Zdecydowana większość radnych za uchwałą parkingową w Katowicach. "To mechanizm, który będzie ulegał zmianie zgodnie z głosem mieszkańców"

Redakcja WKATOWICACH.eu
27.07.2023w Katowicach

Katowice dostosowują zasady nowej polityki parkingowej do uwag zgłoszonych przez mieszkańców. Więcej osób może korzystać z Parkingowej Karty Mieszkańca, zmienione zostały też stawki za Parkingową Kartę Przedsiębiorcy, a także wprowadzono abonament półroczny - to niektóre ze zmian, będących efektem konsultacji społecznych i uwag zgłaszanych przez katowiczan.

parkomat a przed nim starsza kobieta w koku

Aktualizacja, 27 lipca, 12:00

W czwartek, 27 lipca 2023, w Katowicach odbyła się Sesja Rady Miasta nr LXVI. Najważniejszym punktem była uchwała parkingowa w sprawie ustalenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania oraz Strefy Płatnego Parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice.

Uchwała została przyjęta większością głosów radnych z Katowic. Za było 23 radnych, przeciw 2. 3 osoby były nieobecne. 

Za:

 • Bala Beata
 • Białas Patryk
 • Biskupski Maciej
 • Borkowski Łukasz
 • Grolik Patrycja
 • Kamiński Dawid
 • Kraus Krzysztof
 • Lejman-Gąska Adam
 • Makowski Jarosław
 • Mańdok Barbara
 • Maśnica Tomasz
 • Panek Krystyna
 • Pieczyński Krzysztof
 • Pietrasz Piotr
 • Siejna Krystyna
 • Skowron Adam
 • Stępień Damian
 • Szpyrka Tomasz
 • Szymczyk Adam
 • Warmuz Andrzej
 • Wieczorek Magdalena
 • Wydra Bartosz
 • Zawadzki Jóżef

Przeciw:

 • Durał Dawid
 • Wnęk-Gabor Barbara

Nieobecni:

 • Łyczko Dariusz
 • Mrowiec Wiesław
 • Pronobis Borys

Wcześniej pisaliśmy:

Strefa Płatnego Parkowania w Katowicach. Są zmiany

Nowa polityka parkingowa miasta Katowice powstała w wyniku przeprowadzonych badań i konsultacji z ekspertami z zakresu transportu oraz mieszkańcami. Polega na wprowadzeniu takich rozwiązań jak rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania i wyróżnienie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, zmiana wysokości opłat za parkowanie w Katowicach oraz preferencyjne abonamenty dla mieszkańców Katowic.

Priorytetem jest uzyskanie jak najwyższego wskaźnika rotacji w obu obszarach Strefy Płatnego Parkowania, aby zapewnić wyższą dostępność miejsc parkingowych w Śródmieściu Katowic, przy utrzymaniu preferencji dla mieszkańców Stref. Założenia nowej polityki parkingowej zostały przedstawione pod koniec maja. Następnie ruszył proces konsultacji.

Prezentując założenia nowej polityki parkingowej miasta Katowice, zaznaczałem, że prezydent Marcin Krupa jest otwarty na głosy katowiczan w tej sprawie. Konsultacje społeczne projektu uchwały zostały przeprowadzone za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych oraz maili od mieszkańców. W trakcie trwania konsultacji wpłynęły do nas od mieszkańców, różnych podmiotów i instytucji uwagi oraz propozycje zmian. Po ich analizie prezydent Marcin Krupa podjął decyzję o wprowadzeniu do projektu niektórych z zaproponowanych zmian. mówi pierwszy wiceprezydent Katowic, Bogumił Sobula

W związku z tym, że nowe zasady mają służyć przede wszystkim mieszkańcom wprowadzono uprawnienie do otrzymania Parkingowej Karty Mieszkańca przez osoby zameldowane na pobyt czasowy w Katowicach w granicach Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania lub Strefy Płatnego Parkowania oraz rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych w Katowicach, przy czym oba te czynniki muszą występować łącznie. dodaje wiceprezydent Sobula

W ramach zmian wprowadzono bardziej czytelne oznaczenia. Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania nazwana została „Strefą A” a Strefa Płatnego Parkowania „Strefą B”.

