Rusza kolejna edycja programu "Mieszkanie za remont" w Katowicach. Dostępnych będzie 35 lokali

Mateusz Terech
29.08.2023w Katowicach

Po raz kolejny w Katowicach będzie można skorzystać z programu "Mieszkanie za remont". To już XXI edycja tej inicjatywy w naszym mieście. Program wynajęcie mieszkania od miasta na dogodnych warunkach w zamian za przeprowadzenie remontu. Do tej pory w ten sposób najemców zyskało już ponad pół tysiąca lokali. 

Remont mieszkania

Mieszkanie za remont w Katowicach

Rusza XXI edycja programu „Mieszkanie za remont”, który umożliwia wynajęcie mieszkania od miasta na dogodnych warunkach w zamian za przeprowadzenie remontu. W poprzednich dwudziestu edycjach programu 560 lokali znalazło swoich najemców. W tej edycji dostępnych jest 35 lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę.

Szeroka oferta mieszkaniowa to jeden z naszych priorytetów. Nie każdy ma możliwość zakupu mieszkania lub spełnia wymogi, by starać się o mieszkanie komunalne. Dlatego stworzyliśmy program „Mieszkanie za remont”. To program dla osób, które marzą o własnym lokum, ale nie stać ich na kredyt. Co ważne mieszkania usytuowane w budynkach stanowiących własność wspólnoty mieszkaniowej z udziałem miasta, po co najmniej pięciu latach zamieszkiwania, można wykupić na preferencyjnych warunkach. Do tej pory w ten sposób 560 mieszkań znalazło swoich najemców, a w każdej z edycji liczba aplikujących była kilkukrotnie wyższa niż dostępnych mieszkań. 

mówi prezydent Katowic, Marcin Krupa

Jakie mieszkania do wyboru? Jak aplikować o najem lokalu?

Lokale dostępne w XXI edycji „Mieszkania za remont” znajdują się przede wszystkim:

 • w Śródmieściu (m.in. ul. 3-go Maja, ul. Słowackiego, ul. Staromiejska, ul. Batorego, ul. Mielęckiego, ul. Kościuszki),
 • w Zawodziu (ul. 1 Maja),
 • w Szopienicach-Burowcu (ul. Zamenhofa)
 • czy w Ligocie-Panewnikach (m.in. ul. Piotrowicka, ul. Kołobrzeska, ul. Słupska).

W tej edycji programu oferujemy do wynajmu 35 mieszkań - od mającej niespełna 17 m2 kawalerki, do mieszkania o powierzchni ponad 72 m2. W każdym z oferowanych lokali jest inny zakres prac remontowych do wykonania. Stawka czynszu za 1 m2 ustalona na preferencyjnym poziomie, waha się od 3,11 zł do 7,41 zł w zależności od takich zmiennych jak m.in. lokalizacja czy standard mieszkania. Co istotne, przyszły najemca otrzymuje ulgę w postaci zwolnienia z obowiązku płatności czynszu na czas trwania remontu, jak i wpłaty kaucji mieszkaniowej. mówi naczelnik wydziału budynków i dróg, Roman Buła

Aby móc ubiegać się o mieszkanie za remont, należy spełnić następujące warunki. Po pierwsze - to kryterium dochodowe. Przykładowo - dla gospodarstwa jednoosobowego to dochód mieszczący się w widełkach od 2382,66 zł do 6353,76 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego dochód na jedną osobę musi mieścić się w przedziale od 1588,44 zł do 4129,94 zł. Drugim warunkiem jest brak zaległości z tytułu: najmu, bezumownego zajmowania lokalu lub roszczenia regresowego.

Tworząc punktację, pod uwagę bierzemy m.in.: aktualną wielkość powierzchni mieszkalnej w lokalach zajmowanych przez rodziny lub „singli”, liczbę osób zamieszkujących dany lokal, kwestię posiadania dzieci i samotnego ich wychowywania czy też legitymowanie się orzeczeniem o niepełnosprawności. Tym samym oprócz wymaganego kryterium dochodowego, brana jest pod uwagę również sytuacja mieszkaniowa, rodzinna czy zdrowotna osób ubiegających się o lokal w tym trybie, które wpływają finalnie na liczbę uzyskanych punktów. podkreśla naczelnik Buła

