WIOŚ o zielonej substancji w Rzece Mlecznej w Katowicach. Znamy wyniki badań [Zdjęcia]

Mateusz Terech
Kamil Zatoński
29.04.2023w Katowicach

Strażacy z Katowic interweniują w związku niepokojem mieszkańców, który wywołało przebarwienie się rzeki Mlecznej. Przepływająca przez południe naszego miasta woda zmieniła kolor na jaskrawozielony. Służby starają się ustalić, co było tego powodem.

Rzeka Mleczna Katowice

Aktualizacja, 29 kwietnia, 10:27

Mamy odpowiedź z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach odnośnie koloru Rzeki Mlecznej na Podlesiu. 

PSP przeprowadziło we własnym zakresie badania, które nie potwierdziły obecności żadnych związków mogących zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi oraz środowisku. PSP poinformowała ponadto, że zanieczyszczenie to wpłynęło do rzeki z rowu Podleskiego. Oględziny rzeki przeprowadzone przez inspektorów wykazały śladową ilość jasnozielonej cieczy, podczas czynności inspektorzy pobrali próbę wody z nurtu rzeki oraz Potoku Podleskiego, w którym w okolicach ul. Hortensji i ul. Storczyków zauważyli zielono zabarwioną wodę przy przepuście pod drogą.  

przypomina w rozmowie z nami rzeczniczka WIOŚ Katowice, Małgorzata Zielonka

Wyniki badanych parametrów wody w rzece i wody z potoku są porównywalne, nie wykazują anomalii mogących wskazywać na zagrożenie dla środowiska. Stężenia badanych substancji w pobranych próbach nie przekraczają poziomów dopuszczalnych określonych rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

dodaje Małgorzata Zielonka

Wcześniej pisaliśmy:

Dlaczego Rzeka Mleczna w Katowicach zmieniła kolor na jaskrawozielony? Tego prawdopodobnie dowiemy się na początku przyszłego tygodnia. W piątek, 14 kwietnia, Katowickie Wodociągi pobrały próbki wody z Rowu Podleskiego. 

Jesteśmy też w kontakcie z WIOŚ, który również pobrał próbki wody. Obecnie trwają badania. Pierwsze wyniki będą znane na początku przyszłego tygodnia. Pozwolą one ustalić dalsze kroki postępowania.

mówi nam prezes Katowickich Wodociągów, Stanisław Krusz

Rzeka Mleczna zanieczyszczona. Służby badają sprawę

Rzeczka Mleczna przepływająca przez południowe dzielnice Katowic przybrała po południu, w piątek, 14 kwietnia, jaskrawozielonego koloru. Nad ciek wodny wezwano katowickich strażaków.

Dostaliśmy informację, że doszło do zanieczyszczenia tej rzeki. Woda miała zabarwienie koloru zielonego. Po dojeździe zastępów ten kolor nie był widoczny. Z naszych badań przeprowadzonych na miejscu wynika, że nie ma zagrożenia jeśli chodzi o ten ciek wodny. informuje nas kpt. Rafał Gruszka z katowickiej PSP

Na miejscu pojawili się także przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Katowickich Wodociągów. Specjaliści również pobrali próbki do badań zanieczyszczonej wody. Na ich rezultaty przyjdzie nam jednak poczekać dłużej.

5 zdjęć

Rzeka Mleczna w Katowicach zmieniła kolor

5 zdjęć

Obecnie Państwowa Straż Pożarna nie stwierdziła zagrożenia dla środowiska naturalnego i mieszkańców okolicy.

Zobacz także

Odwiedzamy Podlesie. Dzielnica Katowic z historią sięgającą średniowiecza [Zobaczcie zdjęcia]
Odwiedzamy Podlesie. Dzielnica Katowic z historią sięgającą średniowiecza [Zobaczcie zdjęcia]
Twoje Katowice

Odwiedzamy Podlesie. Dzielnica Katowic z historią sięgającą średniowiecza [Zobaczcie zdjęcia]

Modernizacja wodociągów w Śródmieściu Katowic dobiegła końca. Najstarsze miały ponad 100 lat
Modernizacja wodociągów w Śródmieściu Katowic dobiegła końca. Najstarsze miały ponad 100 lat
w Katowicach

Modernizacja wodociągów w Śródmieściu Katowic dobiegła końca. Najstarsze miały ponad 100 lat

TYLKO U NAS: Chlorki zabiły ryby w stawie Bolina. Dotarliśmy do wyników z laboratorium
TYLKO U NAS: Chlorki zabiły ryby w stawie Bolina. Dotarliśmy do wyników z laboratorium
w Katowicach

TYLKO U NAS: Chlorki zabiły ryby w stawie Bolina. Dotarliśmy do wyników z laboratorium

do góry