W Katowicach zastanawiają się nad samodzielną organizacją transportu. Rozważają opuszczenie ZTM

Kamil Zatoński
04.02.2022w Katowicach

W Katowicach przygotowano analizę dotyczącą funkcjonowania samodzielnej komunikacji publicznej. Dokument trafił już do radnych. - Katowice pozostawiają powierzenie Metropolii realizacji komunikacji miejskiej, ale oczekują zmian dostosowanych do potrzeb mieszkańców - słyszymy w urzędzie. 

Fot. Kacper Jurkiewicz/WKatowicach.eu. Katowice zastanawiają się nad opuszczeniem ZTMNa komisji transportu radni zgłosili wniosek, by przeprowadzić pogłębioną analizę opcji wyjścia Katowic z ZTM i organizacji transportu samodzielnie. Miasto Katowice przygotowało dokument, który trafił wczoraj (3 lutego) do radnych.

Temat wpływu Katowic na jakość transportu w naszym mieście jest trudny, i dobrze, że radny Adam Lejman-Gąska go wywołał. Czy w imię opacznie rozumianej poprawności politycznej mamy dalej unikać otwartej dyskusji w tej tak ważnej dla mieszkańców Katowic sprawie? Czy mamy się wstydzić tego, że przede wszystkim myślimy o nich i chcemy, by oczekiwania ich, i ich przedstawicieli - np. radnych z Podlesia, Zarzecza, Kostuchny, Janowa, Nikiszowca, osiedla Witosa - w końcu były traktowane rzetelnie i po partnersku przez Metropolię? Działania ZTM w Katowicach nie są na miarę oczekiwanych nowych rozwiązań systemowych i optymalizujących funkcjonowanie sieci połączeń transportowych, koncentrują się jedynie na rozpatrywaniu zgłaszanych pojedynczych, indywidualnych spraw, generując dalszy wzrost dopłat. Jak logicznie wytłumaczyć mieszkańcom, że ponosząc prawie 23% dopłat do transportu w całej Metropolii, którą tworzy 41 miast i gmin - nie mamy na niego na terenie Katowic wpływu? I w końcu - czy mamy dla tej sytuacji realną alternatywę? Wierzę głęboko, że nasza Metropolia będzie tym silniejsza - im w końcu bardziej otwarcie i odważnie będzie się mierzyła z problemami takimi jak ten. Trzeba rozmawiać.

mówi pierwszy wiceprezydent miasta Katowice, Bogumił Sobula

Przygotowana analiza przedstawia aspekty formalne, kwestie finansowe, a także uwzględnia kwestie organizacyjne możliwości realizacji przez miasto Katowice transportu samodzielnie.

Aspekt formalny

Od kilku lat organizatorem transportu w Katowicach jest Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia (GZM), jednak nie jest to jedyne możliwe - zgodne z przepisami prawa - rozwiązanie. Przepisy ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym stanowią, że organizowanie publicznego transportu zbiorowego w Katowicach na liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich nie jest zadaniem ustawowym związku metropolitalnego. Jest zadaniem ustawowym miasta Katowice. Związek metropolitalny może organizować publiczny transport zbiorowy w Katowicach na liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich wyłącznie na podstawie porozumienia z miastem Katowice, co szczegółowo regulują przepisy ustawy.

Te same ustawy nakładają na związek metropolitalny szereg zadań dotyczących m.in. planowania, koordynacji, integracji i rozwoju publicznego transportu zbiorowego oraz organizowania metropolitalnych przewozów pasażerskich. Zadania te zostały przyporządkowane związkowi metropolitalnemu w określonym celu, aby w sytuacji samodzielnego organizowania publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich przez którąkolwiek z gmin wchodzących w skład związku, system transportowy na obszarze metropolitalnym był skoordynowany i zintegrowany. Zatem samodzielne organizowanie przez miasto Katowice publicznego transportu zbiorowego w Katowicach na liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich, nie powinno mieć żadnego wpływu na koordynację i integrację systemu transportowego na obszarze metropolitalnym.

Aspekt finansowy

Jak słyszymy w urzędzie, system transportowy, w którym miasto Katowice samodzielnie organizuje publiczny transport zbiorowy na liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich, powodowałby pozytywne skutki finansowe dla miasta Katowice.

Dzisiaj mówimy o zaangażowaniu finansowym 20/80, gdzie 20% to finansowanie z miasta Katowice, a 80% jest w gestii pozostałych 40 gmin. Mówiąc o konkretnych kwotach mamy dopłatę miasta Katowice w 2020 roku wysokości 143,14 mln zł, gdzie dopłata pozostałych gmin wyniosła 495,82 mln zł. Zatem dopłata miasta Katowice stanowiła 22,4 % całości dopłat do transportu na obszarze GZM. Gdyby przeliczyć dopłatę w przeliczeniu na jednego mieszkańca to w przypadku Katowic wynosi ona 488,87 zł, natomiast w pozostałych gminach 254 zł.

czytamy w przedstawionej analizie

Jak wynika z analizy samodzielne organizowanie przez miasto Katowice publicznego transportu zbiorowego w Katowicach na liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich powodowałoby znaczące obniżenie dopłat miasta Katowice. Ponadto podpisanie porozumienia w sprawie powierzenia GZM zadania własnego miasta Katowice w kształcie przedstawionym przez GZM nie wnosi istotnych zmian w dotychczasowym systemie finansowania transportu, zatem stanowić będzie ugruntowanie dotychczasowego nieproporcjonalnego obciążenia finansowego miasta Katowice.

