Uroczysta sesja Rady Miasta Katowice: Piotr Uszok otrzymał tytuł "Honorowego Obywatela Katowic"

Olga Krzyżyk
12.09.2022w Katowicach

Głównym punktem uroczystej sesji Rady Miasta z okazji 157. rocznicy nadania praw miejskich Katowicom, było nadanie tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Katowice” oraz „Zasłużony dla Miasta Katowice”. W tym roku honorowym obywatelem Katowic został były prezydent Katowic Piotr Uszok, a tytuł „Zasłużony dla Miasta Katowice” otrzymali: prof. Aniela Korzon, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach i Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Katowicach „Radio Katowice” S.A.

Piotr Uszok tytuł honorowy obywatel Katowic

Uroczysta sesja Rady Miasta Katowice

W poniedziałek, 12 września w sali kameralnej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, przy placu Wojciecha Kilara 1, odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Katowice. Na uroczystej sesji zostały przyznane odznaczenia:

  • Honorowy Obywatel Miasta Katowice,
  • Zasłużony dla miasta Katowice.

Piotr Uszok Honorowym Obywatelem Miasta Katowice

W tym roku honorowym obywatelem Katowic został były prezydent tego miasta Piotr Uszok. Laudację na cześć Piotra Uszoka wygłosił prof. Jerzy Buzek, który w swojej mowie wspomniał:

Porządek, systematyczność i pracowitość to cechy charakteryzujące Piotra Uszoka. To również cechy opisujące śląską tradycję patriotyczną. Ten patriotyzm wyraża się w trosce o swoje miasto i region, co znalazło odzwierciedlenie np. w zabiegach o utworzenie jednej z największych w Europie specjalnej strefy ekonomicznej. To również umiejętność wykorzystywania szans - tak, jak wtedy gdy po reformie samorządowej Katowice stały się jednocześnie gminą i powiatem. Jednak jedną z największych zasług jest to, że właśnie dzięki Piotrowi Uszokowi zaczęła się dokonywać wizerunkowa przemiana Katowic! mówił prof. Jerzy Buzek w katowickim NOSPR

Piotr Uszok był przez prawie 30 lat związany z katowickim samorządem. Od 1990 r. jako radny, w 1994 r. wszedł w skład Zarządu Miasta. Sprawując funkcję wiceprezydenta Katowic, zajmował się najtrudniejszymi tematami, przed jakimi stało miasto w tamtym okresie, czyli uporządkowaniem gospodarki odpadami oraz odbudową zaniedbywanego przez lata budownictwa mieszkaniowego. Trafne i śmiałe decyzje doprowadziły do stworzenia w Katowicach nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami oraz powstaniem Towarzystwa Budownictwa Społecznego — jednego z pierwszych tego typu podmiotów w Polsce.

3 listopada 1998 r. Rada Miasta wybrała go — w formule wyborów pośrednich — na prezydenta Katowic. W 2002 roku, kiedy to Polacy po raz pierwszy samodzielnie wybierali prezydentów miast w wyborach bezpośrednich, Piotr Uszok, jako jeden z nielicznych w Polsce, został wybrany na prezydenta już w pierwszej turze wyborów. Wysoką ocenę pracy prezydenta Uszoka, mieszkańcy Katowic po raz kolejny wystawiali w kolejnych wyborach na ten urząd, zarówno w 2006 i 2010 r. Piotr Uszok wygrywał je już w pierwszej turze. Swoją pracę w katowickim samorządzie zakończył w 2014 roku po 16 latach pełnienia funkcji prezydenta Katowic.

Piotr Uszok angażował się także w pracę samorządową na poziomie ogólnopolskim. W latach 1999-2002 był prezesem Związku Miast Polskich, członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (w latach 2003-2011 był jej współprzewodniczącym), a także sekretarzem polskiej delegacji stałej do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w Strasburgu. W latach 2003-2007 pełnił funkcję prezesa Zarządu Unii Metropolii Polskich, a w latach 2002-2006 był członkiem Narodowej Rady Integracji Europejskiej.

Dzisiejszy dzień jest dla mnie dniem wyjątkowym. Nie byłoby to możliwe bez współpracującej ze mną kadry kierowniczej Urzędu Miasta, jego pracowników oraz zaufania państwa Radnych. Jesteśmy w gmachu NOSPRu, więc myślę, że uzasadniona będzie alegoria, że choć ja byłem dyrygentem, to wy wszyscy byliście muzykami tworzącymi orkiestrę, a to właśnie orkiestra decyduje o jakości wykonania koncertu. Z radością obserwuję jak kultura i nauka zmieniają oblicze naszej małej ojczyzny. powiedział dziękując za tytuł Piotr Uszok, Honorowy Obywatel Miasta Katowice

