Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach nominowany na głównego partnera międzynarodowego projektu. Uczelnię nominował minister zdrowia

Mateusz Terech
01.07.2023w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach został nominowany przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego na Głównego Partnera (Competent Authority) w ramach wspólnych działań w prewencji chorób przewlekłych i onkologicznych w zakresie determinantów zdrowia. Co oznacza ta nominacja dla katowickiej uczelni?

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w międzynarodowym projekcie

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach został nominowany przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego na Głównego Partnera międzynarodowego projektu JAPreventNCD. 

W Projekcie JAPreventNCD SUM zaangażowany jest przede wszystkim w obszar tworzenia zdrowego środowiska życia. Takie podejście polega na tym, aby w każdym momencie naszego codziennego funkcjonowania (pracy, spędzania czasu wolnego, mieszkania w danym miejscu, itp.) warunki, które tworzymy i które nas otaczają, były jak najbardziej sprzyjające utrzymaniu i poprawie zdrowia.

W 25 krajach Unii Europejskiej wdrażane będzie ponad 50 pilotażowych interwencji w tym obszarze, służących poprawie prewencji chorób onkologicznych i przewlekłych oraz promocji zdrowia. SUM stworzy platformę, która służyć będzie zbieraniu szczegółowych danych z wdrażania tych interwencji, ich analizowania i ewaluacji. W ten sposób powstanie platforma tzw. najlepszych praktyk, o udowodnionej skuteczności, które będą możliwe do rozpowszechnienia i wdrożenia w dowolnym czasie i miejscu.

Pozwolą one na wprowadzenie skutecznej profilaktyki chorób onkologicznych i przewlekłych, przyczyniając się również do zwiększenia świadomości i wiedzy jednostek i populacji, a w konsekwencji do zmniejszenia obciążenia tymi chorobami.

ŚUM wśród ośrodków, pracujących nad zapobieganiem chorobom niezakaźnym i onkologicznym 

Komisja Europejska pozytywnie zatwierdziła przygotowywany przez wiele miesięcy przez Konsorcjum (którego członkiem jest SUM) wniosek na największą dotychczasową inicjatywę w zakresie zdrowia publicznego, której celem będzie redukcja występowania, poprawa wykrywania i monitorowania chorób przewlekłych i onkologicznych.

W 2020 r. u 2,7 mln osób w Unii Europejskiej zdiagnozowano nowotwór, a życie z tego powodu straciło kolejne 1,3 mln osób. O ile nie zostaną podjęte zdecydowane działania, liczba ofiar śmiertelnych z powodu chorób onkologicznych w Unii Europejskiej do 2035 r. wzrośnie o ponad 24 %, co uczyni je główną przyczyną zgonów. Natomiast choroby niezakaźne, takie jak choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory, przewlekłe choroby układu oddechowego i cukrzyca, stanowią główną część obciążenia chorobami w Europie, odpowiadając za 80% zgonów.wyjaśnia koordynatorka projektu z ramienia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, dr n. o zdrowiu Katarzyna Brukało z Katedry Polityki Zdrowia Publicznego Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Choroby niezakaźne są wynikiem połączenia czynników genetycznych, fizjologicznych, środowiskowych i behawioralnych (związanych ze stylem życia). Poza kwestiami środowiskowymi szereg modyfikowalnych czynników ryzyka może mieć istotny wpływ na zdrowie i śmiertelność ludzi. Około 60% zgonów przypisuje się modyfikowalnym czynnikom ryzyka, takim jak palenie tytoniu, brak aktywności fizycznej, niezdrowa dieta czy nadwaga i otyłość. Chociaż tym zgonom można w dużej mierze zapobiec, wydatki na opiekę profilaktyczną stanowią zaledwie około 3% krajowych budżetów na opiekę zdrowotną w krajach Unii Europejskiej.

Celem tego projektu jest wsparcie państw członkowskich w zmniejszaniu obciążenia związanego chorobami przewlekłymi i nowotworowymi oraz związanymi z nimi czynnikami ryzyka, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym, a także wsparcie państw członkowskich poprzez przyjęcie holistycznego (wielokierunkowego i interdyscyplinarnego) podejścia do zapobiegania chorobom niezakaźnym i onkologicznym poprzez skoordynowanie działań. dodaje dr n. o zdrowiu Katarzyna Brukało

Wspólne działanie będzie wspierać określanie i wdrażanie najlepszych praktyk (poprzez testowanie interwencji w zakresie zapobiegania chorobom i promocji zdrowia na poziomie populacji - testy pilotażowe), określanie wytycznych dotyczących zdrowia publicznego, techniczne przygotowanie i wdrażanie nowych podejść politycznych oraz redukcję nierówności w zdrowiu.

Skutkiem krótkoterminowym będzie zwiększona liczba interwencji w zakresie zdrowia publicznego we wszystkich Państwach Członkowskich oraz poprawa profilaktyki chorób i promocji zdrowia oraz polityki zarządzania związanej z chorobami niezakaźnymi i onkologicznymi. Tworzenie sieci między ekspertami przyniesie również długoterminowe korzyści w zakresie opracowywania i ulepszania polityk zdrowia publicznego, opartych na dowodach i podejściu strategicznym.

Zobacz także

13-letni Michał ma już nowe serce. To była pierwsza retransplantacja serca u dziecka w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu (SUM)
13-letni Michał ma już nowe serce. To była pierwsza retransplantacja serca u dziecka w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu (SUM)
poza Katowicami

13-letni Michał ma już nowe serce. To była pierwsza retransplantacja serca u dziecka w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu (SUM)

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Uczelnia świętuje 75-lecie [Zdjęcia]
Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Uczelnia świętuje 75-lecie [Zdjęcia]
w Katowicach

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Uczelnia świętuje 75-lecie [Zdjęcia]

Śląski Uniwersytet Medyczny przyznał tytuł Doctora Honoris Causa prof. Alberto Orfao
Śląski Uniwersytet Medyczny przyznał tytuł Doctora Honoris Causa prof. Alberto Orfao
w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny przyznał tytuł Doctora Honoris Causa prof. Alberto Orfao

Najwybitniejszy transplantolog na świecie prof. Robert Montgomery odwiedzi Katowice
Najwybitniejszy transplantolog na świecie prof. Robert Montgomery odwiedzi Katowice
w Katowicach

Najwybitniejszy transplantolog na świecie prof. Robert Montgomery odwiedzi Katowice

Te stroje na egzaminie to hit! Zobaczcie zdjęcia studentów z kierunku lekarskiego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
Te stroje na egzaminie to hit! Zobaczcie zdjęcia studentów z kierunku lekarskiego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
w Katowicach

Te stroje na egzaminie to hit! Zobaczcie zdjęcia studentów z kierunku lekarskiego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Bebok Medyk to Hercklekotek! Imię wybrali w konkursie internauci [Galeria zdjęć]
Bebok Medyk to Hercklekotek! Imię wybrali w konkursie internauci [Galeria zdjęć]
w Katowicach

Bebok Medyk to Hercklekotek! Imię wybrali w konkursie internauci [Galeria zdjęć]

Śląski Uniwersytet Medyczny i Politechnika Śląska zacieśniają współpracę
Śląski Uniwersytet Medyczny i Politechnika Śląska zacieśniają współpracę
w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny i Politechnika Śląska zacieśniają współpracę

Śląski Uniwersytet Medyczny świętuje 75-lecie. Na początek wejdą do mroźnej wody
Śląski Uniwersytet Medyczny świętuje 75-lecie. Na początek wejdą do mroźnej wody
w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny świętuje 75-lecie. Na początek wejdą do mroźnej wody

do góry