Uroczysta sesja Rady Miasta Katowice z okazji 158. rocznicy nadania praw miejskich. Lech Majewski Honorowym Obywatelem Katowic

Mateusz Terech
11.09.2023w Katowicach

Za nami uroczysta sesja Rady Miasta z okazji 158. rocznicy przyznania Katowicom praw miejskich. Miejscem obrad była sala kameralna Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Sesja była okazją do uhonorowania zasłużonych dla miasta osób i instytucji, ale także podsumowania osiągnięć Katowic.

Uroczysta sesja Rady Miasta Katowice z okazji 158. rocznicy nadania praw miejskich

Uroczysta sesja Rady Miasta Katowice

W Katowicach odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta z okazji 158. rocznicy uzyskania przez Katowice praw miejskich. Obrady radnych, przy udziale wielu zaproszonych gości odbyły się w sali kameralnej NOSPR w Katowicach.

Uroczysta sesja jest okazją do wyróżnienia i uhonorowania osób i instytucji zasłużonych dla Katowic oraz dokonania podsumowań różnych działań podejmowanych przez władze samorządowe w naszym mieście.

Podsumowania działań w ostatnim roku dokonał prezydent miasta, Marcin Krupa.

Wszystkie realizacje, które tworzymy, mają poprawiać jakość życia mieszkańców naszego miasta. Cieszę się, że widać coraz większą odpowiedzialność mieszkańców za nasze miasto. Coraz chętniej Katowiczanie chcą wespół z prezydentem zmieniać to miasto. mówił prezydent Katowic, Marcin Krupa

Niektóre nasze decyzje nie przynoszą efektów tu i teraz. Trzeba myśleć o przyszłości z wyprzedzeniem. To udało się moim poprzednikom i udaje się i teraz. Gdybyśmy obudzili w dzisiejszej rzeczywistości i zauważyli, że nie ma kopalń, hut, przemysłu ciężkiego - a z tego słynęliśmy - to co nasze dzieci czy wnukowie robiliby w tym mieście? Dziś byłoby za późno na podejmowanie decyzji, jak należy zmienić gospodarkę i spojrzenie na nasze miasto - to się stało znacznie wcześniej. Obecnie mamy w Katowicach ponad 25 tysięcy nowoczesnych miejsc pracy i ciągle nie mówimy dosyć. podkreślał prezydent Katowic   

Wśród działań podejmowanych w minionym roku prezydent Marcin Krupa wyróżnił modernizację obiektu sportowego przy ulicy Asnyka oraz rewitalizację terenów wokół stawu Starganiec. Jak podkreślał prezydent, przed Katowicami więcej inwestycji poświęconym rekreacji i spędzaniu wolnego czasu. Wśród tego typu planów wymienił między innymi rewitalizację Doliny Pięciu Stawów w Szopienicach.   

Prezydent wspominał także o wielkich wyzwaniach dla miasta, jakie stanowi zachowywanie miejsc pracy, problemy demograficzne oraz konieczność realizacji kolejnych inwestycji w Katowicach. Prezydent podkreślał korzyści wynikające z funkcjonowania Katowickiej Karty Mieszkańca. Jak podkreślał, dzięki zniżkom z nią związanym, katowiczanie oszczędzili łącznie już około 3,5 mln złotych. 

W podsumowaniu roku prezydent miasta docenił także katowickie uczelnie, dzięki którym Katowice będą nosiły tytuł Europejskiego Miasta Nauki w przyszłym roku.

Część swojego przemówienia prezydent Marcin Krupa poświęcił ruszającej kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego i Zielonemu Budżetowi. Prezydent Katowic podkreślał znaczenie terenów zielonych, w tym terenów leśnych, w naszym mieście.

W obecności, na uroczystej Sesji Rady Miasta w Katowicach, mera Lwowa prezydent Katowic wspominał, że właśnie 11 września 2023 roku zostanie podpisany list o współpracy partnerskiej Katowic i Lwowa.

