Strefa Płatnego Parkowania w Katowicach zostanie rozszerzona. Powstanie też Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania [Mapa]

Redakcja WKATOWICACH.eu
23.05.2023w Katowicach

Katowice przymierzają się do zmian w polityce parkingowej. W mieście powstanie Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania, a dotychczasowa Strefa Płatnego Parkowania zostanie rozszerzona o nowe lokalizacje. W Katowicach pojawiają się już nowe parkomaty, a wszystkie zmiany mają zostać wdrożone jeszcze w tym roku.

Strefa Płatnego Parkowania w Katowicach

Strefa Płatnego Parkowania w Katowicach. Przygotowania do zmian

Jesienią 2019 roku, zrealizowano w Katowicach, przy współpracy z ekspertami, badania parkowania. Ich zakres obejmował m.in. określenie wskaźnika rotacji pojazdów na miejscu parkingowym (tzn. ile pojazdów parkuje dziennie na jednym miejscu), średniego czasu postoju pojazdów czy też liczby pojazdów z rejestracjami SK i innymi niż SK. Wspomniany wskaźnik rotacji wyniósł zaledwie 1,77. Jednocześnie aż 57% pojazdów parkujących w strefie pochodziło spoza Katowic. Oznaczało to, że miejsca parkingowe w wielu przypadkach były zajęte przez osoby spoza miasta, które dojeżdżając do pracy zostawiały pojazd na ponad 8 godzin.

Korzystając z zebranych danych, a także z doświadczeń Krakowa, Wrocławia czy Poznania, eksperci z Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego opracowali propozycje wdrożenia koniecznych zmian. Zostały one przedstawione Mieszkańcom Katowic w 2021 r. w ramach konsultacji społecznych. Wzięło w nich udział blisko 1400 osób. Propozycja miasta w zakresie rozszerzenia obszaru płatnego parkowania, jak i wyodrębnienia dwóch różnych stref znalazła uznanie zdecydowanej większości mieszkańców - dla poszczególnych wskazanych sektorów poziom poparcia respondentów wyniósł od 75% do 97%. W 2021 r. zlecono również wykonanie analizy, określającej zakładany poziom rotacji parkujących pojazdów samochodowych w planowanych strefach.

Myślę, że te zmiany które chcemy wprowadzić przyczynią się do tego, że ci którzy rzeczywiście przyjeżdżają do Katowic na godzinę lub półtorej i spieszą się, będą mieć mniej problemów ze znalezieniem wolnego miejsca i załatwieniem swoich spraw w centrum. mówi nam wiceprezydent Katowic, Bogumił Sobula

Wprowadzenie samych zmian w Strefie Płatnego Parkowania byłoby rozwiązaniem niekompletnym. Oferta komunikacji publicznej, ilość długość i jakość torowisk tramwajowych, centra przesiadkowe, gęstość połączeń transportu publicznego - to wszystko sprawia, że nie wszyscy, którzy mają w Katowicach coś do załatwienia, muszą korzystać z transportu indywidualnego. dodaje wiceprezydent Sobula

8 zdjęć

Briefing dotyczący zmian w polityce parkowania

Strefa Płatnego Parkowania w Katowicach. Alternatywa dla samochodu

Aby ograniczyć ruch pojazdów w centralnej części miasta należało wcześniej stworzyć alternatywne rozwiązania dla osób wjeżdżających dziś samochodami do centrum. Najważniejsze działania w tej sprawie to:

 • Budowa kosztem ponad 200 mln zł trzech centrów przesiadkowych (Ligota, Brynów, Zawodzie) - umożliwiających bezpłatne pozostawienie auta i dojazd do centrum tramwajem, autobusem lub pociągiem.
 • W latach 2015-2021, kosztem prawie 173 mln zł, zakupiono 145 nowoczesnych autobusów (w tym 20 elektrycznych). Nowoczesne pojazdy wyposażone są m.in. w klimatyzację, wifi oraz są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nowe pojazdy zwiększyły komfort podróżowania i są także bardziej przyjazne dla środowiska dzięki redukcji emisji spalin i hałasu. 
 • Rozwój sieci dróg rowerowych, która liczy dziś blisko 190 km. Od 2015 roku powstały ponad 43 km nowych dróg kosztem 34 mln zł. Tylko w tym roku rozpocznie się budowa kolejnych 8 km dróg rowerowych.
 • Funkcjonowanie największego w woj. śląskim systemu roweru miejskiego. Aktualnie dostępnych jest 125 stacji, w których możemy wypożyczyć rower. W ubiegłym roku skorzystano z tej możliwości ponad 200 tys. razy.

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania w Katowicach oraz poszerzona Strefa Płatnego Parkowania

W myśl nowych zasad centrum Katowic podzielone zostanie na dwie strefy płatnego parkowania.

Będą to:

 • Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania (ŚSPP) obejmująca ścisłe centrum miasta. Będą tu obowiązywać wyższe opłaty za parkowanie.
 • Strefa Płatnego Parkowania (SPP) obejmująca obrzeża centrum, a także część Koszutki, Os. Paderewskiego i Zawodzia.

Geograficzny podział obszarów znajdziecie w załączonej ulotce (na dole strony) oraz na stronie www.katowice.eu/parkowanie.

mapka ulic Katowic

Osoby zamieszkujące ŚSPP i SPP - mogą korzystać z preferencyjnego abonamentu 

Wprowadzane zmiany mają służyć mieszkańcom Katowic - a w szczególności Śródmieścia i sąsiadujących z nim dzielnic - dlatego wprowadzona zostanie „Parkingowa karta mieszkańca”.

Jej najważniejsze założenia to:

 • Karta będzie przysługiwać na jeden samochód osobie, która jest zameldowana na pobyt stały w ŚSPP lub SPP i jest właścicielem pojazdu lub posiada inny, ważny tytuł prawny do użytkowanego samochodu.
 • Karta będzie uprawniać do postoju pojazdu na stanowiskach postojowych, położonych w CAŁEJ Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania lub CAŁEJ Strefie Płatnego Parkowania (czyli w granicach strefy, dla której została wydana). Jest to kluczowa zmiana, gdyż dziś w strefie płatnego parkowania mieszkańcy mogą parkować wyłącznie na dwóch wybranych ulicach.
 • Opłaty abonamentowe będzie można wnosić miesięcznie lub kwartalnie. Stawka dla Strefy Płatnego Parkowania to 10 zł miesięcznie (lub 25 zł kwartalnie), a dla Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania to 20 zł miesięcznie (lub 50 zł kwartalnie).

Wprowadzana odpłatność abonamentowa dla osób zamieszkujących obie strefy ma wymiar symboliczny, gdyż kwartalna opłata za abonament jest niższa niż 1-dniowy (całodzienny) koszt zaparkowania w strefie dla osoby dojeżdżającej do Katowic do pracy!

Katowiczanie, którzy nie zamieszkują obszaru ŚSPP i SPP, będą mogli nabyć abonamenty w Strefie Płatnego Parkowania w kwocie 200 zł za miesiąc i 500 zł za kwartał, a w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania w kwocie 300 zł za miesiąc lub 750 zł za kwartał. Więcej informacji w zakresie abonamentów będzie można uzyskać w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach. Sprzedaż opisanych powyżej abonamentów ma się rozpocząć w IV kwartale tego roku i zostanie ona poprzedzona szeroką akcją informacyjną, by wszyscy chętni mogli je nabyć z odpowiednim wyprzedzeniem.

Strefa Płatnego Parkowania w Katowicach - nowe stawki dla osób bez abonamentów

Jeżeli Rada Miasta Katowice podejmie decyzję, to opłaty będą kształtowały się następująco:

Strefa Płatnego Parkowania

 • Opłaty od poniedziałku do piątku.
 • Godziny obowiązywania opłat - od 7:00 do 17:00.