Oprócz tego wśród wprowadzonych zmian znalazło się

 • rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do otrzymania Parkingowej Katy Mieszkańca (PKM). Uprawnione do otrzymania karty będą także osoby, które są zameldowane na pobyt czasowy w Katowicach w granicach ŚSPP albo SPP oraz rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Katowicach.
 • rozszerzenie uprawnień osób posiadających PKM wydaną dla Strefy A (Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania) o parkowanie na terenie Strefy B (Strefy Płatnego Parkowania),
 • wprowadzenie zapisów umożliwiających zakup abonamentów przed datą rozpoczęcia poboru opłat i kontroli ich uiszczania,
 • wprowadzenie możliwości zakupu: PKM na 6 miesięcy oraz „Abonamentu półrocznego”,
 • wprowadzenie możliwości zakupu abonamentów przez internet (za wyjątkiem zastrzeżonego stanowiska postojowego - koperty),
 • zmiana wysokości opłaty miesięcznej w przypadku „Parkingowej karta przedsiębiorcy”. Dotychczasowa propozycja zakładała, że trzeba będzie za nią zapłacić 900 zł, obecnie przyjęto, że będzie to stawka w wysokości 700 zł.

Wprowadzone poprawki mają na celu uzyskanie lepszych efektów w zakresie podwyższenia wskaźnika rotacji w obszarze SPP, aby zapewnić wyższą dostępność miejsc parkingowych w Śródmieściu Katowic dla mieszkańców oraz zniechęcanie przedsiębiorców i pracowników do wielogodzinnego parkowania pod miejscem pracy poprzez kształtowanie opłat za zastrzeżone miejsca parkingowe oraz abonamenty. Wprowadzając poprawki kierowaliśmy się przede wszystkim interesem osób mieszkających i rozliczających się w Katowicach oraz przedsiębiorców, którzy w mieście prowadzą swoją działalność gospodarczą, tak by w przyszłości łatwiej było im znaleźć miejsce parkingowe. mówi naczelnik wydziału dróg i budynków Urzędu Miasta Katowice, Roman Buła

W tabeli opłat za postój pojazdu oraz opłat abonamentowych pojawiła się płatność półroczna - dotyczy to zarówno „Parkingowej Karty Mieszkańca, gdzie dla Strefy A to 100 zł a dla Strefy B - 50 zł, jak i abonamentów przeznaczonych dla mieszkańców spoza stref parkowania - tu wysokość opłaty półrocznej to odpowiednio 1500 i 1000 zł.

Dzięki temu rzadziej trzeba będzie pamiętać o konieczności wniesienia opłaty. Przy opłacie do 30 minut wprowadzono zapis „opłata minimalna” oznaczający, że w odniesieniu do tego typu postoju nie będzie stosowane naliczanie minutowe.

Zmianie nie uległ też preferencyjny abonament dla katowiczan, którzy mieszkają poza strefami płatnego parkowania. Jego stawka wyniesie, tak jak w pierwotnej propozycji, 200 zł miesięcznie w Strefie B (Strefa Płatnego Parkowania) i 300 zł w Strefie A (Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania).

W ramach konsultacji pojawiły się głosy dotyczące konieczności jego podniesienia (m.in. uchwała Rady Dzielnicy Śródmieście), na co jednak nie zgodził się prezydent Marcin Krupa. Warto podkreślić, że wprowadzenie abonamentu dla mieszkańców spoza stref płatnego parkowania jest rozwiązaniem niezwykle rzadko praktykowanym w Polsce. Jego celem jest ochrona interesów mieszkańców spoza strefy płatnego parkowania. Bez wprowadzenia takiego rozwiązania, chcąc parkować pojazd w strefie 8 godzin dziennie, musiałaby zapłacić miesięcznie ponad 500 zł. Tak więc wprowadzone rozwiązanie jest preferencyjne nawet w stosunku do dzisiejszych stawek.