Życzę nam, aby miasto Katowice nadal się dynamicznie i pięknie rozwijało. Żeby nas wszystkich cieszyło. Zapraszam wszystkich Państwa do wspólnego zarządzania tym miastem. I życzę, żeby czas spędzany w naszym mieście wszystkim przynosił radość. Wszystkiego najlepszego na 158. urodziny Katowic. podsumował prezydent Marcin Krupa

Instytucje zasłużone dla Katowic 

W roku 2023 roku przyznano tytuły honorowe „Zasłużony dla miasta Katowice” trzem instytucjom:

  • Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,
  • Izbie Adwokackiej w Katowicach,
  • Hufcowi Związku Harcerstwa Polskiego Katowice im. Bohaterów Wieży Spadochronowej.

W czasie uroczystej sesji Rady Miasta wygłoszono laudacje dotyczące uhonorowanych jednostek i wspominano ich długą tradycję w naszym mieście.

Wyróżnienie dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach odebrał komendant, st. bryg. Arkadiusz Korzeniewski. 

Aż trudno w to uwierzyć, ale do 1992 roku katowiccy strażacy uczestniczyli zaledwie w 600 interwencjach w skali roku. Później, gdy nałożono na nas nowe dziedziny ratownicze, jak ratownictwo medyczne, techniczne czy chemiczne, ilość interwencji wzrastała. Obecnie na terenie naszego miasta notujemy ich około 5 tysięcy. podsumowywał komendant miejski PSP w Katowicach, st. bryg. Arkadiusz Korzeniewski

Przykładem dobrej relacji i współpracy między strażą pożarną a miastem Katowice była akcja ratownicza po wybuchu gazu w kamienicy przy ulicy Bednorza ze stycznia tego roku. Chciałbym podziękować także miejskim spółkom - MPGK i MZUiM, które wyposażeniem sprzętowym wspomagały naszą akcję. podkreślał st. bryg. Arkadiusz Korzeniewski

Drugą wyróżnioną instytucją został katowicki Hufiec ZHP. W tym roku harcerze z Katowic obchodzili swoje stulecie. W czasie Uroczystej Sesji Rady Miasta wspominano wiele momentów, w których służba harcerzy w Katowicach była niezastąpiona. Dzisiaj Hufiec ZHP Katowice to ponad tysiąc zuchów, harcerek i harcerzy oraz instruktorów, którzy tworzą wspólnotę największej organizacji młodzieżowej w naszym mieście współpracującej z seniorami, instytucjami oświaty oraz kultury, a także władzami samorządowymi, co od lat daje wielkie sukcesy. To największa organizacja pozarządowa w Katowicach. 

Z Katowicami zawsze dobrze nam się współpracuje. Bardzo dziękujemy za ten tytuł. Jest on wielkim wyróżnieniem dla wszystkich instruktorów i harcerzy. Chcemy dalej służyć w naszym mieście, w szkołach, a także na rzecz uciekających przed wojną obywateli Ukrainy. mówiła komendant katowickiego Hufca ZHP, phm. Małgorzata Dudek-Wąs

Tytuł przyznano także Izbie Adwokackiej w Katowicach. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały Rady Miasta Katowice w tej sprawie, adwokatura, którą tworzą adwokaci i aplikanci adwokaccy, Izby Adwokackiej w Katowicach w roku 2022 obchodziła swoje 100-lecie istnienia. Zaznaczyć należy, iż od swojej macierzy pozostaje tylko cztery lata młodsza, albowiem początek Odrodzonej Adwokatury Polskiej datuje się na 24 grudnia 1918 roku, kiedy to marszałek Józef Piłsudski podpisał: "Statut tymczasowy Palestry Państwa Polskiego". Adwokaci i aplikanci adwokaccy są obecni w życiu całej społeczności Górnego Śląska od ponad stu lat, świadcząc pomoc prawną dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, jak i dla jednostek samorządu terytorialnego i administracji. Na terenie Śląska, nie ma powiatu, gminy, dzielnicy, a w szczególności na terenie Miasta Katowice, by swojej siedziby zawodowej nie posiadał tam adwokat, zawsze gotowy do pomocy obywatelowi.