Jak każdy scenariusz, tak i niezależna organizacja transportu oprócz oszczędności niesie za sobą ryzyko - w tym przypadku ograniczenia przez GZM oferty przewozowej w Katowicach na liniach wykraczających poza granice miasta.

Każde rozwiązanie, które może poprawić jakość życia mieszkańców, warte jest rozpatrzenia. Dlatego wykonaliśmy analizę dotyczącą możliwości samodzielnej organizacji transportu w Katowicach. Temat jest złożony, gdyż mamy tu aspekty prawne, finansowe i społeczne. Kluczowe dla nas są oczekiwania katowiczan, którzy mówią, że transport publiczny organizowany przez Metropolię nie odpowiada w pełni ich oczekiwaniom. Jako jedna z gmin, w których transport organizuje ZTM mamy niestety ograniczony wpływ na siatkę połączeń i ich częstotliwość oraz jakość. Z drugiej strony nasze zaangażowanie finansowe w system zbiorowego transportu w regionie jest zdecydowanie największe. Tylko w zeszłym roku wpłaciliśmy do GZM aż 138,17 mln zł, w tym 20,13 mln zł stanowiło pokrycie strat ZTM w 2020 roku wynikających ze zmniejszonych dochodów z biletów. Przy tak dużym wkładzie finansowym oczekujemy lepszej jakości świadczonych usług. Jednym z możliwych scenariuszy jest oczywiście rezygnacja z powierzenia organizacji transportu przez ZTM i zorganizowanie komunikacji autobusowej i tramwajowej we własnym zakresie. Nasza analiza pokazuje, że mamy zasoby organizacyjne i finansowe, które pozwoliłyby nam nie tylko organizować transport samodzielnie, ale także w pełni dopasować go do dzisiejszych potrzeb mieszkańców. Każde rozwiązanie niesie ze sobą zarówno pozytywne i negatywne konsekwencje. Natomiast dla nas kluczowe jest to, że taki scenariusz jest jak najbardziej możliwy, a tym samym, że mamy alternatywę dla systemu, który działa dzisiaj.

mówi Bogumił Sobula, pierwszy wiceprezydent miasta Katowice i dodaje, że dopiero w przypadku braku oczekiwanych działań ze strony Metropolii miasto rozpocznie działania przygotowujące do samodzielnego organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w Katowicach

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia o sprawie

W tej sprawie nie otrzymaliśmy jeszcze od Miasta Katowice oficjalnej informacji dotyczącej tego opracowania oraz nie zostało jeszcze nam przedstawione oficjalne stanowisko i rekomendacje miasta w związku z przygotowaniem tej analizy, o której informują media. Do szczegółów zatem będziemy mogli się odnieść, gdy dokument ten zostanie nam przekazany. Tematy związane z funkcjonowaniem systemu rozliczeń i komunikacji miejskiej są zbyt poważnymi zagadnieniami, które wymagają precyzyjnego odniesienia i weryfikacji.

mówi portalowi WKatowicach.eu rzecznik prasowy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Kamila Rożnowska

Zobacz także

ZTM zrywa kontrakty z dwoma przewoźnikami. To pierwsza taka sytuacja w historii
ZTM zrywa kontrakty z dwoma przewoźnikami. To pierwsza taka sytuacja w historii
w drodze

ZTM zrywa kontrakty z dwoma przewoźnikami. To pierwsza taka sytuacja w historii

Od dziś zmiany w komunikacji miejskiej. Niektóre autobusy nie kursują. W weekend ruszy nowa metrolinia
Od dziś zmiany w komunikacji miejskiej. Niektóre autobusy nie kursują. W weekend ruszy nowa metrolinia
w drodze

Od dziś zmiany w komunikacji miejskiej. Niektóre autobusy nie kursują. W weekend ruszy nowa metrolinia

Płatności zbliżeniowe w pojazdach komunikacji publicznej. Metropolia zakupiła 1,5 tysiąca nowych automatów biletowych
Płatności zbliżeniowe w pojazdach komunikacji publicznej. Metropolia zakupiła 1,5 tysiąca nowych automatów biletowych
w Katowicach

Płatności zbliżeniowe w pojazdach komunikacji publicznej. Metropolia zakupiła 1,5 tysiąca nowych automatów biletowych

Kolizja na Szkolnej w Katowicach. Zderzenie autobusu z osobówką
Kolizja na Szkolnej w Katowicach. Zderzenie autobusu z osobówką
w drodze

Kolizja na Szkolnej w Katowicach. Zderzenie autobusu z osobówką

Wielkie zmiany w rozkładach ZTM. Od poniedziałku z tras zniknie 20 linii autobusowych
Wielkie zmiany w rozkładach ZTM. Od poniedziałku z tras zniknie 20 linii autobusowych
w drodze

Wielkie zmiany w rozkładach ZTM. Od poniedziałku z tras zniknie 20 linii autobusowych

Do autobusów, trolejbusów i tramwajów wróciły strefy ochronne. Są zmiany w ich wyznaczaniu
Do autobusów, trolejbusów i tramwajów wróciły strefy ochronne. Są zmiany w ich wyznaczaniu
w drodze

Do autobusów, trolejbusów i tramwajów wróciły strefy ochronne. Są zmiany w ich wyznaczaniu

do góry