Stawki:

  • 2 zł - za postój do 30 minut,
  • 4 zł - za postój powyżej 30 minut do 1 godziny,
  • 4,80 zł - za drugą rozpoczętą godzinę postoju,
  • 5,60 zł - za trzecią rozpoczętą godzinę postoju,
  • 4,00 zł - za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju.

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania

 • Opłaty od poniedziałku do soboty (za wyjątkiem sobót stanowiących dni wolne od pracy).
 • Godziny obowiązywania opłat - od 7.00 do 17.00
 • Stawki
  • 3 zł - za postój do 30 minut,
  • 6 zł - za postój powyżej 30 minut do 1 godziny,
  • 7,20 zł - za drugą rozpoczętą godzinę postoju,
  • 8,40 zł - za trzecią rozpoczętą godzinę postoju,
  • 6,00 zł - za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju.

Biorąc pod uwagę opinie mieszkańców wprowadzona zostanie możliwość parkowania do 30 minut dla szybkiego załatwienia spraw.

Wysokość podanych stawek ma na celu zniechęcenie osób spoza Katowic do dojazdu do pracy do centrum miasta samochodem i parkowania przez cały dzień w ŚSPP lub SPP. Tym samym więcej miejsc parkingowych pozostanie dla mieszkańców ŚSPP oraz SPP. Zmniejszą się także korki w godzinach szczytu.

Biorąc pod uwagę opinie mieszkańców wprowadzona zostanie możliwość parkowania do 30 minut dla szybkiego załatwienia spraw. Wysokość podanych stawek ma na celu zachęcenie osób spoza Katowic do dojazdu do pracy do centrum miasta transportem publicznym. Tym samym więcej miejsc parkingowych pozostanie dla mieszkańców ŚSPP oraz SPP. Zmniejszy się także natężenie ruchu w godzinach szczytu. mówił naczelnik wydziału transportu UM Katowice, Bogusław Lowak

 

Strefa Płatnego Parkowania w Katowicach

Strefa Płatnego Parkowania. Droższe koperty = więcej miejsc dla mieszkańców?

Aktualny koszt całodobowej „koperty” to 400 zł na miesiąc. Po wprowadzonych zmianach jej koszt wyniesie 1000 zł (dla SPP) oraz 1500 zł (dla ŚSPP). Będzie także możliwość nabycia kopert czasowych. Nabywca może tam parkować w godzinach od 7:00 do 17:00 - a w pozostałym czasie są one dostępne dla mieszkańców. Koszt takiej koperty czasowej wyniesie miesięcznie w SPP - 500 zł, a w ŚSPP - 800 zł.

Robiliśmy analizy dotychczasowej sytuacji, która nie była najlepsza pod względem proporcji pomiędzy miejscami dla mieszkańców, a „kopertami” dla przedsiębiorców, którzy korzystali z rezerwowanych miejsc parkingowych w centrum miasta. mówi nam naczelnik wydziału budynków i dróg Urzędu Miasta, Roman Buła

Dla przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy w Katowicach przygotowano osobną taryfę, zbieżną dla SPP i ŚSPP. 

Strefa Płatnego Parkowania w Katowicach. E-kontrola parkowania

Wzorem innych miast (m.in. Warszawy czy Gdyni), w Katowicach wprowadzona zostanie e-kontrola parkowania, wykonywana przez pojazdy z zamontowanymi specjalnymi urządzeniami. Pojazdy te skanować będą tablice rejestracyjne zaparkowanych samochodów i weryfikować z bazą danych pojazdów, za których postój wniesiono opłatę.

W związku z powyższym zmieni się również sposób nakładania opłat dodatkowych. Kierowca nie znajdzie już „za wycieraczką” samochodu zawiadomienia o nałożonej opłacie dodatkowej. Będzie miał natomiast możliwość sprawdzenia na specjalnej stronie internetowej, prowadzonej przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach (MZUiM), czy nie została naliczona opłata dodatkowa. W wybranych punktach strefy, z uwagi na ich układ komunikacyjny, zostanie zachowana kontrola prowadzona przez pracowników MZUiM, przy czym mechanizm nakładania opłat dodatkowych będzie jednolity w obydwu przypadkach.