Adwokatura jest rzadko wyróżniana. Może to 100-lecie jest dobrą okazję, żeby adwokaturę pokazać w innym świetle. Kiedy zobaczyłem, że znajdujemy się w towarzystwie zawodu najwyższego zaufania - strażaków, w towarzystwie harcerzy i wielkiego mistrza Lecha Majewskiego, to zaszczyt taki tytuł przyjmować.mówił dziekan Izby Adwokackiej w Katowicach, adw. Roman Kusz

Przypomnijmy, katowicka straż pożarna obchodzi w tym roku 120-lecie istnienia, a Hufiec ZHP oraz Izba Adwokacka - 100-lecie. 

40 zdjęć

Uroczysta sesja Rady Miasta Katowice z okazji 158. rocznicy nadania praw miejskich

Lech Majewski - Honorowy Obywatel Katowic

Uroczysta sesja Rady Miasta Katowice z okazji 158. rocznicy nadania praw miejskich

Tytułem Honorowego Obywatela Katowic został uhonorowany Lech Majewski. Laudację na cześć wyróżnionego wygłosił rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. dr hab. Ryszard Koziołek. 

To najważniejsze wyróżnienie w moim życiu. Katowice to jest moje miasto, miasto, które kocham, w którym się urodziłem - wprawdzie wtedy to był Stalinogród, a urodziłem się przy ulicy Armii Czerwonej. W Katowicach chodziłem do przedszkola muzycznego i szkoły nr 36 i IV liceum, a potem V liceum. wspominał Lech Majewski, uzupełniając swoją historię o zabawne anegdoty z czasów szkolnych

Dziękuję za laudację magnificencji rektora oraz za ten złoty klucz... na który nie zasłużyłem.

podsumował z uśmiechem Honorowy Obywatel Miasta Katowice

Lech Majewski początkowo studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych, by w 1973 roku rozpocząć naukę na Wydziale Reżyserii w łódzkiej Szkole Filmowej. Za zrealizowaną podczas studiów etiudę dokumentalną „Grand Hotel” (1975) otrzymał Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Szkół Filmowych.

Międzynarodową karierę rozpoczął w 1982 r., wystawiając na płynącej po Tamizie barce „Odyseję” Homera. Spektakl został przyjęty z wielkim uznaniem publiczności i krytyków - londyński Times nazwał go „potężnym teatrem”. Wyjazd do USA w 1983 r. przynosi rozkwit kariery Lecha Majewskiego jako reżysera filmowego.

Wśród wybitnych tytułów dzieł filmowych należy wymienić „Lot świerkowej gęsi”, „Wiezień Rio”, „Ewangelia według Harry'ego”, „Młyn i Krzyż”, „Basquiat”, czy najnowszy z 2022 r. „Brigitte Bardot cudowna”. Ciesząca się uznaniem na świecie działalność artystyczna Lecha Majewskiego staje się także początkiem karier uznawanych współcześnie za wybitnych aktorów, min. Viggo Mortensena („Ewangelia według Harry'ego”, 1992 r.), kompozytora muzyki filmowej Hansa Zimmera (późniejszego zdobywcy 2 Oscarów oraz 2 nagród Grammy).

Oprócz młodych, obiecujących artystów, w filmach Lecha Majewskiego występują aktorzy o ugruntowanej w świecie filmu i teatru renomie, m.in.: Charlotte Rampling, Claire Forlani, Tatum O'Neal, Rutger Hauer, Michael York, Peter Firth, Paul Freeman, Gary Oldman, Willem Dafoe. Należy podkreślić, że pomimo intensywnie rozwijającej się kariery międzynarodowej, reżyser zawsze wracał do rodzinnych Katowic i w sposób poetycki ukazywał w swoich dziełach plenery miasta, jak np. w komedii „Angelus” (Murcki, Nikiszowiec), „Młyn i Krzyż” (Kostuchna), „Brigitte Bardot cudowna”. Katowice stały się także sceną jego ulicznego spektaklu-happeningu „Tramwaj” (1998 r.), a działalność malarzy skupionych w Grupie Janowskiej była inspiracją komedii Angelus. Twórczość filmowa Lecha Majewskiego była i jest obecna na prestiżowych festiwalach filmowych w Polsce i na świecie (Gdynia, Cannes, Wenecja, Berlin, Toronto, Rzym, Nowy Jork, Rio de Janeiro, Londyn, Barcelona, Jerozolima, Montreal), zdobywając wiele nagród.

