W Katowicach powstaje Kliniczne Centrum Położniczo-Noworodkowe "Przystań dla Mamy i Dziecka". Podpisano umowę [Zdjęcia]

Redakcja WKATOWICACH.eu
23.11.2023w Katowicach

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach oraz Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach połączyły siły.  Powstaje "Przystań dla Mamy i Dziecka".

dwóch panów w garniturze i pośrodku kobieta

"Przystań dla Mamy i Dziecka" w Katowicach. Jest umowa!

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach oraz Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach łączą siły w opiece nad matką i noworodkiem. Powstaje Kliniczne Centrum Położniczo-Noworodkowe Katowice-Ligota "Przystań dla Mamy i Dziecka". W czwartek, 23 listopada, szpitale podpisały w tej sprawie umowę. To ma być ścisła współpraca lekarzy z obu szpitali, wspólne procedury i algorytmy postępowania, holistyczna opieka nad kobietą w ciąży i jej dzieckiem.

Obie jednostki to szpitale kliniczne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, położone nieopodal siebie w Katowicach Ligocie, realizujące zadania medyczne oraz naukowo-dydaktyczne, których dotychczasowa, standardowa kooperacja zostanie pogłębiona i ukierunkowana na wspólny cel.

Współpraca perinatologiczna naszego szpitala z Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka trwa od wielu lat. Jednak teraz, pod nowym szyldem, łączymy siły, tworząc bezpieczną przystań dla mamy i dziecka. Chcieliśmy stworzyć miejsce oferujące kompleksową opiekę medyczną dla kobiety i noworodka, niezależnie od ewentualnych problemów zdrowotnych. I to nam się udało. Dzisiaj z wielką radością inaugurujemy oficjalnie Kliniczne Centrum Położniczo-Noworodkowe Katowice-Ligota "Przystań dla Mamy i Dziecka". mówi dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach, Renata Wachowicz

Jak dodaje dr Robert Krawczyk, neonatolog i zastępca dyrektora ds. medycznych w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka, do tej pory oba ośrodki, choć współpracujące regularnie ze sobą, były jednak oddzielnymi jednostkami, z osobnymi procedurami i regulacjami.

Istniały obok siebie, ale bez wspólnych planów rozwojowych i kompleksowych obszarów współdziałania. Mając na uwadze dobro pacjentów: matek i noworodków, dostrzegliśmy potrzebę zacieśnienia współpracy personelu medycznego i kadry zarządzającej obu szpitali, kierując się potrzebą zapewnienia ciągłej i pełnej opieki nad matką i dzieckiem, ujednolicenia procedur, schematów i zasad postępowania z noworodkiem. Powstała nowa struktura łącząca w sobie potencjał obu placówek, co w istotny sposób poprawi jakość opieki medycznej nad matką i jej nowo narodzonym dzieckiem. podkreśla dyr. Robert Krawczyk

Najistotniejsze założenia porozumienia obu szpitali to unifikacja procesów medycznych, sposobu organizacji opieki medycznej oraz współpracy kadry medycznej. Nowa, międzyszpitalna jednostka skupia struktury i personel położniczy i neonatologiczny obu szpitali we wspólnym celu zapewnienia kompleksowej i ciągłej opieki nad matką i jej dzieckiem, przed jego narodzeniem i gdy już jest na świecie.

Kompleksowość świadczeń medycznych oznacza włączenie się do nich również specjalistów GCZD z innych dziedzin medycyny pediatrycznej, w zależności od potrzeb, czasami już na etapie konsultacji prenatalnych.

19 zdjęć

W Katowicach powstanie "Przystań dla Mamy i Dziecka". Podpisano umowę

Jak w praktyce może wyglądać opieka obu szpitali nad matką i dzieckiem?

Wyobraźmy sobie sytuację, w której konieczna jest konsultacja medyczna dziecka jeszcze w łonie matki nie tylko ze strony perinatologa z UCK, ale również neonatologa i innego specjalisty, np. kardiologa czy chirurga; do pomocy włącza się wówczas personel GCZD. Rezultatem tej konsultacji jest plan leczenia. Matka dziecka zapoznaje się z tym planem, jak również z personelem, który będzie się opiekował jej dzieckiem i poznaje szpital, w którym jej dziecko będzie przebywać. Taki model postępowania sprawia, że mama wie, co będzie się działo, jest bardziej świadoma nadchodzącej przyszłości, ale i planów pomocy. Wspieramy wszechstronnie przyszłe mamy, także poprzez organizację opieki medycznej, aby kobieta nie musiała martwić się, „co będzie dalej". Spokojniejsza mama to szczęśliwsze dziecko. wskazuje konsultant wojewódzki ds. neonatologii w województwie śląskim, kierownik Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka GCZD, prof. Iwona Maruniak-Chudek

Katalog konsultacji i zabiegów, jakie noworodek może przejść w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka, jest bardzo szeroki. GCZD oferuje najmniejszym pacjentom m.in.:

  • opiekę kardiologiczną i kardiochirurgiczną,
  • laryngologiczną,
  • chirurgiczną i neurochirurgiczną,
  • neurologiczną,
  • endokrynologiczną
  • czy gastroenterologiczną,
  • również urologiczną i genetyczną.
  • Oferuje także wsparcie neurologopedy, rehabilitanta, dietetyka czy psychologa.

