Wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Katowic Marcina Krupy. Radni zagłosowali jednogłośnie [Zdjęcia]

Redakcja WKATOWICACH.eu
20.06.2024w Katowicach

Na czwartek, 20 czerwca, zaplanowano IV sesję Rady Miasta Katowice w obecnej kadencji. W trakcie sesji prezydent Marcin Krupa zaprezentował raport o stanie miasta i uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium.

Prezydent Katowic Marcin Krupa

IV sesja Rady Miasta Katowice, 20 czerwca 2024 roku

W czwartek, 20 czerwca 2024 roku odbyła się IV sesja Rady Miasta Katowice w obecnej kadencji samorządowej.

Sesja rozpoczęła się od podjęcia tematu ochrony Lasów Murckowskich. O ich znaczeniu dla lokalnej społeczności i dla środowiska mówił obecny w Katowicach podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny konserwator przyrody Mikołaj Dorożała. Głos zabrał także nowy nadleśniczy Nadleśnictwa Katowice Wojciech Kubica.

Raport o stanie miasta Katowice za rok 2023

W trakcie sesji raport o stanie miasta za 2023 rok przedstawił prezydent Marcin Krupa. Pełna treść raportu została przekazana radnym. W trakcie sesji przedstawiono raport w formie multimedialnej. Zaznaczono w niej najważniejsze inwestycje i wydarzenia z roku 2023.

Wśród najważniejszych przedsięwzięć w naszym mieście znalazły się: rewitalizacja terenów zielonych oraz zielone transformacje w centrum miasta, ale także walka o czyste powietrze, m.in. poprzez pilotażowy program edukacyjny „Klimatyczne Katowice” i termomodernizację miejskich budynków. W materiale przygotowanym przez prezydenta miasta podsumowano także kolejne edycje Budżetu Obywatelskiego i Zielonego Budżetu.

Prezydent zaprezentował także rozwój infrastruktury sportowej oraz sukcesy sportowe GKS-u Katowice, oraz innych klubów reprezentujących miasto.

W raporcie znalazły się także podsumowania programów społecznych, wśród których nie zabrakło propozycji dla seniorów i rodzin z dziećmi. Prezydent przypomniał także, że w ubiegłym roku przyznano Katowicom tytuł Europejskiego Miasta Nauki.

Jak przypomina w raporcie prezydent Katowic Marcin Krupa, w 2023 oddano nową linię tramwajową przy ul. Grundmanna oraz kontynuowano prace nad nową linią tramwajową na południe miasta. Wprowadzono nową politykę parkingową i ITS – inteligentny system transportowy. Powstało także wiele nowych elementów infrastruktury rowerowej.

Prezydent Katowic podsumował także działania kulturalne w Katowicach, a także kampanie edukacyjne. W raporcie uwzględniono także przedsięwzięcia związane z turystyką oraz dane dotyczące wydarzeń konferencyjnych w mieście.

Zaprezentowano także prestiżowe nagrody i wyróżnienia, które stały się udziałem miasta w 2023 roku.

Z raportem o stanie miasta można się zapoznać, klikając TUTAJ.

Debata nad raportem o stanie miasta Katowice

Po zaprezentowaniu raportu o stanie miasta Katowice odbyła się debata nad jego treścią, w której głos mogli zabrać przedstawiciele klubów radnych, poszczególni radni oraz mieszkańcy miasta. Wszystkie kluby radnych oceniły działania prezydenta pozytywnie. Głos zabrało także czterech przedstawicieli mieszkańców. Ich uwagi dotyczące działalności prezydenta dotyczyły m.in. sprawy potencjalnego powstania nowego osiedla mieszkaniowego na Burowcu, której rozpatrzeniem zajął się Naczelny Sąd Administracyjny, a także innych kwestii dotyczących mieszkalnictwa, polityki senioralnej oraz perspektyw dla młodych mieszkańców miasta.

Z wielką uwagą wysłuchałem wszystkich opinii, zarówno radnych jak i mieszkańców, którzy dziś tutaj wystąpili. Oczywiście skłamałbym, gdyby powiedział, że w ubiegłym roku wszystko doskonale wyszło – nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Już podczas kampanii wyborczej mówiłem o tym, co udało się zrobić nie tylko w ubiegłym roku, ale także w całej kadencji oraz o tym, jakie czekają nas wyzwania. Bardzo dziękuję za wszystkie opinie i uwagi, bo do nich w szczególności chcę się w przyszłości odnieść i podjąć te wyzwania. mówił w swoim podsumowaniu prezydent Katowic, Marcin Krupa

Mieszkalnictwo, miejsca pracy i możliwość dobrego spędzenia wolnego czasu – to wszystko staramy się w naszym mieście wprowadzać w sposób zrównoważony i mam nadzieję, że to w Katowicach widać. dodał prezydent

Głosowania nad wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Katowic Marcina Krupy

Po debacie radni udzielili prezydentowi wotum zaufania. „Za” głosowało 26 obecnych na sesji radnych, nikt nie był przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

Wyniki głosowania nad wotum zaufania dla prezydenta Katowic Marcina Krupy

Następnie prezydent miasta przedstawił dokumenty dotyczące realizacji budżetu miasta za rok 2023. Prezydent Marcin Krupa podsumował zmiany w budżecie, dochody, wydatki, przychody, rozchody, deficyt operacyjny i prognozowany deficyt budżetowy.

Więcej o budżecie miasta można przeczytać, klikając TUTAJ.

Po zaprezentowaniu przez prezydenta Marcina Krupę, danych dotyczących finansów w mieście, radni przystąpili do debaty absolutoryjnej i głosowania nad absolutorium dla prezydenta Katowic. Absolutorium zostało przyznane jednogłośnie. „Za” głosowało 26 obecnych na sesji radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Po głosowaniu nad przyznaniem absolutorium radni przystąpili do rozpatrywania kolejnych punktów porządku obrad IV sesji. Wśród spraw, którymi się zajmowali były m.in. kwestie składów osobowych niektórych komisji Rady Miasta, zmian w budżecie miasta i wieloletniej prognozy finansowej miasta. Pełny porządek obrad można znaleźć, klikając TUTAJ.

Zobacz także

Ile kosztuje własne mieszkanie w Katowicach? Dane z maja 2024 z portalu RynekPierwotny.pl
Ile kosztuje własne mieszkanie w Katowicach? Dane z maja 2024 z portalu RynekPierwotny.pl
w Katowicach

Ile kosztuje własne mieszkanie w Katowicach? Dane z maja 2024 z portalu RynekPierwotny.pl

Raport o stanie miasta Katowice 2023. Prezydent Katowic podsumował ubiegłoroczne miejskie działania
Raport o stanie miasta Katowice 2023. Prezydent Katowic podsumował ubiegłoroczne miejskie działania
w Katowicach

Raport o stanie miasta Katowice 2023. Prezydent Katowic podsumował ubiegłoroczne miejskie działania

Pierwsza sesja Rady Miasta Katowice nowej kadencji. Nowym przewodniczącym został Łukasz Borkowski
Pierwsza sesja Rady Miasta Katowice nowej kadencji. Nowym przewodniczącym został Łukasz Borkowski
w Katowicach

Pierwsza sesja Rady Miasta Katowice nowej kadencji. Nowym przewodniczącym został Łukasz Borkowski

Budżet Katowic na 2024 rok przyjęty! Na co wydane zostaną pieniądze?
Budżet Katowic na 2024 rok przyjęty! Na co wydane zostaną pieniądze?
w Katowicach

Budżet Katowic na 2024 rok przyjęty! Na co wydane zostaną pieniądze?

do góry