kamer włączonych do KISMiA

Kolejnym z filarów jest Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy (KISMiA). To m.in. system monitoringu wykorzystujący analityki wideo do wykrywania określonych zdarzeń zarejestrowanych przez kamery monitoringu wizyjnego. W KISMiA działa obecnie 312 kamer, w tym kamery rejestrujące tablice rejestracyjne pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z miasta w dziesięciu punktach na głównych ciągach komunikacyjnych.

System jest cały czas rozbudowywany. Ostatnio nowe kamery pojawiły się w Śródmieściu. Tym razem mowa o 20 kamerach rejestrujących obszar stały. Urządzenia zostały rozmieszczone w taki sposób, by znacząco zwiększyć pole obserwacji głównych punktów w centrum miasta. Pojawiły się m.in. w okolicy ulicy:

 • Francuskiej,
 • Mariackiej,
 • Pocztowej,
 • Plebiscytowej,
 • Staromiejskiej,
 • Dyrekcyjnej,
 • Mickiewicza 
 • Rynku. T

To realizacja obietnicy prezydenta Marcina Krupy z ubiegłego roku.

Często nagrania uzyskane dzięki monitoringowi pozwalają zidentyfikować i zatrzymać sprawców wielu przestępstw i ułatwiają prowadzenie postępowania, stanowiąc dowód, który wykorzystany jest przed sądem. Nie mam wątpliwości, że obecność kamer wpływa też na wzrost bezpieczeństwa. Często interwencje podejmowane są w wyniku zaobserwowania na monitoringu niepokojącej sytuacji, co pozwala na szybką reakcję służb i przywrócenie ładu i porządku.

mówi Komendant Miejski Policji w Katowicach, insp. Arkadiusz Konowalski

W 2021 roku operatorzy na podstawie zarejestrowanego obszaru z kamer zainicjowali łącznie 3517 zdarzeń. 339 sprawców zostało ukaranych mandatem po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających. 69 osób zostało ukaranych mandatem karnym w czasie i miejscu ujawnienia wykroczenia. Tylko w 2021 roku Straż Miejska podjęła 3517 interwencji na podstawie zapisów z KISMiA, a policja wykorzystała do prowadzonych postępowań materiały z monitoringu 624 razy.

Badania poczucia bezpieczeństwa

W przyszłym roku na zlecenie miasta, przy współpracy z policją, we wszystkich dzielnicach zostaną wykonane badania poczucia bezpieczeństwa. Ich realizacja została przesunięta ze względu na pandemię koronawirusa i wybuch konfliktu zbrojnego, który — jak pokazują socjolodzy — wpłynął na sposób postrzegania bezpieczeństwa przez Polaków.

Zobacz także

Tę aplikację warto mieć! Ostrzeże nas przy przejściach dla pieszych w Katowicach [Zdjęcia]
Tę aplikację warto mieć! Ostrzeże nas przy przejściach dla pieszych w Katowicach [Zdjęcia]
w Katowicach

Tę aplikację warto mieć! Ostrzeże nas przy przejściach dla pieszych w Katowicach [Zdjęcia]

Kilkudziesięciu nowych policjantów w śląskiej policji. Ślubowali w Katowicach [Wideo+ Galeria zdjęć]
Kilkudziesięciu nowych policjantów w śląskiej policji. Ślubowali w Katowicach [Wideo+ Galeria zdjęć]
w Katowicach

Kilkudziesięciu nowych policjantów w śląskiej policji. Ślubowali w Katowicach [Wideo+ Galeria zdjęć]

Policjanci na A4 wlepili kierowcom kilkaset mandatów jednego dnia [Zdjęcia]
Policjanci na A4 wlepili kierowcom kilkaset mandatów jednego dnia [Zdjęcia]
w drodze

Policjanci na A4 wlepili kierowcom kilkaset mandatów jednego dnia [Zdjęcia]

Ponad 12 000 interwencji i mandaty na 400 tysięcy złotych. Straż miejska podsumowała pierwsze półrocze 2022 [STATYSTYKI]
Ponad 12 000 interwencji i mandaty na 400 tysięcy złotych. Straż miejska podsumowała pierwsze półrocze 2022 [STATYSTYKI]
w drodze

Ponad 12 000 interwencji i mandaty na 400 tysięcy złotych. Straż miejska podsumowała pierwsze półrocze 2022 [STATYSTYKI]

do góry