W katowickich szkołach coraz więcej uczniów z Ukrainy. Rozmawiamy z Kuratorium Oświaty

Olga Krzyżyk
15.03.2022w Katowicach

W województwie śląskim przyjęto, po wybuchu wojny w Ukrainie, 3717 uczniów do szkół i 632 dzieci do przedszkoli. Najwięcej dzieci przyjęto do placówek oświatowych w Katowicach. Dzieci z Ukrainy mogą liczyć na dodatkowe lekcje z języka polskiego, a także na pomoc psychologiczną.

Fot. Olga Krzyżyk/WKatowicach.eu. Zwiększa się liczba dzieci z Ukrainy zapisywanych do śląskich szkółRośnie liczba dzieci z Ukrainy, które zgłaszają się do katowickich szkół i przedszkoli, by uczęszczać na organizowane przez nie zajęcia - jest to już ponad 600 wychowanków i uczniów.

Coraz więcej dzieci zapisywanych jest do katowickich przedszkoli i szkół. Spodziewamy się, że będzie ich jeszcze więcej. Polecamy zapisywanie dziecka do placówek, które są najbliżej miejsca zamieszkania. Obecnie dzieci przeważnie mają zajęcia w świetlicy i uczestniczą w zajęciach integracyjnych. mówi Ewa Lipka z katowickiego magistratu

W katowickich placówkach zapisało się już tyle dzieci z Ukrainy:

  • Miejskie przedszkola - 103 dzieci
  • Szkoły podstawowe - 453 dzieci
  • Szkoły ponadpodstawowe - 60 dzieci
  • Szkoły specjalne - 3 dzieci

W całym województwie śląskim przyjęto do przedszkoli i szkół już ponad 4 tysiące dzieci uchodźców z Ukrainy. W Katowicach do placówek oświatowych zapisanych jest najwięcej dzieci z Ukrainy z całego województwa śląskiego. Na drugim miejscu są Gliwice - 402 dzieci - a na trzecim Bielsko-Biała - 283 dzieci. W Sosnowcu zapisano łącznie do szkół i przedszkoli 199 dzieci z Ukrainy.

Do szkół w województwie śląskim po 24 lutego 2022 r. przyjęto 3717 uczniów, natomiast do przedszkoli - 632. Do przedszkoli i szkół w Katowicach przyjęto w sumie 616 dzieci, w tym do przedszkoli - 103, do szkół podstawowych - 453 i do szkół ponadpodstawowych - 60. Sytuacja jest dynamiczna - uczniów z Ukrainy codziennie przybywa. Najwięcej uczniów - uchodźców przyjęto do szkół w Katowicach, Gliwicach, Częstochowie, Bielsku-Białej. mówi dyrektor Wydziału Jakości Edukacji, Anna Kij z Kuratorium Oświaty w Katowicach

Uczniowie są przyjmowani do oddziałów już funkcjonujących w szkole i uczą się razem z polskimi rówieśnikami, albo są przyjmowani do oddziałów przygotowawczych utworzonych dla uczniów ukraińskich, w których uczą nauczyciele polscy, według polskich programów nauczania dostosowanych do możliwości uczniów, a uczniowie ukraińscy mają wsparcie pomocy nauczyciela - osoby władającej językiem ukraińskim. W oddziale przygotowawczym uczą się również języka polskiego w wymiarze nie niższym niż 6 godz. tygodniowo. dodaje Anna Kij z Kuratorium Oświaty w Katowicach

Według stanu na 15 marca w woj. śląskim uruchomiono na razie 45 oddziałów przygotowawczych, w których uczy się 279 uczniów. Uczniowie uczący się w klasach dotychczas funkcjonujących również mają prawo do dodatkowej nauki języka polskiego (w minimalnym wymiarze dwóch godz. tygodniowo), do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, do wsparcia osoby władającej językiem ukraińskim. W Katowicach do 14 marca uruchomiono dwa oddziału przygotowawczego w dwóch szkołach niepublicznych.

