Rządowy program "Dobry start". Można już składać wnioski i dostać 300 złotych

Redakcja WKATOWICACH.eu
03.07.2023w Katowicach

Można już składać wnioski w ramach rządowego programu „Dobry Start”. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Od 1 lipca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start" w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024.

uczeń w klasie przy ławce

Rządowy program "Dobry start". Czym jest?

Program „Dobry start” to 300 zł na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami do 24 roku życia. Dobry Start to wieloletni rządowy program społeczny mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niezależnie od kapitału kulturowego, społecznego i materialnego ich rodzin.

Kogo dotyczy wsparcie?

Świadczenie w wysokości 300 zł na rachunek bankowy, z programu Dobry Start na wyprawkę szkolną, bez względu na dochód rodziny, może otrzymać rodzic lub opiekun ucznia: w wieku do 20 lat, w wieku do 24 lat (w przypadku ucznia z niepełnosprawnością).

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie w ramach programu Dobry Start może złożyć:

 • rodzic:
  • jeśli dzieckiem opiekuje się równocześnie oboje rodziców, z wnioskiem o świadczenie powinien wystąpić jeden z nich. Jeśli oboje złożą wniosek, świadczenie otrzyma ten, który zrobił to jako pierwszy,
  • jeśli dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców - wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli drugi rodzic również złoży wniosek ustalimy, kto sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem i temu rodzicowi wypłacimy świadczenie.
  • jeśli dziecko - zgodnie z orzeczeniem sądu - jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców, każdy z nich może złożyć wniosek i otrzymać świadczenie dobry start w wysokości 150 zł.
 • opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
 • opiekun prawny dziecka - osoba, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem,
 • osoba ucząca się, czyli pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma ustalone alimenty od nich,
 • osoba usamodzielniana, czyli osoba, która opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Świadczenie Dobry Start przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą.

W tych przypadkach wniosek o świadczenie Dobry Start może złożyć:

 • rodzina zastępcza,
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
 • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Od kiedy wniosek?

Wnioski na nowy rok szkolny 2023/2024 można składać wyłącznie drogą elektroniczną od 1 lipca do 30 listopada 2023 r.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lipca do 30 listopada 2023 r. wyłącznie drogą elektroniczną w następujący sposób:

Rodzice za pomocą:

 • aplikacji mZUS  ​​​​​​​
 • portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • portalu Emp@tia,
 • bankowości elektronicznej: Alior Bank S.A., Bank PKO BP, Bank Pocztowy S.A., BPS S.A., Santander, BNP Paribas S.A, Credit Agricole Bank Polska S.A., VeloBank S.A. (poprzednio Getin Noble Bank S.A.), ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Millennium S.A., Nest Bank S.A., PEKAO SA, SGB-Bank S.A., SKOK Energia, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Progres, SKOK Śląsk, SKOK Wisła, SKOK Chmielewskiego, SKOK Stefczyka, Krakowska SKOK, SKOK Szopienice, SKOK Świdnik, SKOK Centrum, SKOK Kwiatkowskiego, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta.
 • aplikacji mZUS
 • portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub opiekuńczo-terapeutycznej może złożyć wniosek tylko za pomocą PUE ZUS.

Od 1 lipca za pośrednictwem bankowości elektronicznej i portalu Empatia wnioski mogą składać również rodzice dzieci, które są cudzoziemcami. Warunkiem jest, aby zarówno rodzic, jak i dziecko, mieli numery PESEL.

Zobacz także

Zakończenie roku szkolnego w ZSP nr 4 w Katowicach. Cała szkoła kończy rok z wyjątkowym wyróżnieniem! [Galeria zdjęć]
Zakończenie roku szkolnego w ZSP nr 4 w Katowicach. Cała szkoła kończy rok z wyjątkowym wyróżnieniem! [Galeria zdjęć]
w Katowicach

Zakończenie roku szkolnego w ZSP nr 4 w Katowicach. Cała szkoła kończy rok z wyjątkowym wyróżnieniem! [Galeria zdjęć]

Nowa siedziba MOPS w Katowicach uroczyście otwarta. Powstało tu także nowe Centrum Organizacji Pozarządowych [Zdjęcia+wideo]
Nowa siedziba MOPS w Katowicach uroczyście otwarta. Powstało tu także nowe Centrum Organizacji Pozarządowych [Zdjęcia+wideo]
w Katowicach

Nowa siedziba MOPS w Katowicach uroczyście otwarta. Powstało tu także nowe Centrum Organizacji Pozarządowych [Zdjęcia+wideo]

Uczniowie w szkołach bez telefonów? W Katowicach trwa konferencja „Uwaga! Smartfon” [Zdjęcia]
Uczniowie w szkołach bez telefonów? W Katowicach trwa konferencja „Uwaga! Smartfon” [Zdjęcia]
w Katowicach

Uczniowie w szkołach bez telefonów? W Katowicach trwa konferencja „Uwaga! Smartfon” [Zdjęcia]

do góry