Odznaczenia Zasłużeni dla Miasta Katowice otrzymali:

  • Radio Katowice - jedno z najstarszych rozgłośni w kraju, od zawsze związane z Katowicami.
  • Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, która jest najstarszą i największą organizacją samorządu gospodarczego na Śląsku.
  • Prof. zw. dr hab. Aniela Korzon - od urodzenia związana z Katowicami, której działalność pedagogiczna skupia się wokół problematyki edukacji i rehabilitacji osób niesłyszących i słabo słyszących.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratuluje i jeszcze raz dziękuje za to, co robicie dla miasta Katowice. Podziękowania kieruje także na ręce naszych mieszkańców - to dzięki Wam i dla Was podejmujemy coraz to bardziej ambitne wyzwania. Życzę, by nasze miasto wciąż rozwijało się w sposób zrównoważony i zgodny z oczekiwaniami Katowiczan i mieszkańców całej metropolii. przekazał prezydent Katowic, Marcin Krupa, który wręczył wyróżnionym odznaczenia

Zobaczcie zdjęcia z uroczystej sesji Rady Miasta w Katowicach:

42 zdjęć

Uroczysta sesja Rady Miasta Katowic na 157. urodziny Katowic

Zasłużeni dla Miasta Katowice

Prof. Aniela Korzon

Profesor Aniela Korzon urodziła się i wychowała w Katowicach w rodzinie zaangażowanego śląskiego działacza samorządowego w duchu przywiązania do wartości, jaką stanowi praca na rzecz innych i społeczna wrażliwość. Jest wybitnym pedagogiem specjalnym o uznanym zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami dorobku naukowym koncentrującym się wokół problematyki edukacji i rehabilitacji osób niesłyszących i słabosłyszących.

Pełniąc stanowisko profesora w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach, Kolegium Pedagogicznym w Gliwicach, Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, wypromowała wiele pokoleń pedagogów specjalnych pracujących obecnie w placówkach edukacji specjalnej regionu Śląska i miasta Katowice. Od kilkudziesięciu lat systematycznie współpracuje i wspiera swoim doświadczeniem Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach.

Od początku istnienia Fundacji In Corpore aktywnie uczestniczy w jej działaniach jako członek Rady Naukowej. Angażuję się i czynnie uczestniczy w organizowanych w naszym mieście konferencjach, kongresach, kampaniach społecznych. Jest prelegentką na studiach podyplomowych i szkoleniach. Ustawicznie podnosi wiedze i świadomość studentów oraz nauczycieli wobec problemów związanych z diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją osób niesłyszących i słabosłyszących.

Jestem ogromnie wzruszona. Bardzo dziękuję za to wyróżnienie, szczególnie dla mnie ważne, bo jestem katowiczanką, jak to się mówi z dziada pradziada. Choć przez wiele lat mieszkałam w innych miastach, zawsze czułam się i czuję nadal - katowiczanką. Życzę sobie i Państwu by nasze Katowice były coraz piękniejsze. powiedziała, dziękując za przyznane wyróżnienie, prof. Aniela Korzon

Radio Katowice

Radio Katowice założone w 1927 roku to jedna z najstarszych rozgłośni w kraju. Pierwsza siedziba rozgłośni mieściła się od początku w Katowicach, w gmachu byłego Banku Spółek Zarobkowych przy ul. Warszawskiej nr 7. Od 1937 r. przeniesiono ją do budynku przy ul. Juliusza Ligonia nr 29. Dzięki tej największej rozgłośni regionalnej w Polsce mieszkańcy Katowic i województwa śląskiego przez całą dobę mają dostęp do najważniejszych informacji z regionu.

Co więcej, słuchacze w części województw małopolskiego, opolskiego i łódzkiego, a nawet w Czechach i na Słowacji mogą bez zakłóceń odbierać fale radiowe w tradycyjnym rozumieniu. Idąc z duchem czasu, program Polskiego Radia Katowice jest również odbierany na całym świecie za pośrednictwem internetu.

Radio Katowice swoim słuchaczom proponuje wszystko to, co powinno znaleźć się w radiu publicznym: informacje, interesujące reportaże, bezstronną publicystykę, a także aktualne wiadomości z dziedziny sportu i kultury. Polskie Radio Katowice oferuje również różnorodną gatunkowo muzykę — w tym także muzykę klasyczną, co nie jest częstą praktyką w rozgłośniach komercyjnych.

Wiele miejsca rozgłośnia poświęca audycjom edukacyjnym, dzięki czemu przyczynia się do rozwoju społeczeństwa, pogłębiania wrażliwości społecznej i obywatelskiej odpowiedzialności. Na szczególne uznanie zasługują zarówno te audycje o tematyce zdrowotnej, jak i kierowane do seniorów, dla których słuchanie radia bywa nie tylko codziennym rytuałem, ale i również przyjemną rozrywką. Dzięki rozmowom z lekarzami i autorytetami ze świata medycyny, rozgłośnia przypomina o roli profilaktyki i wpływa na poprawę zdrowia słuchaczy, w tym mieszkańców Katowic.

