Za nami LXXI Sesja Rady Miasta. Głosowano nad uchwaleniem MPZP w rejonie Panewnickiej

Redakcja WKATOWICACH.eu
23.11.2023w Katowicach

W czwartek, 23 listopada, odbyła się LXXI Sesja Rady Miasta Katowice. Rozpoczęła się chwilę po godzinie 11:00 w budynku przy ul. Młyńskiej 4. Jednym z ważniejszych punktów sesji było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Panewnickiej w Katowicach.

sesja rady miasta w katowicach

Za nami LXXI Sesja Rady Miasta Katowice

W trakcie sesji przedstawiono m.in. ogólne założenia i wskaźniki do projektu budżetu miasta na rok 2024 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Rozpatrzono także projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na przyszły rok.

Jednym z ważniejszych punktów było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Panewnickiej. Na sali pojawili się też mieszkańcy, którzy w tej sprawie zorganizowali internetową petycję. Mieli okazję, by zabrać głos na mównicy.

Powstanie drogi w tym miejscu byłoby ogromnym zagrożeniem dla środowiska. Nie zgadzamy się, aby planowana droga zniszczyła Lasy Panewnickie. Widzimy potrzebę poprawy jakości i przepustowości dróg. Mamy też pomysł i rozwiązania, jak to zrobić. Jesteśmy gotowi do współpracy i oczekujemy pogłębionych konsultacji w tym zakresie. Nie zgadzamy się jednak na drogę o kategorii KDG (kategoria dróg publicznych - przyp. red.).

mówiła liderka petycji, Kama Klimsa

Pod internetową petycją zebrano 1110 podpisów, które zostały przekazane radnym w trakcie sesji. Głos w tej sprawie zabrał naczelnik planowania przestrzennego i urbanistyki UM Katowice, Jerzy Pogoda. Zaznaczył, że uchwalenie MPZP ma chronić Lasy Panewnickie i każda decyzja będzie konsultowana ze stroną społeczną. 

Jeżeli kiedykolwiek w przyszłości miałoby w tym miejscu dojść do inwestycji komunikacyjnej, to właśnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego minimalizuje ingerencję w środowisko i wymusza zabezpieczenie takiego śladu, a nie poruszanie się dziewiczym lasem. Z uwagi na to, że są tak cenne miejsca jak Dolina Ślepiotka, zatrzymujemy ten plan na tej dolinie, bo mamy przekonanie, że wymaga to ponownego przedyskutowania.

dodał Jerzy Pogoda

Za uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Panewnickiej było 14 radnych, 12 było przeciwko. 2 radnych było nieobecnych. 

Jak podkreślał naczelnik Jerzy Pogoda, w tej sprawie mają odbywać się dalsze konsultacje i rozmowy ze stroną społeczną. 

Przypomnijmy, że w MPZP zabezpieczono teren pod budowę nowej drogi, która byłaby alternatywnym połączeniem dla ulicy Owsianej. Droga miałaby się kończyć w rejonie ulic Panewnickiej, Bałtyckiej i Gościnnej.

2 zdjęć

Za nami LXXI Sesja Rady Miasta. Głosowano nad uchwaleniem MPZP w rejonie Panewnickiej

2 zdjęć

Zobacz także

Uroczysta sesja Rady Miasta Katowice z okazji 158. rocznicy nadania praw miejskich. Lech Majewski Honorowym Obywatelem Katowic
Uroczysta sesja Rady Miasta Katowice z okazji 158. rocznicy nadania praw miejskich. Lech Majewski Honorowym Obywatelem Katowic
w Katowicach

Uroczysta sesja Rady Miasta Katowice z okazji 158. rocznicy nadania praw miejskich. Lech Majewski Honorowym Obywatelem Katowic

Drogówka podsumowała działania na katowickich drogach w tym roku. Ile osób zostało ukaranych?
Drogówka podsumowała działania na katowickich drogach w tym roku. Ile osób zostało ukaranych?
w Katowicach

Drogówka podsumowała działania na katowickich drogach w tym roku. Ile osób zostało ukaranych?

Niepełnosprawne i piękne. W Katowicach powstaje wyjątkowa sesja zdjęciowa
Niepełnosprawne i piękne. W Katowicach powstaje wyjątkowa sesja zdjęciowa
w Katowicach

Niepełnosprawne i piękne. W Katowicach powstaje wyjątkowa sesja zdjęciowa

do góry