Nie zmieniają się stawki godzinowe zaprezentowane wcześniej. Przypomnijmy, że jeśli chodzi o Strefę A (Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania) to opłaty będą kształtowały się następująco:

 • postój do 30 minut - 3 zł,
 • postów powyżej 30 minut do godziny - 6 zł,
 • za drugą rozpoczętą godzinę postoju - 7,20 zł,
 • za trzecią rozpoczętą godzinę postoju 8,40 zł,
 • a za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju - 6,00 zł.

Opłaty będą pobierane od poniedziałku do soboty (z wyjątkiem sobót stanowiących dni ustawowo wolne od pracy) w godzinach 7:00 - 17:00.

W Strefie B (Strefa Płatnego Parkowania):

 • za postój do 30 minut zapłacimy 2 zł,
 • za postów powyżej 30 minut do godziny - 4 zł,
 • za drugą rozpoczętą godzinę postoju - 4,80 zł,
 • za trzecią rozpoczętą godzinę postoju 5,60 zł,
 • a za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju - 4,00 zł.

Opłaty będą pobierane od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 17:00.

Przedstawione wyżej zmiany zostały wprowadzone do projektu uchwały, który w lipcu zostanie poddany pod głosowanie Rady Miasta. Po przegłosowaniu trafi do nadzoru prawnego wojewody, którego zadaniem jest stwierdzenie zgodności z prawem zaproponowanych rozwiązań. Jeśli w ciągu 30 dni od dnia doręczenia uchwały nadzór prawny wojewody nie wniesie uwag, przepisy będą mogły wejść w życie. Zgodnie z harmonogramem stanie się to pod koniec tego roku.

 

Zobacz także

Przyszła pora na testowanie maszyn parkingowych na ul. Tylnej Mariackiej
Przyszła pora na testowanie maszyn parkingowych na ul. Tylnej Mariackiej
w Katowicach

Przyszła pora na testowanie maszyn parkingowych na ul. Tylnej Mariackiej

Budowa osiedla Ceglana Park w Katowicach wchodzi w nowy etap
Budowa osiedla Ceglana Park w Katowicach wchodzi w nowy etap
w Katowicach

Budowa osiedla Ceglana Park w Katowicach wchodzi w nowy etap

Katowice rosną wzwyż! Wkrótce kolejne wieżowce wokół Strefy Kultury i w innych częściach miasta
Katowice rosną wzwyż! Wkrótce kolejne wieżowce wokół Strefy Kultury i w innych częściach miasta
w Katowicach

Katowice rosną wzwyż! Wkrótce kolejne wieżowce wokół Strefy Kultury i w innych częściach miasta

„Wyzwanie parkowanie” w Katowicach. W 2 lata straż miejska interweniowała ponad 44 tysiące razy
„Wyzwanie parkowanie” w Katowicach. W 2 lata straż miejska interweniowała ponad 44 tysiące razy
w Katowicach

„Wyzwanie parkowanie” w Katowicach. W 2 lata straż miejska interweniowała ponad 44 tysiące razy

Zmiany w polityce parkingowej w Katowicach. MZUiM informuje o planowanych pracach
Zmiany w polityce parkingowej w Katowicach. MZUiM informuje o planowanych pracach
w Katowicach

Zmiany w polityce parkingowej w Katowicach. MZUiM informuje o planowanych pracach

Strefa Płatnego Parkowania w Katowicach. Nowe parkometry oraz oznakowania poziome i pionowe
Strefa Płatnego Parkowania w Katowicach. Nowe parkometry oraz oznakowania poziome i pionowe
w Katowicach

Strefa Płatnego Parkowania w Katowicach. Nowe parkometry oraz oznakowania poziome i pionowe

Strefa Płatnego Parkowania w Katowicach zostanie rozszerzona. Powstanie też Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania [Mapa]
Strefa Płatnego Parkowania w Katowicach zostanie rozszerzona. Powstanie też Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania [Mapa]
w Katowicach

Strefa Płatnego Parkowania w Katowicach zostanie rozszerzona. Powstanie też Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania [Mapa]

do góry