Termin konsultacji w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego przesunięty

Olga Krzyżyk
28.01.2022w Katowicach

Po spotkaniu samorządowców z przedstawicielami firmy Egis Poland Sp. z o.o., która prowadzi działania konsultacyjne na zlecenie CPK, dotyczące przebiegu nowej linii kolejowej, przesunięto termin konsultacji społecznych. "Rozwój kolei w naszym regionie i samych Katowicach jest ważny - ale może następować wyłącznie z poszanowaniem praw katowiczan" - mówi prezydent Katowic, Marcin Krupa.

Fot. Kamil Zatoński. Podlesie w Katowicach

Centralny Port Komunikacyjny - przesunięto termin spotkania

Firma Egis Poland na wniosek samorządowców przekłada spotkania dotyczące konsultacji społecznych związanych z rozbudową linii kolejowych. Sprawa dotyczy realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) chce zaprezentować kilka wariantów rozbudowy linii kolejowej. Pokazują one, że tory mogłyby przebiegać przez południowe dzielnice Katowic, tj. Podlesia, Piotrowic, Zarzecza i Kostuchny.

Na wniosek samorządowców spotkania w ramach konsultacji społecznych w sprawie realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego zostaną przełożone na późniejszy termin. Samorządowcy domagali się przełożenia spotkań ze względu na trudną sytuację pandemiczną i brak możliwości bezpiecznego przeprowadzenia spotkań stacjonarnych.

Przypomnijmy, że rozbudowa linii kolejowych towarzysząca budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego nie jest planowana ani realizowana przez miasto Katowice. Jednak ze względu na jej ingerencję w zabudowę mieszkaniową, a tym samym społeczną ważkość inwestycji, prezydent Marcin Krupa zadeklarował zaangażowanie w sprawę.wyjaśnia rzecznik Urzędu Miasta Katowice, Ewa Lipka

Firma Egis podczas czwartkowego spotkania (27 stycznia) zaproponowała dwie alternatywne formuły spotkań z mieszkańcami. W pierwszej formule działania odbyłyby się na dwóch etapach - najpierw spotkanie wyłącznie online, a następnie spotkanie bezpośrednio w gminie. Druga formuła zakładała organizację spotkania konsultacyjnego bezpośredniego (lecz z limitem osób biorących w nim udział) i jego transmisją na żywo.

Jako społeczność Katowic powinniśmy mieć wpływ na to, co się będzie działo w naszym mieście. Zależy nam na jak największym udziale naszych mieszkańców w spotkaniach konsultacyjnych. Wielu mieszkańców sygnalizowało mi, że chce uczestniczyć wyłącznie w stacjonarnych spotkaniach. Dlatego nie wyraziliśmy zgody, by w pierwszym etapie spotkania miały charakter wyłącznie online. Będziemy stać na straży interesów mieszkańców. Rozwój kolei w naszym regionie i samych Katowicach jest ważny - ale może następować wyłącznie z poszanowaniem praw katowiczanmówi prezydent Katowic, Marcin Krupa

Miasto nie jest organizatorem tych spotkań, mimo to zapewni na nich transmisję online, by każdy zainteresowany mógł zdobyć jak najwięcej informacji. dodaje prezydetn Katowic

W trakcie rozmowy ze strony samorządowej padły też konkretne propozycje rozszerzenia działań informacyjnych i konsultacyjnych przez firmę działającą na zlecenie CPK. Ustalono, że co dwa tygodnie gminy wraz z organizatorem konsultacji będą się kontaktować w celu analizy sytuacji pandemicznej pod kątem możliwości organizacji spotkań bezpośrednich.

CPK - robudowa linii kolejowej, a południowe dzielnice Katowic

Do sprawy budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), który ma powstać między Warszawą a Łodzią, a co za tym idzie rozbudowy linii kolejowych w Polsce, w tym linii Katowice-Ostrawa, władze miasta odniosły się już na początku stycznia, kiedy wypłynęły warianty pokazujące, jak tory mogłyby przebiegać przez południowe dzielnice Katowic.

Wiemy, że Centralny Port Komunikacyjny (CPK) chce zaprezentować kilka wariantów rozbudowy linii kolejowej i skonsultować je z Państwem w lutym tego roku. Jako władze samorządowe weźmiemy udział w tych konsultacjach, by bronić Państwa interesów. Na pewno nie wyrazimy zgody na tak mocną ingerencję planowanych linii w zabudowę mieszkaniową, jak wynika to z planów, które zostały opublikowane w Internecie. Jednocześnie zwrócę się do Egis Poland Sp. z o.o., która w imieniu CPK będzie prezentować koncepcje, by konsultacje prowadzone przez tę firmę zostały zrealizowane w takiej formie i czasie, by jak najwięcej mieszkańców mogło wziąć w nich udział i wyrazić swoją opinię. zaznaczał prezydent Krupa

Chcąc zachęcić jak największą grupę mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych, organizowanych na zlecenie CPK przez firmę Egis Poland sp. z o.o., prezydent skierował listy do mieszkańców dzielnic, przez którą mogą przebiegać nowe połączenia kolejowe - tj. Podlesia, Piotrowic, Zarzecza i Kostuchny.

Tym razem, w związku z przesunietym terminem konsultacji, zaraz po otrzymaniu oficjalnego komunikatu z firmy Egis - ponownie w tych dzielnicach miasto przeprowadzi akcje informacyjną. Na stronie Katowice.eu/konsultacje w zakładce Plany CPK dotyczące linii kolejowych miasto Katowice publikuje wszystkie dostępne mu informacje w tej sprawie.

Zobacz także

ZTM chce rozszerzyć siatkę połączeń autobusowych i uruchomić kolejne metrolinie
ZTM chce rozszerzyć siatkę połączeń autobusowych i uruchomić kolejne metrolinie
w drodze

ZTM chce rozszerzyć siatkę połączeń autobusowych i uruchomić kolejne metrolinie

Konsultacje w sprawie CPK jednak online!
Konsultacje w sprawie CPK jednak online!
w Katowicach

Konsultacje w sprawie CPK jednak online!

Nie dla CPK. Protest na rondzie w Piotrowicach ZDJĘCIA+WIDEO
Nie dla CPK. Protest na rondzie w Piotrowicach ZDJĘCIA+WIDEO
w Katowicach

Nie dla CPK. Protest na rondzie w Piotrowicach ZDJĘCIA+WIDEO

"Nie wyprowadzę się z domu, który kocham. Mieszkam tu 40 lat". Mieszkańcy Katowic o powstaniu linii kolejowych Centralnego Portu Komunikacyjnego
"Nie wyprowadzę się z domu, który kocham. Mieszkam tu 40 lat". Mieszkańcy Katowic o powstaniu linii kolejowych Centralnego Portu Komunikacyjnego
w Katowicach

"Nie wyprowadzę się z domu, który kocham. Mieszkam tu 40 lat". Mieszkańcy Katowic o powstaniu linii kolejowych Centralnego Portu Komunikacyjnego

Mieszkańcy protestują: Nie dla CPK!
Wideo
WIDEO Z Katowic

Mieszkańcy protestują: Nie dla CPK!

do góry