Oprócz działalności reżyserskiej w teatrze i filmie twórca eksplorował nowe obszary pozwalające mu na artystyczną ekspresję i tak zrealizowaną w 1993 r. inscenizacją „Ubu Rex” Krzysztofa Pendereckiego, Lech Majewski wkracza w świat reżyserii operowej. Debiut ten przynosi mu Złotą Maskę za najlepszą reżyserię oraz Złotego Orfeusza na Festiwalu Warszawska Jesień w 1994 roku. Natomiast inscenizacja „Carmen” Bizeta, inaugurująca sezon 1995/96 Opery Narodowej w Warszawie została uznana przez prestiżowy magazyn Opera International za jedno z najlepszych przedstawień operowych 1995 roku na świecie. W 1996 r. na deskach sceny Opery Śląskiej odbyła się prapremiera jego biograficznej opery „Pokój Saren”, do której reżyser napisał libretto i wraz z Józefem Skrzekiem skomponował muzykę. Międzynarodowy Instytut Teatru uznał operę za jedno z 12 najważniejszych dzieł stworzonych w latach 90-tych.

Następnym, wartym uwagi obszarem działalności artystycznej Lecha Majewskiego są wideoarty, fotografie i rzeźby pokazywane w wielu muzeach i galeriach na świecie - Luwr, Tel Aviv Museum of Art, National Gallery w Londynie, Prado w Madrycie. Zorganizowana w 2006 roku przez nowojorskie Muzeum of Modern Art retrospektywa jego twórczości jest dowodem, że również na tym polu reżyser osiągnął wysoki poziom artystyczny i ogromne uznanie. Jako jeden z nielicznych współcześnie żyjących artystów został bowiem uhonorowany przez MoMA wystawą indywidualną. Zgromadziła ona liczne rzesze odwiedzających i zakończyła się ogromnym sukcesem.

Wszechstronność artystyczna Lecha Majewskiego nie ogranicza się jednak do wskazanych powyżej obszarów. Równie istotna jest jego twórczość poetycka i literacka. W ostatnich latach została ona wydana przez Dom Wydawniczy Rebis.

Wartym wzmianki jest także fakt, że od 2004 roku Lech Majewski jest prezesem zarządu Stowarzyszenia Twórców i Mecenasów Kultury i Nauki „ANGELUS SILESIUS” z siedzibą w Katowicach. Celem działania Stowarzyszenia jest m.in. organizacja wydarzeń artystycznych i naukowych, które służą pobudzeniu życia kulturalnego i intelektualnego na Śląsku i w kraju oraz promocja najwybitniejszych wydarzeń kulturalnych.

Lech Majewski jest wybitną postacią w świecie artystycznym. Pomimo międzynarodowej kariery nie zapomina o swoim rodzinnym mieście — Katowicach, zawsze i wszędzie, na całym świecie, podkreśla, że jest z Katowic.