Bardzo dziękuje panu prezydentowi oraz radnym Rady Miasta Katowice za to wyróżnienie, które traktuję jako wspaniały prezent jubileuszowy dla naszej rozgłośni, która w tym roku obchodzi 95-lecie. powiedział Piotr Ornowski, prezes Radia Katowice

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

W 1922 r. w Katowicach z inicjatywy samych rzemieślników, którzy zdecydowali się na stworzenie organizacji chroniącej ich interesy, powstała Izba Rzemieślnicza. W pierwszych latach swojego istnienia Izba miała charakter komisaryczny, a na jej czele stanął ówczesny dyrektor Ministerstwa Handlu i Przemysłu - inż. Jerzy Wojnar.

Już kilka lat później, świat musiał zmierzyć się z wielkim kryzysem gospodarczym. W trudnym czasie dla wytwórców Izba stała się samorządem gospodarczym, a także zaczęła organizować egzaminy czeladnicze i mistrzowskie, które odbywają się do dziś.

W roku 1934 rzemieślnicy postanowili utworzyć swoją własną siedzibę, którą do dziś jest kamienica przy placu Wolności 12 w Katowicach. Działalność Izby przerwał wybuch II wojny światowej. Tuż po jej zakończeniu, w 1945 roku, rzemieślnicy szybko wrócili do swojej katowickiej siedziby. Funkcjonowanie w komunistycznych realiach nie jest jednak proste. Niedocenianie wartości prywatnej inicjatywy, nacjonalizacja przemysłu, a także ciągłe niedobory wielu produktów i surowców, postawiły rzemieślników w niezwykle trudnej sytuacji. Kilkadziesiąt lat później Izba Rzemieślnicza wspierała swoich członków w niełatwym procesie transformacji ustrojowej i rodzącego się w Polsce kapitalizmu. Kiedy wejście Polski do Unii Europejskiej otwarło zupełnie nowe perspektywy przed wieloma rzemieślnikami, Izba wspierała ich na wielu płaszczyznach.

Ostatnie lata to z jednej strony szansa na rozwój, który jest możliwy poprzez kontakty międzynarodowe, inwestycje zagraniczne, czy pozyskiwanie wszelkiego rodzaju dofinansowań, z drugiej jednak także zupełnie nowe wyzwania. Jednym z nich jest z pewnością kształcenie kolejnego pokolenia rzemieślników.

Izba jest najstarszą i największą organizacją samorządu gospodarczego na Śląsku. Rolą katowickiej Izby jest kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy, a w efekcie dostarczenie społeczeństwu nie tylko wykwalifikowanych fachowców, ale i przyszłych mistrzów oraz pracodawców.

To, co charakteryzuje samorządy gospodarcze i samorząd terytorialny to nastawienie na współpracę. Nie ma możliwości współpracy bez wzajemnego zaufania. Bardzo dziękuję panu Prezydentowi za to, że podczas apogeum pandemii, dwa lata temu, dzięki wspólnym działaniom udało się w Katowicach obronić tysiące miejsc pracy dzięki Katowickim Pakietom Gospodarczym. powiedział, dziękując za tytuł Zasłużonego dla Miasta Katowice, prof. Jan Klimek, prezes katowickiej Izby Rzemieślniczej

Zobacz także

Nowy mural miast partnerskich w Koszutce w Katowicach [Zdjęcia]
Nowy mural miast partnerskich w Koszutce w Katowicach [Zdjęcia]
w Katowicach

Nowy mural miast partnerskich w Koszutce w Katowicach [Zdjęcia]

Nagrody Prezydenta Katowic w dziedzinie kultury rozdane [Zdjęcia]
Nagrody Prezydenta Katowic w dziedzinie kultury rozdane [Zdjęcia]
w Katowicach

Nagrody Prezydenta Katowic w dziedzinie kultury rozdane [Zdjęcia]

Katowice z dwoma prestiżowym nagrodami Marka Śląskie
Katowice z dwoma prestiżowym nagrodami Marka Śląskie
w Katowicach

Katowice z dwoma prestiżowym nagrodami Marka Śląskie

Były prezydent Katowic, Piotr Uszok, zostanie Honorowym Obywatelem Miasta Katowice
Były prezydent Katowic, Piotr Uszok, zostanie Honorowym Obywatelem Miasta Katowice
w Katowicach

Były prezydent Katowic, Piotr Uszok, zostanie Honorowym Obywatelem Miasta Katowice

do góry