Wręczono nagrody w konkursie „Start-Up-Med" i „Zdrowy Samorząd" na VIII Kongresie Wyzwań Zdrowotnych

Redakcja WKATOWICACH.eu
11.03.2023w Katowicach

Wręczono nagrody w "VI Konkursie Zdrowy Samorząd" i konkursie "Start-Up-Med". To wydarzenia towarzyszące VIII Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych, który odbywał się w dniach 9-10 marca w MCK w Katowicach.

Start-Up-Med konkurs

Konkurs "Start-Up-Med" w Katowicach. Wręczono nagrody

Rewolucyjna diagnostyka endometriozy oraz autorski interfejs dotykowy to rozwiązania, które zwyciężyły w konkursie „Start-Up-Med.". Wręczenie nagród towarzyszyło VIII Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach.

Głównym celem konkursu organizowanego przez Grupę PTWP - wydawcę portalu i magazynu Rynek Zdrowia ‒ jest wybór i nagrodzenie start-upów tworzących najbardziej kreatywne innowacje produktowe lub procesowe, o istotnym znaczeniu dla pacjentów i systemu opieki zdrowotnej, a także tych, które charakteryzują się znaczącą opłacalnością wdrożenia. Zgłaszane do konkursu rozwiązania obejmują szeroko rozumiane technologie medyczne ‒ zarówno lekowe, jak i nielekowe.

Równie ważnym założeniem konkursu „Start-Up-Med" jest promocja najciekawszych innowacji i ich autorów i umożliwienie zaprezentowania przyszłościowych rozwiązań liderom sektora medycznego w Polsce biorącym udział w Kongresie Wyzwań Zdrowotnych.

Do tegorocznej edycji konkursu wpłynęła rekordowa liczba zgłoszeń ‒ 70 projektów. Jury wyłoniło łącznie 11. finalistów w dwóch konkursowych kategoriach: „Start-Up" oraz „Ośrodek Medyczny/Naukowy", spośród których 3 z nich zdobyły nagrodę.

W kategorii „Start-Up" zwyciężyła firma Diagendo wraz z projektem EndoRNA. Jest to innowacyjny wyrób medyczny umożliwiający skuteczną metodę diagnostyki endometriozy przy użyciu techniki qRT-PCR, która po pandemii koronawirusa stała się powszechnie dostępna. Opracowanie testu rewolucjonizuje diagnostykę endometriozy - bardzo częstej przypadłości wśród kobiet.

W kategorii „Ośrodek Medyczny/Naukowy" wygrał projekt Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku o nazwie ZWR - HOSPANEL. Autorski interfejs dotykowy jest jedynym rozwiązaniem dostępnym na polskim rynku zapewniającym dostęp, w czasie rzeczywistym, do wybranych typów danych. Projekt zawiera Zespół Wczesnego Reagowania, dla którego narzędziem jest innowacyjna aplikacja mobilna pobierająca, analizująca i prezentująca informacje z Systemu Oceny Parametrów Życiowych pacjentów szpitala — HOSPANEL.

Projekt Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku okazał się też najlepszy w internetowym głosowaniu czytelników Rynku Zdrowia w kategorii „Ośrodek Medyczny/Naukowy".

W głosowaniu internetowym, w ramach 5. edycji konkursu „Start-Up-Med", najwięcej głosów czytelników portalu Rynek Zdrowia w kategorii „Start-Up" otrzymała firma NABIO Medical Technologies wraz z projektem „ekosystemu" techologicznego HydRe.

W gronie finalistów 5. edycji „Start-Up-Med" znalazły się również:

  • ACCREA Medical Robotics;
  • BrainScan;
  • CenterMed;
  • Hemolens Diagnostics;
  • Medicofarma Biotech;
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz INVICTA;
  • WHEELSTAIR;
  • Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

Skład stacjonarnego Jury konkursu różnił się od tego w pierwszym etapie. W zespole oceniającym znaleźli się specjaliści z branży technologicznej, think- thanków, ważne postacie ze świata towarzystw działających na rzecz promocji zdrowia, a także dyrektorzy i kierownicy przedsiębiorstw związanych z branżą lekową i medyczną.

