UNICEF przekaże 46 mln zł miastu na działania pomocowe i integracyjne. Skorzystają dzieci z Katowic i Ukrainy

Olga Krzyżyk
24.11.2022w Katowicach

Katowice otrzymają 46 mln zł dofinansowania z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na polsko-ukraińskie działania pomocowe i integracyjne. To m.in. więcej miejsc w żłobkach, doposażenie pracowni, placów zabaw i akcja promocji szczepień.

konferencja w urzędzie katowic prezydent Katowic

46 mln zł dla Katowic od UNICEF

W czerwcu, podczas 11. Światowego Forum Miejskiego, prezydent Katowic podpisał porozumienie dotyczące wsparcia dzieci i rodzin z Ukrainy z krajowym koordynatorem biura UNICEF ds. reagowania kryzysowego w Polsce - Rashedem Mustafą Sarwarem. 

Od tego czasu zespół katowickich urzędników negocjował z przedstawicielami Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) w sprawie kwoty dotacji i zadań, jakie ma ona objąć. Miasto przygotowało ponad 300 projektów, które jednak zostały okrojone. I tak łącznie jest kilkaset projektów, w tym niektóre zostaną wyłonione w konkursie. Część pieniędzy bowiem trafi do katowickich organizacji pozarządowych.

Łącznie UNICEF przekaże Katowicom 46 mln zł na rzecz współpracy polsko-ukraińskiej. Uzyskane pieniądze przeznaczone będą na projekty, z których skorzystają nie tylko obywatele Ukrainy, ale także nasi mieszkańcy. W ramach tego projektu zrealizowane będą zadania miękkie, ale także twarde - proinwestycyjne, jak zwiększenie liczby miejsc w żłobkach, tworzenie nowych pracowni w naszych szkołach i doposażenie placów zabaw. mówił w trakcie konferencji prezydent Katowic, Marcin Krupa

Ruszamy z szeregiem działań o wartości ponad 46 mln zł na rzecz integracji naszych mieszkańców z Ukraińcami, którzy znaleźli schronienie w naszym mieście. Szczególną troską oczywiście obejmiemy tych najmłodszych. Każde dziecko, które przekroczyło granicę, w jakiś sposób doświadczyło koszmaru wojny i przemocy. Naszymi projektami chcemy objąć jak najszersze grono młodych, chcemy skupić się na integracji polsko-ukraińskiej. mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic i dodaje, że dzięki tym środkom będą realizowane zarówno projekty miękkie, jak: pikniki integracyjne, zajęcia dla dzieci i dorosłych, warsztaty, ale i konkretne inwestycje

Wszystkie projekty pomocowe i integracyjne zostaną sfinansowane w całości z pieniędzy UNICEF-u. Do Katowic trafiło już ponad 5 mln złotych, kolejne pieniądze trafią w kilku ratach.

Trzy główne obszary, na które przeznaczone zostaną pieniądze to edukacja, polityka społeczna i kultura. Przykład projektów to m.in. remont w szkolnych i przedszkolnych kuchniach, rozszerzenie możliwości żłobkowych o kilkadziesiąt nowych miejsc, to także przygotowanie kadry przedszkolnej, szkolnej i nauczycieli, zakup komputerów dla dzieci, promocja szczepień skierowana przede wszystkim do rodziców dzieci z Ukrainy. W styczniu planujemy natomiast uruchomić takie centrum pomocowe, a dokładnie miejsce integracyjno-pomocowe, gdzie rodziny polskie i ukraińskie uzyskają pomoc, w tym porady psychologiczne, będą tam też organizowane zajęcia dla dzieci. wymienia wiceprezydent Katowic, Jerzy Woźniak, który kierował zespołem ds. współpracy z UNICEF-em

Katowiczanie otworzyli swoje serca i domy, gdy wybuchła wojna w Ukrainie i obywatele Ukrainy przyjeżdżali do Polski, w tym do Katowic. Wiele osób wróciło już do swojego kraju, część jednak została i planuje na stałe zostać w Katowicach. Obecnie w Katowicach pracuje około 16-17 tysięcy uchodźców z Ukrainy. To głównie kobiety, które do Katowic przyjechały ze swoimi dziećmi. W katowickich szkołach uczy się przeszło 2 tysiące 600 dzieci. Szacuje się, że w Katowicach może być łącznie około 30-40 tys. obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, a w momencie kulminacyjnym, gdy ten exodus uchodźców z Ukrainy był największy, mogło być przeszło 90 tys. obywateli Ukrainy. Mieszkańcy Katowic, a także organizacje pozarządowe ruszyły z pomocą. Otwierali swoje domy, przekazywali ubrania, żywność i pieniądze. Dlatego też część pieniędzy z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci zostanie przekazana katowickim NGO'som.

To znaczna część dotacji w wysokości ponad 7 mln 600 tys. zł. Organizacje pozarządowe pomagały od pierwszego dnia wojny. Dofinansowanie pozwoli im działać jeszcze bardziej profesjonalnie. zaznacza naczelnik Wydziały Polityki Społecznej Małgorzata Urzędu Miasta Katowice, Moryń-Trzęsimiech

Z kolei ponad 27 mln zł przeznaczona będzie na projekty realizowane przez Wydział Edukacji i Sportu w katowickich szkołach, przedszkolach i żłóbkach. To działania pomocowe i integracyjne skierowane nie tylko do dzieci, ale też do kadry nauczycielskiej. dodaje naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, Sławomir Witek

Zadania w ramach 46 mln dotacji z UNICEF-u Katowice powinny zrealizować do końca 2023 roku.

Program wsparcia oparty jest o sześć filarów: ochrona dziecka, zdrowie, mycie i żywienie, edukacja, rozwój i uczestnictwo młodzieży, polityka społeczna i rozwój wczesnodziecięcy. Program zakłada między innymi:

  • organizację zajęć międzykulturowych o charakterze integracyjnym,
  • stworzenie strefy przyjaznej dzieciom w placówkach pomocy społecznej,
  • doposażenie 13 oddziałów Żłobka Miejskiego oraz uruchomienie dodatkowych miejsc,
  • wsparcie psychologiczne i psychospołeczne dla osób objętych traumą
    nauka języka polskiego,
  • doposażenie obiektów sportowych, a także przedszkoli i szkół,
  • projekt różowych skrzyneczek w szkołach,
  • program nauki gry w szachy w naszych szkołach,
  • rozszerzenie oferty w ramach Akcji Lato i Akcji Zima.

Realizatorami działań będą Wydział Polityki Społecznej wraz z jednostkami podległymi, tj. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach i Żłobkiem Miejskim, Wydział Edukacji i Sportu wraz z Centrum Usług Wspólnych, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Pałacem Młodzieży i placówkami oświatowymi oraz Wydział Kultury wraz z Miejskimi Domami Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną i Instytucją kultury Katowice Miasto Ogrodów im. Krystyny Bochenek. Część działań realizowanych będzie również przez organizacje pozarządowe.

20 zdjęć

UNICEF przekaże Katowicom 46 mln zł dotacji - konferencja prasowa

Zobacz także

Ukraińscy wystawcy na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Katowicach. Przyjechali ze Lwowa
Ukraińscy wystawcy na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Katowicach. Przyjechali ze Lwowa
Katowice dla Ukrainy w Katowicach

Ukraińscy wystawcy na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Katowicach. Przyjechali ze Lwowa

do góry