Zarówno uczniowie ukraińscy, jak i uczniowie polscy mają prawo do pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Uczniowie niepełnosprawni mogą ubiegać się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami należy zwrócić się do dyrektora przedszkola, szkoły lub poradni psychologiczno-pedagogicznej o pomoc w przygotowaniu wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Orzeczenia te wydają publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w polskich przedszkolach i szkołach niezależnie od tego, czy posiadają dodatkowe dokumenty w tej sprawie. wyjaśnia Anna Kij z Kuratorium Oświaty w Katowicach

Posiadanie orzeczenia nie ma wpływu na to, do jakiego przedszkola lub szkoły dziecko uczęszcza. Dzieci z niepełnosprawnościami uczą się w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych lub specjalnych. O wyborze przedszkola lub szkoły decydują rodzice. Zgodnie z informacją MEiN, biorąc pod uwagę, że nie wszyscy rodzice dysponują dokumentacją medyczną dotyczącą stanu zdrowia dziecka, zadaniem lekarza, który wchodzi w skład zespołu orzekającego, powinno być rozstrzygnięcie kwestii medycznych związanych
z wydaniem orzeczenia. Ponadto część dzieci posiada dokumenty, które są odpowiednikami orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w tych dokumentach.

Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół

Uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowani do szkół publicznych oraz obejmowani opieką, a także nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Przyjęcie do szkoły jest możliwe w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.
Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy jest uregulowane na poziomie ustawowym. W procesie tym nie ma znaczenia prawna podstawa pobytu ucznia na terenie Polski.

Wsparcie nauki uczniów z zagranicy

Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole, mogą:

  • uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego,
  • realizować naukę w formie oddziału przygotowawczego, w którym proces nauczania jest dostosowany do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów,
  • korzystać z pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia zatrudnionej
    w charakterze pomocy nauczyciela,
  • korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę.

Decyzję o przyznaniu danej formy wsparcia podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Uczniowie cudzoziemscy mogą być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym. Pomoc polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Format Pobierz
Kategoria: Pliki
Zasady przyjmowania dzieci z zagranicy infromacja Mein.doc
doc 46.5KB

Zobacz także

Koniec roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach ZDJĘCIA
Koniec roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach ZDJĘCIA
w Katowicach

Koniec roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach ZDJĘCIA

Egzamin ósmoklasisty 2022. Odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 11 w Katowicach GALERIA ZDJĘĆ
Egzamin ósmoklasisty 2022. Odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 11 w Katowicach GALERIA ZDJĘĆ
w Katowicach

Egzamin ósmoklasisty 2022. Odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 11 w Katowicach GALERIA ZDJĘĆ

Matura 2022 w Katowicach. Terminy, zasady i przedmioty obowiązkowe. Ile uczniów z województwa śląskiego podejdzie do egzaminu dojrzałości?
Matura 2022 w Katowicach. Terminy, zasady i przedmioty obowiązkowe. Ile uczniów z województwa śląskiego podejdzie do egzaminu dojrzałości?
w Katowicach

Matura 2022 w Katowicach. Terminy, zasady i przedmioty obowiązkowe. Ile uczniów z województwa śląskiego podejdzie do egzaminu dojrzałości?

Poradnik dla obywateli Ukrainy w Katowicach. гід для українців у місті Катовіце
Poradnik dla obywateli Ukrainy w Katowicach. гід для українців у місті Катовіце
Katowice dla Ukrainy

Poradnik dla obywateli Ukrainy w Katowicach. гід для українців у місті Катовіце

Odri i Netali nagrały klip z katowickim studiem. Przejmujące obrazy zniszczonych miast Ukrainy
Odri i Netali nagrały klip z katowickim studiem. Przejmujące obrazy zniszczonych miast Ukrainy
Katowice dla Ukrainy

Odri i Netali nagrały klip z katowickim studiem. Przejmujące obrazy zniszczonych miast Ukrainy

Pracy dla obywateli Ukrainy nie zabraknie. Firmy z chęcią zgłaszają się do PUP
Pracy dla obywateli Ukrainy nie zabraknie. Firmy z chęcią zgłaszają się do PUP
w Katowicach

Pracy dla obywateli Ukrainy nie zabraknie. Firmy z chęcią zgłaszają się do PUP

Katowice: Ubrania dla potrzebujących Ukraińców czekają na odbiór
Katowice: Ubrania dla potrzebujących Ukraińców czekają na odbiór
w Katowicach

Katowice: Ubrania dla potrzebujących Ukraińców czekają na odbiór

Uchodźcy z Ukrainy odlatują z Katowice Airport
Uchodźcy z Ukrainy odlatują z Katowice Airport
w Katowicach

Uchodźcy z Ukrainy odlatują z Katowice Airport

do góry