4 zdjęć

Konkurs „Start-Up-Med

4 zdjęć

"VI Konkurs Zdrowy Samorząd" w Katowicach

Profilaktyka schorzeń, edukacja zdrowotna i realizacja programów polityki zdrowotnej w najlepszym wydaniu - województwa, powiaty i gminy z całej Polski zostały wyróżnione nagrodami w konkursie „Zdrowy Samorząd". Szósta edycja konkursu towarzyszyła VIII Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach.

Kolejny raz doceniliśmy tych, którzy stawiają zdecydowane kroki w ochronie zdrowia. Z roku na rok poprzeczka zawieszana jest coraz wyżej, a dobre praktyki wręcz mnożą się na naszych oczach. Szczególnie warto wyróżnić tych, którzy na co dzień uzdrawiają nasze samorządy. mówił redaktor naczelny Portalu Samorządowego, Rafał Kerger

Celem Konkursu „Zdrowy Samorząd" jest wybór i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego, które w sposób najbardziej efektywny realizują zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną oraz profilaktyką wybranych chorób i czynników ryzyka.

Nagroda „Zdrowy Samorząd", którą przyznajemy już po raz szósty, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W tegorocznej edycji do naszych redakcji wpłynęło ponad 90 programów zdrowotnych zgłoszonych przez gminy, powiaty i województwa. mówiła redaktorka naczelna portalu i magazynu Rynek Zdrowia, Paulina Gumowska

Dziewięciu laureatów w trzech kategoriach - „Zdrowe Województwo", „Zdrowy Powiat" i „Zdrowa Gmina" - wyłoniła Rada Konsultacyjna Konkursu, w której skład weszli przedstawiciele instytucji centralnych i uczelni medycznych.

Nagrody w kategorii „Zdrowe Województwo" otrzymali:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, za program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych, realizowany w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim. We współpracy z wszystkim samorządami województwa do programu zostały zaproszone wszystkie osoby pow. 65 roku życia. Nagrodę odebrał członek zarządu województwa - Sławomir Kopyść;

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego za program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro, skierowany do mieszkańców województwa lubuskiego w latach 2019-2022. Statuetkę "Zdrowe Województwo" odebrała Ewa Jaske, kierownik Wydziału Organizacji i Promocji Zdrowia;

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za program "Ty decydujesz, jak reagujesz" dotyczący profilaktyki samobójstw dzieci i młodzieży poprzez wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej. Nagrodę odebrał wicemarszałek województwa - Łukasz Smółka.

W kategorii „Zdrowy Powiat" nagrodzeni zostali:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu za program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Tylko w 2022 r. (program jest prowadzony od 2019 roku) zaszczepiono pełnym schematem (dwie dawki szczepionki 9-walentnej) 577 osób urodzonych w 2008 r., co stanowi 90,7 proc. populacji planowanej do zaszczepienia (636 osób) oraz 10,1 proc. populacji osób urodzonych w 2008 r. (5 718 osób - populacja wg danych GUS dla powiatu poznańskiego). Od początku programu (2019 r.) z budżetu powiatu poznańskiego wydatkowano na jego realizację niemal 1,8 mln zł. Nagrodę odebrał dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia - Maciej Matuszewski;

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu za program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV (typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58) w powiecie wągrowieckim w latach 2018-2022. Nagrodę odebrał sekretarz powiatu - Radosław Kubisz;

Starostwo Powiatowe w Żninie, z ramienia którego nagrodę odebrał starosta - Zbigniew Jaszczuk. Nagroda została przyznana za program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV w Powiecie Żnińskim. Program finansowany był w całości ze środków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego — powiat żniński pokrywał koszty edukacji programu, natomiast gminy, które do niego przystąpiły, pokrywały koszty szczepień. W sumie przekazana na program kwota wyniosła prawie 726 tys. zł. Jego celem było uzyskanie co najmniej 50.proc. wyszczepienia pełnym schematem populacji docelowej, co udało się zrobić ze znaczną nawiązką.