Powstające konsorcjum daje więc ogromne pole do manewru i wielkie możliwości, tak dla pacjentki z wielochorobowością, jak i dla noworodka, który może urodzić się z problemem zdrowotnym. Dzięki współpracy pomiędzy położnikami, perinatologami oraz neonatologami możemy doprowadzić do szczęśliwego ukończenia ciąży, a następnie wdrożyć wielospecjalistyczną, prawidłową opiekę nad noworodkiem. Matka, jak i jej narodzone dziecko, będą w pełni zabezpieczone. Będziemy mogli zaoferować im pełen komplet badań i procedur, tak jak to ma miejsce w całej Europie i na świecie. dodaje lekarz kierujący Oddziałem Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej UCK, prof. Krzysztof Nowosielski

Mama, i dziecko będą całościowo "zaopiekowani" - mama w UCK, a jej noworodek w UCK lub GCZD - tam gdzie będzie dla niego najlepiej. Bez dalekich przejazdów, rozdzielania i niepewności co do dalszego postępowania medycznego. Wierzymy głęboko w to, że zarówno mama jak i dziecko są tak samo ważni, a więc mama musi otrzymać dobrą opiekę i jej dziecko również, nawet jeśli konieczne są do tego dwa różne szpitale. dodaje kierująca Oddziałem Neonatologii UCK, dr Magdalena Mucha

Co istotne, jeśli sytuacja będzie tego wymagać, mały pacjent pozostanie pod opieką GCZD przez kolejne miesiące czy lata w ramach Poradni Patologii Noworodka lub Dziecięcej Opieki Koordynowanej. GCZD obejmie takiego małego pacjenta kompleksowym wsparciem, włączając w to konsultacje neurologopedyczne czy fizjoterapeutyczne.

Elementem porozumienia obu szpitali są również szkolenia oraz wymiana "know-how".

Dla personelu kooperacja i porozumienie to praca z przyjemnością i pasją. Jesteśmy świadomi różnych trudności, na jakie napotykamy w naszej codziennej praktyce, również związanych z kwestiami organizacyjnymi czy logistycznymi. Ale nasze nastawienie jest optymistyczne, bo wierzymy, że to porozumienie ułatwi nam codzienną pracę i poprawi efekty naszych medycznych starań. podkreśla dr Magdalena Mucha

Jednym z argumentów za zacieśnieniem współpracy obu ośrodków jest ich bezpośrednie sąsiedztwo. Szpitale w linii prostej dzieli ok. 100 metrów. Dopóki nie są bezpośrednio połączone, przekazanie noworodka z UCK do GCZD odbywać się będzie profesjonalnym transportem medycznym - karetką z Zespołem „N". Zarządzający obu szpitali już teraz wspominają o możliwości połączenia obu placówek, np. poprzez korytarz - łącznik. Jest to kwestia technicznych rozwiązań, w oby niedalekiej przyszłości.

Co niezwykle istotne, oba szpitale nadal pozostają otwarte na potrzeby pacjentów z całego regionu, oferując opiekę położniczą i neonatologiczną, w tym usługi medyczne wynikające z pracy konsorcjum. Jeśli przebieg ciąży i stan pacjentki przebywającej w innym ośrodku położniczym będzie tego wymagał, zostanie ona odpowiednio wcześniej przekazana do UCK. Również noworodek urodzony w innym szpitalu, ale wymagający wysokospecjalistycznego leczenia, zostanie niezwłocznie przekazany do GCZD.

Przed nami wciąż jeszcze sporo wyzwań: unifikacja procedur, wypracowanie algorytmów czy wspólna realizacja procesu dydaktycznego. Przy dobrej organizacji i woli współpracy to są kolejne etapy naszego zadania, które stopniowo wykonamy. Kluczowe znaczenie ma dla nas dobra komunikacja i wzajemna życzliwość, a tego nam szczęśliwie nie brakuje. podsumowuje prof. Iwona Maruniak-Chudek

Zobacz także

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka z nowymi robotami. Pomogą pacjentom i lekarzom
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka z nowymi robotami. Pomogą pacjentom i lekarzom
w Katowicach

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka z nowymi robotami. Pomogą pacjentom i lekarzom

Hania i Filip to najpopularniejsze imiona wśród najmłodszych mieszkańców Katowic. Jest też Miłowit i Wiosna!
Hania i Filip to najpopularniejsze imiona wśród najmłodszych mieszkańców Katowic. Jest też Miłowit i Wiosna!
w Katowicach

Hania i Filip to najpopularniejsze imiona wśród najmłodszych mieszkańców Katowic. Jest też Miłowit i Wiosna!

Historyczny moment w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach. To tu wykonuje się najwięcej przeszczepów rogówki [Zdjęcia + wideo]
Historyczny moment w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach. To tu wykonuje się najwięcej przeszczepów rogówki [Zdjęcia + wideo]
w Katowicach

Historyczny moment w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach. To tu wykonuje się najwięcej przeszczepów rogówki [Zdjęcia + wideo]

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach z akredytacją na ginekologię dziecięcą
Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach z akredytacją na ginekologię dziecięcą
w Katowicach

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach z akredytacją na ginekologię dziecięcą

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ma nowy rezonans magnetyczny [Zdjęcia]
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ma nowy rezonans magnetyczny [Zdjęcia]
w Katowicach

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ma nowy rezonans magnetyczny [Zdjęcia]

Pierwszy w Polsce zabieg metodą gastric bypass wykonano w GCZD w Katowicach
Pierwszy w Polsce zabieg metodą gastric bypass wykonano w GCZD w Katowicach
w Katowicach

Pierwszy w Polsce zabieg metodą gastric bypass wykonano w GCZD w Katowicach

Siostra Bożenna pisze o GCZD w Katowicach! Publikuje podziękowania mamy 10-letniego chłopca
Siostra Bożenna pisze o GCZD w Katowicach! Publikuje podziękowania mamy 10-letniego chłopca
w Katowicach

Siostra Bożenna pisze o GCZD w Katowicach! Publikuje podziękowania mamy 10-letniego chłopca

do góry