Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii otrzymał absolutorium [Zdjęcia]

Redakcja WKATOWICACH.eu
27.06.2024w Katowicach

Za nami ważna sesja Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Najważniejszym punktem programu sesji było udzielenie absolutorium dla zarządu za 2023 rok. To uzyskano jednogłośnie.

zgromadzenie gzm

Absolutorium dla zarządu GZM

W siedzibie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii odbyła się LXVI Sesja Zgromadzenia GZM. Obradowano w czwartek 27 czerwca. Podczas sesji m.in. rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2023 rok. Głosowano także za udzieleniem absolutorium dla zarządu.

Zgromadzenie GZM jednogłośnie udzieliło absolutorium zarządowi Metropolii za wykonanie budżetu za rok 2023.

Wydatki w 2023 roku wyniosły ok. 1,95 mld zł. W tej kwocie największe środki – ok.1,66 mld zł wydano na organizację i rozwój transportu miejskiego. Dochody Metropolii GZM zamknęły się kwotą ok. 1,68 mld zł. Największy udział – 639,85 mln zł stanowiła część zmienna składki rocznej. Część stała składki rocznej wyniosła 14,47 mln zł. Wpływy z usług przewozowych, w tym przede wszystkim sprzedaż biletów przyniosły ok. 224,91 mln zł dochodu.

Do budżetu Metropolii trafiło ok. 375,70 mln zł. Te pieniądze pochodzą z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wynosi obecnie 5,75%.

9 zdjęć

LXVI Sesja Zgromadzenia GZM

Zobacz także

Prezydent Katowic Marcin Krupa nowym przewodniczącym zgromadzenia GZM
Prezydent Katowic Marcin Krupa nowym przewodniczącym zgromadzenia GZM
w Katowicach

Prezydent Katowic Marcin Krupa nowym przewodniczącym zgromadzenia GZM

Mieszkańcy GZM skorzystali z Metroroweru już ponad 200 tysięcy razy! System działa od 3 miesięcy [Zdjęcia]
Mieszkańcy GZM skorzystali z Metroroweru już ponad 200 tysięcy razy! System działa od 3 miesięcy [Zdjęcia]
w drodze

Mieszkańcy GZM skorzystali z Metroroweru już ponad 200 tysięcy razy! System działa od 3 miesięcy [Zdjęcia]

Metropolia GZM z budżetem na przyszły rok. Najwięcej pieniędzy pochłonie kwestia transportu zbiorowego
Metropolia GZM z budżetem na przyszły rok. Najwięcej pieniędzy pochłonie kwestia transportu zbiorowego
w Katowicach

Metropolia GZM z budżetem na przyszły rok. Najwięcej pieniędzy pochłonie kwestia transportu zbiorowego

do góry