Laureatami w kategorii „Zdrowa Gmina" zostali:

Urząd Miasta w Bielsku-Białej, za program profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta na lata 2021-2025. Nagrodę odebrał Zastępca Prezydenta Miasta - Adam Ruśniak oraz Ewa Swatek, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej;

Urząd Miejski w Gdańsku za program „Trzeci wiek w zdrowiu", skierowany do seniorów. Program ma na celu zwiększenie liczby lat przeżytych w zdrowiu przez kształtowanie i utrwalanie u osób w wieku emerytalnym zachowań prozdrowotnych. Na realizację programu przewidziano 230 tys. zł rocznie. Ze zgłoszonych w 2022 roku do udziału w programie zakwalifikowano 250 osób (przed pandemią było to ok. 300 osób rocznie). Nagrodę odebrała koordynatorka programu III Wiek w Zdrowiu - Małgorzata Kaźmierczak oraz realizator ww. programu - Piotr Paszkowski;

Urząd Miasta w Krakowie za program „Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego in vitro", na który w 2022 roku Gmina Miejska Kraków wydatkowała ze środków własnych 1 mln zł. Do programu zgłosiły się 283 pary, z których zakwalifikowano 201. Nagrodę odebrał Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia - Mateusz Płoskonka.

 W plebiscycie czytelników Rynku Zdrowia i Portalu Samorządowego zwyciężył program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców Kołobrzegu, uzyskując 1192 głosy. W imieniu Urzędu Miasta Kołobrzeg nagrodę odebrał Andrzej Libera, główny specjalista w Wydziale Spraw Społecznych, zajmujący się programami polityki zdrowotnej i innymi działaniami zdrowotnymi gminy.

4 zdjęć

Konkurs "Zdrowy Samorząd"

4 zdjęć

Kongres Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach

"VI Konkurs Zdrowy Samorząd" i konkurs "Start-Up-Med"jest wydarzeniem towarzyszącym VIII Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress), który w dniach 9-10 marca 2023 r. odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Na program Kongresu Wyzwań Zdrowotnych składa się 40 sesji, debat, wykładów, prezentacji i wywiadów o najbardziej aktualnych wyzwaniach systemu zdrowia w Polsce.

Organizatorem Kongresu Wyzwań Zdrowotnych jest Grupa PTWP, wydawca m.in. magazynu Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl.

Kongres Wyzwań Zdrowotnych - Health Challenges Congress (HCC) w Katowicach to spotkanie specjalistów reprezentujących kilkanaście dyscyplin medycznych, środowiska akademickiego, gospodarki, biznesu, finansów, rynku ubezpieczeniowego, organizacji pozarządowych, polityki, administracji państwowej i samorządowej oraz mediów. Wydarzenie stało się bezprecedensowym w skali Europy forum interdyscyplinarnej dyskusji dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów opieki zdrowotnej.  

Zobacz także

Poznaliśmy zwycięzców III edycji "Kopalni start-upów" w Katowicach
Poznaliśmy zwycięzców III edycji "Kopalni start-upów" w Katowicach
w Katowicach

Poznaliśmy zwycięzców III edycji "Kopalni start-upów" w Katowicach

Nagrody dla klubów i sportowców z województwa śląskiego [Zdjęcia]
Nagrody dla klubów i sportowców z województwa śląskiego [Zdjęcia]
Sportowe

Nagrody dla klubów i sportowców z województwa śląskiego [Zdjęcia]

Kopalnia Start-upów w Katowicach. Poznaliśmy 10 finałowych projektów kolejnej edycji konkursu
Kopalnia Start-upów w Katowicach. Poznaliśmy 10 finałowych projektów kolejnej edycji konkursu
w Katowicach

Kopalnia Start-upów w Katowicach. Poznaliśmy 10 finałowych projektów kolejnej edycji konkursu

Raport o start-upach w województwie śląskim. Na czele: Katowice, Zabrze i Gliwice [Zdjęcia]
Raport o start-upach w województwie śląskim. Na czele: Katowice, Zabrze i Gliwice [Zdjęcia]
w Katowicach

Raport o start-upach w województwie śląskim. Na czele: Katowice, Zabrze i Gliwice [Zdjęcia]

Kongres Wyzwań Zdrowotnych 2023. Ponad 3 tysiące uczestników i dwa dni dyskusji o ochronie zdrowia
Kongres Wyzwań Zdrowotnych 2023. Ponad 3 tysiące uczestników i dwa dni dyskusji o ochronie zdrowia
w Katowicach

Kongres Wyzwań Zdrowotnych 2023. Ponad 3 tysiące uczestników i dwa dni dyskusji o ochronie zdrowia

Kopalnia Start-upów w Katowicach. Pula nagród to 330 tysięcy złotych!
Kopalnia Start-upów w Katowicach. Pula nagród to 330 tysięcy złotych!
w Katowicach

Kopalnia Start-upów w Katowicach. Pula nagród to 330 tysięcy złotych!

do góry