Strefa Płatnego Parkowania w Katowicach. Kiedy zostaną wprowadzone zmiany?

Zmiany mają zostać wprowadzone jeszcze w tym roku. Obecnie prowadzone są postępowania przetargowe, których celem jest wyłonienie wykonawców odpowiedzialnych za przystosowanie oznakowania drogowego oraz dostawę infrastruktury do przeprowadzenia e-kontroli. W mieście zamontowano również 250 nowych parkomatów. Do czasu wejścia w życie proponowanych rozwiązań są one wyłączone i nie ma możliwości uiszczania w nich opłaty parkingowej.

W czerwcu projekt uchwały dotyczący zmian w polityce parkingowej trafi pod obrady radnych Rady Miasta Katowice. Jeśli uzyska ich aprobatę, dokument z urzędu trafi do nadzoru prawnego wojewody, którego zadaniem jest stwierdzenie zgodności z prawem zaproponowanych rozwiązań.

Jeśli w ciągu 30 dni od dnia doręczenia uchwały nadzór prawny wojewody nie wniesie uwag, przepisy będą mogły wejść w życie. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem stanie się to w czwartym kwartale tego roku.

Strefa Płatnego Parkowania w Katowicach. Czy na terenach wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni trzeba będzie płacić?

Nie. Pobierane przez miasto opłaty obowiązywać będą na drogach publicznych znajdujących się w ŚSPP i SPP. Opisywane zmiany nie będą obowiązywać na terenach prywatnych, obszarach należących do wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni, które mogą prowadzić własną politykę parkingową.

Inne zmiany w mieście

Aktualnie trwa instalacja elementów Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem (ITS). Zostanie on wdrożony w naszym mieście najpóźniej z początkiem przyszłego roku. System polega na montażu kamer i czujników na 112 skrzyżowaniach (głównie w centrum miasta), które będą badać poziom natężenia ruchu. Z kolei centrala systemu będzie automatycznie sterować ruchem tak, by był on możliwie płynny. Ważną funkcją będzie bieżące informowanie o zatorach ulicznych oraz wprowadzenie priorytetu w postaci zielonego światła dla tramwajów na skrzyżowaniach. Kamery na skrzyżowaniach staną się jednocześnie elementem miejskiego inteligentnego monitoringu KISMiA, co wpłynie bezpośrednio na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców. Wdrożeniu systemu ITS będzie towarzyszyła specjalna, mobilna aplikacja. Jedną z jej funkcjonalności będzie wyszukiwanie wolnych miejsc do zaparkowania (także tych znajdujących się w centrach przesiadkowych). 

Bezpieczeństwo pieszych

W Śródmieściu wdrażane są także zmiany dotyczące parkowania związane z bezpieczeństwem pieszych i koniecznością dostosowania katowickich rozwiązań do wymogów ustawowych. Zmiany prawa wymusiły likwidację niektórych miejsc parkingowych, np. tuż przed przejściami dla pieszych - gdzie zaparkowany pojazd ogranicza widoczność osób przebywających na pasach. Co ważne - o wdrożenie tych zmian apelowała także Komenda Miejska Policji w Katowicach. W miejsce zlikwidowanych z mocy prawa parkingów - tam gdzie będzie to możliwe - służby miejskie będą sukcesywnie instalować stojaki rowerowe oraz wprowadzać zieleń (punktowe odbetonowanie nawierzchni i nasadzenia).

Informacje o systemie parkowania w Katowicach są dostępne w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach - na stronie mzum.katowice.pl lub na stronie Katowice.eu/parkowanie.