Oglądanie lokali możliwe jest po uzgodnieniu terminu z właściwym Oddziałem Eksploatacji Budynków (OEB) KZGM w Katowicach od 28.08.2023 r. do 8.09.2023 r. w godzinach pracy OEB. W przypadku zainteresowania wynajmem lokalu należy w terminie 11-22.09.2023 r. złożyć w Urzędzie Miasta Katowice (Rynek 1, I piętro, stanowisko 20, 21) wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Szczegółowe informacje na temat mieszkań oddawanych w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę można uzyskać na wyżej wymienionych stanowiskach wydziału budynków i dróg w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice lub pod nr tel.:

 • 32/25-93-634,
 • 32/25-93-204,
 • 32/25-93-949,
 • 32/25-93-288,
 • 32/25-93-194,
 • 32/25-93-351.

Lista lokali w ramach programu oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice, po kliknięciu TUTAJ

Zasady wykonywania prac remontowych lokali oddanych w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę określa umowa o remont lokalu mieszkalnego, która zawarta zostanie pomiędzy wykonującym remont a Komunalnym Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. Umowę najmu lokalu mieszkalnego, po zakończonym remoncie, zawiera się na czas nieoznaczony, chyba, że zawarcia umowy na czas oznaczony żąda lokator.

Kryteria punktowe:

a) powierzchnia mieszkalna na 1 osobę w dotychczas zajmowanym lokalu:

 • poniżej 8 m² - 8 pkt,
 • od 8 m² do 9,99 m² - 6 pkt,
 • od 10 m² do 12 m² - 4 pkt,
 • powyżej 12 m² - 2 pkt.

W przypadku osób, które w momencie składania wniosku mieszkają osobno, a docelowo chcą zamieszkać razem, powierzchnię mieszkalną przypadającą na 1 osobę w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.

W przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych zamieszkujących samotnie:

 • poniżej 16 m² - 8 pkt,
 • od 16 m² do 19,99 m² - 6 pkt,
 • od 20 m² do 24 m² - 4 pkt,
 • powyżej 24 m²- 2 pkt.

Osoby bezdomne (status bezdomności potwierdzony przez MOPS): 10 pkt.

 b) liczba osób zamieszkujących w obecnie zajmowanym lokalu: za osobę 1 pkt

W przypadku wnioskodawców zamieszkujących osobno, liczbę osób w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.

c) w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy lub członka jego rodziny: 4 pkt

d) małżeństwa, partnerzy lub osoby samotne, posiadające dzieci: 3 pkt

e) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno, posiadający dzieci: 4 pkt

f) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno: 2 pkt

g) okres zamieszkiwania wnioskodawcy lub członka jego rodziny na terenie miasta Katowice:

 • do 1 roku: 2 pkt
 • powyżej 1 roku: 5 pkt

Zobacz także

Remont nawierzchni ul. Górniczego Stanu w Katowicach
Remont nawierzchni ul. Górniczego Stanu w Katowicach
w Katowicach

Remont nawierzchni ul. Górniczego Stanu w Katowicach

Rozpoczyna się wymiana nawierzchni autostrady A4 Katowice-Kraków
Rozpoczyna się wymiana nawierzchni autostrady A4 Katowice-Kraków
w drodze

Rozpoczyna się wymiana nawierzchni autostrady A4 Katowice-Kraków

W Katowicach najłatwiej kupić mieszkanie? Ranking Dostępności Mieszkań 2023
W Katowicach najłatwiej kupić mieszkanie? Ranking Dostępności Mieszkań 2023
w Katowicach

W Katowicach najłatwiej kupić mieszkanie? Ranking Dostępności Mieszkań 2023

Zamieszkaj w Katowicach. Miasto oferuje kilka programów, dzięki którym można znaleźć własne mieszkanie
Zamieszkaj w Katowicach. Miasto oferuje kilka programów, dzięki którym można znaleźć własne mieszkanie
w Katowicach

Zamieszkaj w Katowicach. Miasto oferuje kilka programów, dzięki którym można znaleźć własne mieszkanie

Rekord zainteresowania mieszkaniami TBS Katowice. 75 chętnych na jedno mieszkanie!
Rekord zainteresowania mieszkaniami TBS Katowice. 75 chętnych na jedno mieszkanie!
w Katowicach

Rekord zainteresowania mieszkaniami TBS Katowice. 75 chętnych na jedno mieszkanie!

do góry