Wieżowce na Hierowskiego nie powstaną? Jest decyzja WSA

Kacper Jurkiewicz
30.08.2023w Katowicach

Wieżowce na Hierowskiego w Katowicach nie powstaną? Wszystko na to wskazuje, bo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach unieważnił w całości MPZP dla obszaru dzielnicy Kostuchna z 2007 roku.

protest w Kostuchnie

Wcześniej pisaliśmy:

Czy w Kostuchnie powstanie wieżowiec?

Plany tej inwestycji zaskoczyły mieszkańców Kostuchny w Katowicach. Przy ulicy Hierowskiego miałby powstać wieżowiec. 14 września 2022 roku firma Millenium Inwestycja Sp. z o. o. złożyła wniosek o budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem wielostanowiskowym, wewnętrznymi instalacjami oraz uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu parkingami i chodnikami.

Wokół znajdują się domki jednorodzinne. Mieszkańcy Kostuchny nie wyobrażają sobie, żeby pośród domów stanął 18-piętrowy blok wysokości blisko 57 metrów. Taką możliwość dopuszcza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2007 roku. Mieszkańcy boją się m.in. paraliżu komunikacyjnego, bo jak twierdzą, drogi w tym rejonie nie są przygotowani na tak dużą ilość poruszających się w tym miejscu osób.

Mieszkańcy organizowali protesty i zwrócili się z petycją do prezydenta Katowic, by ten nie wydawał zgody na budowę oraz zmienił plan zagospodarowania przestrzennego w tym miejscu. Chcieli również, żeby wojewoda śląski zaskarżył plan z 2007 roku. Tak się właśnie stało. Podczas lutowej sesji Rady Miasta Katowice radni poddali tę skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach celem rozpoznania.

Wniosek o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem wielostanowiskowym przy ul. Hierowskiego w Katowicach jest w trakcie procedowania. Nie ma prawnych możliwości, aby wycofać wniosek o pozwolenie na budowę czy też wycofać wydaną decyzję o pozwoleniu na budowę w związku z wnioskiem lub petycją mieszkańców. Co więcej, jeżeli inwestor przedstawi kompletny i zgodny z przepisami prawa wniosek, urząd ma obowiązek wydać decyzję o pozwoleniu na budowę. Urząd Miasta Katowice odpowiada na wszelkie zapytania oraz petycje mieszkańców. W tej sprawie z Radą Dzielnicy spotkał się wiceprezydent Waldemar Bojarun i udzielił wyjaśnień dotyczących obecnej sytuacji. wyjaśnia portalowi WKATOWICACH.eu, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Katowice, Sandra Hajduk

Jak dodaje rzeczniczka, do mieszkańców tej okolicy prezydent Marcin Krupa skierował list.

Rozumiem, że niektóre z ustalonych kilkanaście lat temu zasad zagospodarowania terenów w tej okolicy powodują dziś duże emocje, których efektem był m.in. protest kilkudziesięciu Mieszkańców, który odbył się w listopadzie ubiegłego roku, przy ulicy Armii Krajowej. W pełni rozumiem Państwa obawy w tej sprawie.

Warto przypomnieć, że aktualnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla tego obszaru został uchwalony w 2007 roku przez Radę Miasta Katowice w sposób jednogłośny. Tym samym decyzja Rady Miasta stała się obowiązującym prawem w tym zakresie. Plany miejscowe są dokumentami, które m.in. jasno określają, w jaki sposób właściciel nieruchomości może ją zabudować.

Co więcej - zapisy planów miejscowych, prawa budowlanego oraz reguł postępowania administracyjnego w sposób wyraźny nakładają na prezydenta miasta (jako organ wykonawczy) obowiązek wydania pozwolenia na budowę budynku przez prywatnego inwestora - jeśli nie są naruszone przepisy prawa. Prezydent w tym zakresie nie posiada prawnych możliwości, by według swojego uznania wniosek inwestora przyjąć lub odrzucić. Mówiąc krótko, prezydent ma obowiązek wydać pozwolenie na budowę jeżeli inwestor przedstawi w tej sprawie właściwy, kompletny i zgodny z przepisami prawa wniosek.

Realizacja ustaleń dokumentów planistycznych stanowi proces rozciągnięty w czasie, w trakcie którego w sposób istotny zmienia się otoczenie naszego życia. Jednak zmiany te odbywają się w mieście przede wszystkim za sprawą inwestycji prywatnych. Odpowiedzialność za wykorzystanie możliwości zagospodarowania terenu ponosi przede wszystkim inwestor, który z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa formułuje treść wniosku o pozwolenie na budowę, który musi być zgodny z założeniami planistycznymi.

Chcę podkreślić, że niezależnie od powyższych „sztywnych” zasad, obowiązujących w procedurze rozpatrywania wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, podzielam opinie znacznej części Państwa - Mieszkańców okolic ulicy Hierowskiego - którzy bardzo krytycznie oceniają projektowane przez inwestora budynki.

Jednocześnie informuję, że sprawa dotycząca uchwalonego w 2007 r. MPZP została skierowana w pierwszych dniach lutego, za pośrednictwem Urzędu Miasta Katowice, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w którego kompetencjach leży możliwość stwierdzenia nieważności całego MPZP. Jeśli Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważni uchwałę podjętą przez Radę Miasta w 2007 roku (a tym samym unieważni MPZP) - prezydent miasta będzie wtedy miał możliwość stwierdzania nieważności pozwoleń na budowę. W takim przypadku zespół wysokich budynków przy ul. Hierowskiego nie będzie mógł powstać. wyjaśnia w liście prezydent Katowic, Marcin Krupa

32 zdjęć

Protest w Kostuchnie

Mieszkańcy Kostuchny nie zgadzają się z tym, żeby w ich dzielnicy wybudowano wieżowiec. Wyszli na ulice

32 zdjęć

Zobacz także

Spór o wieżowce przy Hierowskiego zakończony? Inwestor wycofał wniosek o pozwolenie na budowę
Spór o wieżowce przy Hierowskiego zakończony? Inwestor wycofał wniosek o pozwolenie na budowę
w Katowicach

Spór o wieżowce przy Hierowskiego zakończony? Inwestor wycofał wniosek o pozwolenie na budowę

Przebudowa ul. Wieżowej w Katowicach. Ważna inwestycja dla mieszkańców Kostuchny i Piotrowic
Przebudowa ul. Wieżowej w Katowicach. Ważna inwestycja dla mieszkańców Kostuchny i Piotrowic
w Katowicach

Przebudowa ul. Wieżowej w Katowicach. Ważna inwestycja dla mieszkańców Kostuchny i Piotrowic

Mieszkańcy protestowali w Kostuchnie. Nie chcą budowy wieżowca [Galeria zdjęć]
Mieszkańcy protestowali w Kostuchnie. Nie chcą budowy wieżowca [Galeria zdjęć]
w Katowicach

Mieszkańcy protestowali w Kostuchnie. Nie chcą budowy wieżowca [Galeria zdjęć]

Protest na Kostuchnie. Mieszkańcy przeciwni budowie wieżowca [Galeria zdjęć]
Protest na Kostuchnie. Mieszkańcy przeciwni budowie wieżowca [Galeria zdjęć]
w Katowicach

Protest na Kostuchnie. Mieszkańcy przeciwni budowie wieżowca [Galeria zdjęć]

do góry