Zobacz także

Pierwsza sesja Rady Miasta Katowice nowej kadencji. Nowym przewodniczącym został Łukasz Borkowski
Pierwsza sesja Rady Miasta Katowice nowej kadencji. Nowym przewodniczącym został Łukasz Borkowski
w Katowicach

Pierwsza sesja Rady Miasta Katowice nowej kadencji. Nowym przewodniczącym został Łukasz Borkowski

Ostatnia sesja Rady Miasta Katowice w kadencji 2018-2024. Prezydent Katowic podziękował radnym za pracę w ostatnich latach [Zdjęcia]
Ostatnia sesja Rady Miasta Katowice w kadencji 2018-2024. Prezydent Katowic podziękował radnym za pracę w ostatnich latach [Zdjęcia]
w Katowicach

Ostatnia sesja Rady Miasta Katowice w kadencji 2018-2024. Prezydent Katowic podziękował radnym za pracę w ostatnich latach [Zdjęcia]

Honorowi Obywatele Katowic. Kto jest w zacnym gronie wyjątkowych osób naszego miasta?
Honorowi Obywatele Katowic. Kto jest w zacnym gronie wyjątkowych osób naszego miasta?
w Katowicach

Honorowi Obywatele Katowic. Kto jest w zacnym gronie wyjątkowych osób naszego miasta?

Za nami LXXI Sesja Rady Miasta. Głosowano nad uchwaleniem MPZP w rejonie Panewnickiej
Za nami LXXI Sesja Rady Miasta. Głosowano nad uchwaleniem MPZP w rejonie Panewnickiej
w Katowicach

Za nami LXXI Sesja Rady Miasta. Głosowano nad uchwaleniem MPZP w rejonie Panewnickiej

Pokazy akrobatyczne na rynku z okazji urodzin Katowic. Przed publicznością wystąpiła młodziutka katowicka akrobatka Antonina Trojanowska
Pokazy akrobatyczne na rynku z okazji urodzin Katowic. Przed publicznością wystąpiła młodziutka katowicka akrobatka Antonina Trojanowska
w Katowicach

Pokazy akrobatyczne na rynku z okazji urodzin Katowic. Przed publicznością wystąpiła młodziutka katowicka akrobatka Antonina Trojanowska

Śląscy policjanci odznaczeni państwowymi orderami. Uroczystość odbyła się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach
Śląscy policjanci odznaczeni państwowymi orderami. Uroczystość odbyła się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach
w Katowicach

Śląscy policjanci odznaczeni państwowymi orderami. Uroczystość odbyła się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach

Katowice i Lwów miastami partnerskimi. "To umowa braterska"
Katowice i Lwów miastami partnerskimi. "To umowa braterska"
w Katowicach

Katowice i Lwów miastami partnerskimi. "To umowa braterska"

Mrozu, Grubson i Rubens. Wielki urodzinowy koncert "Kocham Katowice" w Strefie Kultury. Zobaczcie zdjęcia z gorącej imprezy w Katowicach!
Mrozu, Grubson i Rubens. Wielki urodzinowy koncert "Kocham Katowice" w Strefie Kultury. Zobaczcie zdjęcia z gorącej imprezy w Katowicach!
w Katowicach

Mrozu, Grubson i Rubens. Wielki urodzinowy koncert "Kocham Katowice" w Strefie Kultury. Zobaczcie zdjęcia z gorącej imprezy w Katowicach!

Franciszek Pieczka w katowickiej Galerii Artystycznej. Na placu Grunwaldzkim odsłonięto popiersie aktora [Galeria zdjęć]
Franciszek Pieczka w katowickiej Galerii Artystycznej. Na placu Grunwaldzkim odsłonięto popiersie aktora [Galeria zdjęć]
w Katowicach

Franciszek Pieczka w katowickiej Galerii Artystycznej. Na placu Grunwaldzkim odsłonięto popiersie aktora [Galeria zdjęć]

Lech Majewski tworzy wideoarty w Katowicach. Ekipa filmowa ma swoją bazę na Dolinie Trzech Stawów [Zdjęcia i wideo]
Lech Majewski tworzy wideoarty w Katowicach. Ekipa filmowa ma swoją bazę na Dolinie Trzech Stawów [Zdjęcia i wideo]
w Katowicach

Lech Majewski tworzy wideoarty w Katowicach. Ekipa filmowa ma swoją bazę na Dolinie Trzech Stawów [Zdjęcia i wideo]

do góry