Światowy dzień wartości w Katowicach. Gościem debaty m.in. Szczepan Twardoch

Kamil Zatoński
18.10.2023w Katowicach

Młodsze pokolenia obecne na rynku pracy, a przede wszystkim generacja Y i Z, preferują firmy traktujące różnorodność jako swój naczelny atut. Sektor usług biznesowych wychodzi tym oczekiwaniom naprzeciw, bowiem - zgodnie z najnowszym raportem ABSL „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2023” - aż 84 proc. respondentów badania potwierdziła wprowadzenie polityki różnorodności i włączania w swojej firmie. Co roku ABSL organizuje z okazji Światowego Dnia Wartości w ramach programu WorkingTogether debaty dotyczące równości i przynależności. To wszystko czyni sektor usług biznesowych jednym z najbardziej różnorodnych sektorów polskiej gospodarki.

szczepan twardoch

Nobel dla badań wokół różnorodności na rynku pracy

Temat różnorodności mocno rezonuje w zbiorowej świadomości, co dodatkowo podkreśla niedawne wręczenie Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych amerykańskiej profesorce Claudii Goldin za pogłębienie wiedzy na temat sytuacji kobiet na rynku pracy.

Tegoroczna laureatka jako pierwsza ukazała, jak różnice między płciami w zarobkach i wskaźnikach zatrudnienia zmieniały się na przestrzeni 200 lat. Sektor usług biznesowych w Polsce poważnie traktuje kwestię reprezentacji kobiet, a zgodnie z prognozami ta tendencja będzie się stopniowo nasilać, w miarę wzrostu globalnego zapotrzebowania na talenty. Udział kobiet w ogólnym zatrudnieniu w sektorze usług biznesowych wynosi 53 proc. W przypadku stanowisk kierowniczych na poziomie lidera zespołu udział kobiet wynosi 43 proc., a w przypadku kierownictwa wyższego szczebla - 32 proc. Poziomy te są znacznie wyższe niż w innych obszarach polskiej gospodarki i utrzymują się na podobnym poziomie w ciągu ostatnich lat.

Różnorodność się opłaca

Sektor nowoczesnych usług biznesowych zatrudnia w Polsce 435 tys. osób i jest jednym z najbardziej różnorodnych pod względem pracowników. 93 proc. działających centrów usług dla biznesu zatrudnia obcokrajowców. Ich udział w ogólnym zatrudnieniu w centrach usług biznesowych wzrósł o blisko 4 proc. do poziomu 17,6 proc., co daje łączną liczbę 76 700 osób. Podobnie jak w latach ubiegłych Ukraina była najczęściej wskazywanym - z łącznej liczby 57 państw - krajem pochodzenia obcokrajowców zatrudnionych w centrach usług biznesowych w Polsce obok Włoch i Indii.

Co łączy 435 tysięcy specjalistów pracujących w międzynarodowym środowisku mówiących blisko 40 językami i reprezentujących prawie 60 narodowości? Wartości. To właśnie one stanowią wspólny mianownik w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Jesteśmy jedną z bardziej zróżnicowanych - m.in. pod kątem wieku, pochodzenia czy płci - branż w Polsce, której firmy zrzesza ABSL. Od kilkunastu lat tworzymy sektor i budujemy społeczność opartą na otwartości, szacunku, zaufaniu, solidarności, uczciwości i odwadze. Większa inkluzywność pozwala usprawnić pracę zespołową, zwiększać kreatywność, jest inkubatorem innowacyjnych pomysłów, ale wpływa też pozytywnie na wizerunek pracodawcy i jego postrzeganie w kontekście różnorodności, równości i partnerstwa. Warto zwrócić uwagę, że pracodawca, który nie wdraża polityki DEI i nie zapewnia sprawnych procesów operacyjnych, naraża przedsiębiorstwo na utracone korzyści i wymierne straty finansowe.

mówi Anna Berczyńska, wiceprezeska ds. talentów w ABSL

Szczepan Twardoch o wartościach i poczuciu przynależności

Aby podkreślić rangę znaczenia różnorodności w sektorze usług biznesowych, ABSL z okazji Światowego Dnia Wartości organizuje w 8 polskich miastach (Warszawa, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice, Poznań, Łódź, Trójmiasto i Bydgoszcz) w ramach programu WorkingTogether cykl debat na temat poczucia przynależności w zmieniającym się świecie oraz roli, jaką odgrywają wartości w życiu prywatnym i zawodowym.

Gośćmi zaplanowanych na 19 października wydarzenia w Katowicach (Uniwersytet Ekonomiczny, Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych) będą m.in.:

  • Szczepan Twardoch pisarz;
  • dr hab. Julia Włodarczyk Uniwersytet Ekonomiczny;
  • Katarzyna Daab-Borkowska, pełnomocniczka Prezydenta Miasta ds. Równego Traktowania, Urząd Miasta Katowice;
  • Natalia Klima-Piotrowska prawniczka, Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej.

Spotkania organizowane są w ramach współpracy biznesu z miastami oraz środowiskami akademickimi. Udział a debatach jest bezpłatny, możliwy po wcześniejszej rejestracji, pod linkiem: absl.pl/workingtogether/world-values-day

O ABSL

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych - zrzesza ponad 240 największych światowych firm, reprezentujących sektor, w którym zatrudnionych jest obecnie w Polsce ponad 435 000 osób. 1,8 tys. centrów usług, rozproszonych w ponad 80 lokalizacjach, tworzy prężny sektor wspierający rozwój gospodarczy m. in. dzięki innowacyjnym rozwiązaniom wdrażanym przez międzynarodowe korporacje. Celem jest budowanie atrakcyjnych i zrównoważonych ekosystemów, które dzięki pozytywnemu zaangażowaniu stworzą nowe miejsca pracy i w sposób odpowiedzialny będą rozwijać inwestycje i biznes w lokalnych społecznościach.

Zobacz także

7. Światowy Dzień Ubogich w Katowicach. Ty też możesz zostać wolontariuszem
7. Światowy Dzień Ubogich w Katowicach. Ty też możesz zostać wolontariuszem
w Katowicach

7. Światowy Dzień Ubogich w Katowicach. Ty też możesz zostać wolontariuszem

Prezydent Katowic o raporcie ABSL: "Chcieliśmy, by Katowice nie były tylko miastem węgla i stali, ale miastem nowoczesnym". Rola miasta w sektorze usług biznesowych
Prezydent Katowic o raporcie ABSL: "Chcieliśmy, by Katowice nie były tylko miastem węgla i stali, ale miastem nowoczesnym". Rola miasta w sektorze usług biznesowych
w Katowicach

Prezydent Katowic o raporcie ABSL: "Chcieliśmy, by Katowice nie były tylko miastem węgla i stali, ale miastem nowoczesnym". Rola miasta w sektorze usług biznesowych

ABSL 2022 w Katowicach. Pytamy, dlaczego jest to ważne wydarzenie dla mieszkańców
ABSL 2022 w Katowicach. Pytamy, dlaczego jest to ważne wydarzenie dla mieszkańców
w Katowicach

ABSL 2022 w Katowicach. Pytamy, dlaczego jest to ważne wydarzenie dla mieszkańców

Szczepan Twardoch laureatem drugiej Nagrody im. Kazimierza Kutza RELACJA WIDEO
Szczepan Twardoch laureatem drugiej Nagrody im. Kazimierza Kutza RELACJA WIDEO
w Katowicach

Szczepan Twardoch laureatem drugiej Nagrody im. Kazimierza Kutza RELACJA WIDEO

do góry