Wyremontują basen w SP 10 w Katowicach. Powstanie też Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie

Kacper Jurkiewicz
18.03.2023w Katowicach

Modernizacja basenu i utworzenie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie - to inwestycje, które jeszcze w tym roku zostaną przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach. Wybrano już wykonawcę remontu niecki basenowej.

SP 10 Katowice

Modernizacja basenu w SP 10 w Katowicach

W przetargu na remont basenów w Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach oferty złożyły trzy firmy. W czwartek 16 marca podpisano umowę z wykonawcą.

Uczniowie szkoły będą mogli korzystać ze zmodernizowanego basenu, natomiast katowiczanie będą mogli aktywnie spędzać czas popołudniami i wieczorami. To ważne uzupełnienie oferty trzech basenów miejskich. mówi prezydent Katowic, Marcin Krupa

Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa sportowej infrastruktury przyszkolnej oraz polepszenie warunków kształcenia dzieci i młodzieży poprzez stworzenie nowoczesnej placówki sportowo-edukacyjnej. dodaje

Przedmiotem zamówienia jest remont basenu przyszkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz remont pomieszczeń technicznych i socjalnych. Prace polegać mają na wymianie warstw posadzki plaży basenowej, rozbiórce okładzin ścian i dna niecki basenu, wymianie okładziny ścian wraz z malowaniem pomieszczenia basenu, remoncie instalacji elektrycznej oraz modernizacji instalacji basenowej, modernizacji niecki basenu, przebudowie schodów wejściowych do pomieszczenia basenu zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.

Swoje oferty złożyły trzy firmy. Każda z ofert mieści się w zakładanym budżecie wynoszącym 1,6 mln zł. Wybrany wykonawca ma 16 tygodni (prawie 4 miesiące) na przeprowadzenie prac.

Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Katowicach

To nie będzie jedyny projekt realizowany w tym roku w SP nr 10.

Kolejne z zadań zaplanowanych do realizacji polegać będzie na podniesieniu jakości świadczonych usług oraz wsparcia psychologicznego - poprzez utworzenie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie. Zakres działań przewiduje wykonanie adaptacji pomieszczeń wraz z zakupem nowego wyposażenia. Chcemy stworzyć przy szkole podstawowej miejsce, w którym najmłodsi, jak i ich rodziny, otrzymają pomoc. Integracja społeczności polsko-ukraińskiej jest dzisiaj faktem, a to miejsce ma wspierać wszystkich tych, dla których ta sytuacja jest trudna. mówi zastępca naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu w Urzędzie Miasta Katowice, Grażyna Burek

Na realizację tego projektu przewidziano kwotę w wysokości 1 mln zł. Środki zostały pozyskane dzięki współpracy z UNICEF.
Ponadto w ramach realizacji programu „Katowice - czyste powietrze wraz z OZE” przeprowadzona zostanie termomodernizacja budynku tej placówki w latach 2025-2026. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na ten cel zostały zabezpieczone środki w wysokości ponad 7,5 mln zł.

Remonty w szkołach i przedszkolach w Katowicach

W tym roku rozpoczęte zostaną także remonty w innych placówkach edukacyjnych w Katowicach. Blisko 4 mln zł przewidziano na adaptację pomieszczeń wraz z infrastrukturą zewnętrzną w Miejskim Przedszkolu nr 35 będącym częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Katowicach. Środki na ten cel to efekt współpracy miasta z UNICEF-em. Zawarcie umowy odbyło się w środę 15 marca, a prace zakończą się pod koniec trzeciego kwartału tego roku.

Kwotę ponad 1,5 mln zł pochłonie budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 36 im. K.K. Baczyńskiego. Natomiast 600 tys. zł zaplanowano na inwestycje dotyczące kuchni w ZSP nr 9. Zadanie zaplanowano na II kwartał br.
W sumie w trzech placówkach przewidziano wykonanie adaptacji pomieszczeń wraz z zakupem nowego wyposażenia w celu utworzenia Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie - to VII LO, SP 10 i SP nr 62 - tu umowa z wykonawcą zostanie podpisana w kwietniu.

W SP nr 27 za kwotę 300 tys. zł przeprowadzony zostanie remont sanitariatów. 17 marca 2023 roku została wybrana najkorzystniejsza oferta na wykonanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy nastąpi 24 marca a po jej wykonaniu zostanie wszczęte postępowanie na realizację prac. Z kolei w X LO wykonany zostanie remont ogrodzenia, który ma kosztować 210 tys. zł.

Zobacz także

Na majówkę na basen w Katowicach? Sprawdzamy godziny otwarcia i cennik
Na majówkę na basen w Katowicach? Sprawdzamy godziny otwarcia i cennik
w Katowicach

Na majówkę na basen w Katowicach? Sprawdzamy godziny otwarcia i cennik

Basen Brynów, Burowiec i Zadole w Katowicach czynne po przerwie technologicznej
Basen Brynów, Burowiec i Zadole w Katowicach czynne po przerwie technologicznej
w Katowicach

Basen Brynów, Burowiec i Zadole w Katowicach czynne po przerwie technologicznej

Aktywne przerwy i gimnastyka śródlekcyjna? Ci uczniowie z Katowic podbijają internet. Rusza projekt „Szkolna Aktywność Fizyczna” [Wideo]
Aktywne przerwy i gimnastyka śródlekcyjna? Ci uczniowie z Katowic podbijają internet. Rusza projekt „Szkolna Aktywność Fizyczna” [Wideo]
w Katowicach

Aktywne przerwy i gimnastyka śródlekcyjna? Ci uczniowie z Katowic podbijają internet. Rusza projekt „Szkolna Aktywność Fizyczna” [Wideo]

Szkoła Podstawowa nr 21 w Podlesiu w Katowicach zostanie rozbudowana. Powstanie m.in. hala sportowa
Szkoła Podstawowa nr 21 w Podlesiu w Katowicach zostanie rozbudowana. Powstanie m.in. hala sportowa
w Katowicach

Szkoła Podstawowa nr 21 w Podlesiu w Katowicach zostanie rozbudowana. Powstanie m.in. hala sportowa

do góry