Rusza 20. edycja programu „Mieszkanie za remont” w Katowicach

Kacper Jurkiewicz
08.05.2023w Katowicach

Rusza 20. edycja programu „Mieszkanie za remont” w Katowicach, który umożliwia wynajęcie mieszkania od miasta na dogodnych warunkach w zamian za przeprowadzenie remontu. Miasto udostępniło już listę mieszkań przeznaczonych do akcji.

mieszkanie za remont katowice

Mieszkanie za remont w Katowicach

Rusza kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”. W poprzednich 19. edycjach programu ponad pół tysiąca lokali znalazło swoich najemców. W tej edycji dostępna jest lista 43 lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę.

Szeroka oferta mieszkaniowa to jeden z naszych priorytetów. Nie każdy ma możliwość zakupu mieszkania lub spełnia wymogi, by starać się o mieszkanie komunalne. Dlatego stworzyliśmy program „Mieszkanie za remont”. Program powstał z myślą o osobach, które marzą o własnym lokum, ale nie stać ich na kredyt. Co ważne mieszkania usytuowane w budynkach stanowiących własność wspólnoty mieszkaniowej z udziałem miasta, po co najmniej pięciu latach zamieszkiwania, można wykupić na preferencyjnych warunkach. Do tej pory w ten sposób 535 mieszkań znalazło swoich najemców, a w każdej z edycji liczba aplikujących była wielokrotnie wyższa, niż dostępnych mieszkań. mówi prezydent Katowic, Marcin Krupa

Program „Mieszkanie za remont” przyciąga także mieszkańców miast ościennych. Zdarzają się przypadki, gdy osoby spoza Katowic wynajmując mieszkanie za remont meldują się w Katowicach i odprowadzają podatki w naszym mieście, co z kolei sprawia, że zwiększa się pula środków, które możemy przeznaczyć np. na budowę dróg, chodników czy nasadzenia zieleni. dodaje prezydent

Jakie mieszkania do wyboru? Jak aplikować o najem lokalu?

Lokale dostępne w 20. edycji „Mieszkania za remont” znajdują się przede wszystkim w Śródmieściu (m.in. ul. 3-go Maja, al. Korfantego, ul. Mickiewicza, ul. Mariacka, ul. Mielęckiego), Szopienicach-Burowcu (ul. Przelotowa, ul. Wiosny Ludów), Koszutce (ul. Grażyńskiego) czy Ligocie-Panewnikach (ul. Piotrowicka).

W tej edycji programu oferujemy do wynajmu 43 mieszkania o powierzchni od 20 m2 do ponad 70 m2, o zróżnicowanym zakresie prac remontowych do wykonania. Stawka czynszu za 1 m2 ustalona na preferencyjnym poziomie, waha się od 3,51 zł do 7,47 zł w zależności od takich atrybutów jak m.in. lokalizacja czy standard mieszkania. Co istotne, przyszły najemca otrzymuje ulgę w postaci zwolnienia z obowiązku płatności czynszu na czas trwania remontu, jak i wpłaty kaucji mieszkaniowej. mówi zastępca naczelnika wydziału budynków i dróg UM Katowice, Katarzyna Betka

Aby móc ubiegać się o mieszkanie za remont należy spełnić następujące warunki. Po pierwsze - należy spełnić kryterium dochodowe. Przykładowo - dla gospodarstwa jednoosobowego to dochód mieszczący się w widełkach od 2382,66 zł do 6353,76 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego dochód na jedną osobę musi mieścić się w przedziale od 1588,44 zł do 4129,94 zł.

Drugim warunkiem jest brak zaległości z tytułu:

 • najmu,
 • bezumownego zajmowania lokalu
 • lub roszczenia regresowego.