Jeśli w związku z planowanymi zmianami masz pytania, wystarczy wysłać e-mail na adres: parkowanie@katowice.eu

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Format Pobierz
Kategoria: Pliki
Strefa Płatnego Parkowania.pdf
pdf 473.27KB

Zobacz także

Strefa Płatnego Parkowania w Katowicach pozostaje bez zmian. Uważajcie na fałszywe ulotki
Strefa Płatnego Parkowania w Katowicach pozostaje bez zmian. Uważajcie na fałszywe ulotki
w Katowicach

Strefa Płatnego Parkowania w Katowicach pozostaje bez zmian. Uważajcie na fałszywe ulotki

Katowice szykują się do zmian w polityce parkingowej. Trwa porządkowanie miejsc parkingowych
Katowice szykują się do zmian w polityce parkingowej. Trwa porządkowanie miejsc parkingowych
w drodze

Katowice szykują się do zmian w polityce parkingowej. Trwa porządkowanie miejsc parkingowych

Uwaga kierowcy! Kolejne zmiany w organizacji ruchu w Katowicach od 7 sierpnia
Uwaga kierowcy! Kolejne zmiany w organizacji ruchu w Katowicach od 7 sierpnia
w drodze

Uwaga kierowcy! Kolejne zmiany w organizacji ruchu w Katowicach od 7 sierpnia

Zdecydowana większość radnych za uchwałą parkingową w Katowicach. "To mechanizm, który będzie ulegał zmianie zgodnie z głosem mieszkańców"
Zdecydowana większość radnych za uchwałą parkingową w Katowicach. "To mechanizm, który będzie ulegał zmianie zgodnie z głosem mieszkańców"
w Katowicach

Zdecydowana większość radnych za uchwałą parkingową w Katowicach. "To mechanizm, który będzie ulegał zmianie zgodnie z głosem mieszkańców"

Nowe miejsca parkingowe pod wiaduktem przy ul. Tylnej Mariackiej [Zdjęcia]
Nowe miejsca parkingowe pod wiaduktem przy ul. Tylnej Mariackiej [Zdjęcia]
w drodze w Katowicach

Nowe miejsca parkingowe pod wiaduktem przy ul. Tylnej Mariackiej [Zdjęcia]

Prezydent Katowic apeluje do premiera. Chodzi o likwidowane miejsca parkingowe
Prezydent Katowic apeluje do premiera. Chodzi o likwidowane miejsca parkingowe
w Katowicach

Prezydent Katowic apeluje do premiera. Chodzi o likwidowane miejsca parkingowe

Przy katowickich drogach pojawiają się tablice informacyjne. To element Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS)
Przy katowickich drogach pojawiają się tablice informacyjne. To element Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS)
w drodze

Przy katowickich drogach pojawiają się tablice informacyjne. To element Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS)

Zmiany w polityce parkingowej w Katowicach. MZUiM informuje o planowanych pracach
Zmiany w polityce parkingowej w Katowicach. MZUiM informuje o planowanych pracach
w Katowicach

Zmiany w polityce parkingowej w Katowicach. MZUiM informuje o planowanych pracach

Strefa Płatnego Parkowania w Katowicach. Nowe parkometry oraz oznakowania poziome i pionowe
Strefa Płatnego Parkowania w Katowicach. Nowe parkometry oraz oznakowania poziome i pionowe
w Katowicach

Strefa Płatnego Parkowania w Katowicach. Nowe parkometry oraz oznakowania poziome i pionowe

"Wyzwanie parkowanie" pod okiem katowickiego monitoringu miejskiego. W 2022 roku Straż Miejska interweniowała ponad 22 tysiące razy
"Wyzwanie parkowanie" pod okiem katowickiego monitoringu miejskiego. W 2022 roku Straż Miejska interweniowała ponad 22 tysiące razy
w Katowicach

"Wyzwanie parkowanie" pod okiem katowickiego monitoringu miejskiego. W 2022 roku Straż Miejska interweniowała ponad 22 tysiące razy

do góry