Tworząc punktację pod uwagę bierzemy m.in.: aktualną wielkość powierzchni mieszkalnej w lokalach zajmowanych przez rodziny lub „singli”, liczbę osób zamieszkujących dany lokal, kwestię posiadania dzieci i samotnego ich wychowywania czy też legitymowanie się orzeczeniem o niepełnosprawności. Tym samym oprócz wymaganego kryterium dochodowego, brana jest pod uwagę również sytuacja mieszkaniowa, rodzinna czy zdrowotna osób ubiegających się o lokal w tym trybie, która ma odzwierciedlenie w ramach rozpatrywania wniosków i wpływa finalnie na liczbę uzyskanych punktów. podkreśla naczelnik Betka

Oglądanie lokali możliwe jest po uzgodnieniu terminu z właściwym Oddziałem Eksploatacji Budynków (OEB) KZGM w Katowicach od 8 do 19 maja w godzinach pracy OEB. W przypadku zainteresowania wynajmem lokalu należy w terminie 22-31 maja złożyć w Urzędzie Miasta Katowice (Rynek 1, I piętro, stanowisko 20, 21) wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Szczegółowe informacje na temat mieszkań oddawanych w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę można uzyskać na wyżej wymienionych stanowiskach Wydziału Budynków i Dróg w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice lub pod nr tel. 32/25-93-634, 32/25-93-204, 32/25-93-949, 32/25-93-288, 32/25-93-194, 32/25-93-351.

Dodatkowe informacje oraz lista lokali w ramach programu, oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice, a także w załączniku na dole tekstu.

Zasady wykonywania prac remontowych lokali oddanych w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę określa umowa o remont lokalu mieszkalnego, która zawarta zostanie pomiędzy wykonującym remont a Komunalnym Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. Umowę najmu lokalu mieszkalnego, po zakończonym remoncie, zawiera się na czas nieoznaczony, chyba że zawarcia umowy na czas oznaczony żąda lokator.

Kryteria punktowe - Mieszkanie za remont 2023

a) powierzchnia mieszkalna na 1 osobę w dotychczas zajmowanym lokalu:

 • poniżej 8 m² - 8 pkt,
 • od 8 m² do 9,99 m² - 6 pkt,
 • od 10 m² do 12 m² - 4 pkt,
 • powyżej 12 m² - 2 pkt.

W przypadku osób, które w momencie składania wniosku mieszkają osobno, a docelowo chcą zamieszkać razem, powierzchnię mieszkalną przypadającą na 1 osobę w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa. W przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych zamieszkujących samotnie:

 • poniżej 16 m² - 8 pkt,
 • od 16 m² do 19,99 m² - 6 pkt,
 • od 20 m² do 24 m² - 4 pkt,
 • powyżej 24 m² - 2 pkt.

Osoby bezdomne (status bezdomności potwierdzony przez MOPS): 10 pkt.

b) liczba osób zamieszkujących w obecnie zajmowanym lokalu: za osobę 1 pkt.

W przypadku wnioskodawców zamieszkujących osobno, liczbę osób w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.

c) w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy lub członka jego rodziny: 4 pkt.
d) małżeństwa, partnerzy lub osoby samotne, posiadające dzieci: 3 pkt.
e) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno, posiadający dzieci: 4 pkt.
f) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno: 2 pkt.
g) okres zamieszkiwania wnioskodawcy lub członka jego rodziny na terenie miasta Katowice:

 • do 1 roku: 2 pkt,
 • powyżej 1 roku: 5 pkt.
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Format Pobierz
Kategoria: Pliki
Mieszkanie za remont 2023 - lista lokali.pdf
pdf 739.92KB

Zobacz także

Zamieszkaj w Katowicach. Miasto oferuje kilka programów, dzięki którym można znaleźć własne mieszkanie
Zamieszkaj w Katowicach. Miasto oferuje kilka programów, dzięki którym można znaleźć własne mieszkanie
w Katowicach

Zamieszkaj w Katowicach. Miasto oferuje kilka programów, dzięki którym można znaleźć własne mieszkanie

Nowe osiedle w Katowicach. Powstanie na granicy Wełnowca i Józefowca
Nowe osiedle w Katowicach. Powstanie na granicy Wełnowca i Józefowca
w Katowicach

Nowe osiedle w Katowicach. Powstanie na granicy Wełnowca i Józefowca

Kolejne remonty i modernizacje mieszkań oraz kamienic w Katowicach!
Kolejne remonty i modernizacje mieszkań oraz kamienic w Katowicach!
w Katowicach

Kolejne remonty i modernizacje mieszkań oraz kamienic w Katowicach!

KTBS zakończył budowę „Przyjaznego Zakątka” na terenie zabytkowego osiedla
KTBS zakończył budowę „Przyjaznego Zakątka” na terenie zabytkowego osiedla
w Katowicach

KTBS zakończył budowę „Przyjaznego Zakątka” na terenie zabytkowego osiedla

do góry