Żłobki miejskie w Katowicach jeszcze bezpieczniejsze! Aplikacja LiveKid pomoże w komunikacji z rodzicami

Kacper Jurkiewicz
18.01.2023w Katowicach

Katowickie żłobki zaczęły korzystać z aplikacji LiveKid, która umożliwia efektywną komunikację z rodzicami. Za jej pośrednictwem rodzice są na bieżąco informowani, jak dziecku mija dzień w żłobku, a w najbliższej przyszłości będą również mogli skorzystać z modułu obliczającego opłaty za pobyt dziecka. W żłobkach pojawiło się także dodatkowe wyposażenie, a w Oddziałach przy ul. Tysiąclecia 45 oraz Ordona 3A utworzono nowe Sale Doświadczania Świata.

żłobek miejski katowice

Kolejne działania dla katowickich żłobków

Na terenie miasta Katowice funkcjonuje jeden żłobek miejski z 13 oddziałami zlokalizowanymi w różnych dzielnicach miasta. Dysponuje on łącznie 949 miejscami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz dodatkowymi 32 miejscami dla dzieci ukraińskich.

Jesteśmy miastem przyjaznym rodzinom. Wiemy, że nie każdy ma komfort pozostawienia małych dzieci u dziadków. By wspierać młodych rodziców i umożliwiać im powrót do pracy tworzymy nowe miejsca w żłobkach, których jest już blisko tysiąc. Nasze żłobki zapewniają opiekę i rozwój maluchów. Każdy z trzynastu oddziałów ma własny, ogrodzony plac zabaw, dzięki czemu realizowany dla dzieci program jest atrakcyjny, a także kuchnię, co sprawia, że maluchy otrzymują posiłki spełniające aktualne zalecenia dietetyków. Placówki są na bieżąco remontowane i doposażane, a teraz pojawiła się w nich także nowinka technologiczna - aplikacja za pośrednictwem której rodzice mogą sprawdzić jak dziecko spędziło czas w żłobku, czy zjadło poszczególne posiłki oraz czy skorzystało z drzemki poobiedniej. mówi prezydent Katowic, Marcin Krupa

W katowickim żłobku miejskim realizowany jest projekt mający na celu zwiększenie dostępności do żłobków oraz programów wspierających rozwój wczesnodziecięcy, finansowany ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF.

Pierwsze 1000 dni życia to niezwykle ważny czas dla rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalnego i fizycznego każdego dziecka. Dlatego wsparcie najmłodszych w tym wieku jest jednym z ważnych aspektów działań UNICEF w Polsce i na świecie. mówi krajowy koordynator biura UNICEF ds. reagowania kryzysowego w Polsce, Rashed Mustafa

Cieszymy się, że możemy wesprzeć Katowice w inwestowaniu w potencjał swoich najmłodszych mieszkańców. Ta inicjatywa ukształtuje ich życie. Dzięki naszemu owocnemu partnerstwu, ze wsparcia skorzystają dzieci ze wszystkich Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach. dodaje

Jednym z ważnych elementów projektu jest prowadzenie na terenie wszystkich oddziałów zajęć grupowych przez specjalistów (psychologa, logopedę, pedagoga, arteterapeutę, muzykoterapeutę oraz z zakresu integracji sensorycznej), które będą wspierały wszechstronny rozwój wszystkich dzieci oraz wpłyną na integrację w grupach. Zajęcia będą się odbywały do końca roku.

Ponadto dla wszystkich rodziców dzieci objętych opieką w Żłobku Miejskim w Katowicach, na podstawie rozbudowanej sieci Wi-Fi i zakupiony sprzęt komputerowy, wdrożono LiveKid - aplikację umożliwiającą efektywną komunikację z rodzicami - również w języku ukraińskim. Projekt obejmuje także cykl szkoleń dla pracowników, mających na celu podniesienie kompetencji w zakresie udzielania wsparcia dzieciom objętych opieką żłobkową oraz wiele warsztatów, spotkań z rodzicami na terenie wszystkich Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach, mających na celu w szczególności integrację rodzin polskich i ukraińskich.

W ramach projektu zakupiono dodatkowe wyposażenie sal dziecięcych i placów zabaw oraz utworzono dwie sale doświadczania świata (w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona A oraz przy ul. Tysiąclecia 45), z których mogą korzystać wszystkie dzieci w ramach integracji, a także uruchomiono 32 dodatkowe miejsca opieki żłobkowej dla dzieci ukraińskich. W Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A utworzono także gabinet, w którym prowadzone są indywidualne konsultacje przez psychologa i logopedę.

Podnoszenie bezpieczeństwa w katowickich żłobkach

By najmłodsze z dzieci mogły spędzać czas w jeszcze bardziej bezpiecznych warunkach, w trzech katowickich żłobkach przeprowadzono prace związane z dostosowaniem do najnowszych wytycznych z zakresu bezpieczeństwa. To placówki przy ulicy Ciesielskiej 1, Bytomskiej 8A, Ordona 3A. Trwają jeszcze odbiory przy ulicy Zadole 24A.

Celem prac było podniesienie bezpieczeństwa zarówno podopiecznych, jak i pracowników tych placówek, poprzez dostosowania budynków do obowiązujących przepisów i wymagań ochrony przeciwpożarowej. By osiągnąć ten cel zamontowano klapy oddymiające, wykonano oświetlenie awaryjne i system sterowania oddymianiem, zamontowano autonomiczne czujki dymu i wymieniono hydranty. Pracy obejmowały także wydzielenie stref pożarowych w budynku, wymianę izolacji na ścianach oddzielenia pożarowego, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych i przepustów instalacyjnych, a także częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę okładzin podłogowych. Łączna wartość zakończonych inwestycji w trzech placówkach to około 4,5 mln zł brutto. mówi zastępca dyrektora ds. inwestycji kubaturowych w spółce Katowickie Inwestycje S.A., Jarosław Łuczyński

Do listy zmodernizowanych żłobków jeszcze w tym roku dołączą kolejne. Dobiegają końca prace projektowe dotyczące 3 placówek:

  • przy ul. Szeptyckiego,
  • przy ul. Ligonia
  • oraz przy ul. Tysiąclecia.

W skład prac wchodzą między innymi: inwentaryzacja architektoniczna, konstrukcyjna, budowlana i instalacyjna, ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej oraz aktualizacje dokumentacji projektowej. Po sfinalizowaniu tych zadań ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane, a żłobki powinny być gotowe w drugim półroczu.

Zobacz także

Żłobek w nowym budynku TBS na osiedlu Witosa przyjmie 90 dzieci. Budynek ma być gotowy pod koniec 2024 roku [Zdjęcia]
Żłobek w nowym budynku TBS na osiedlu Witosa przyjmie 90 dzieci. Budynek ma być gotowy pod koniec 2024 roku [Zdjęcia]
w Katowicach

Żłobek w nowym budynku TBS na osiedlu Witosa przyjmie 90 dzieci. Budynek ma być gotowy pod koniec 2024 roku [Zdjęcia]

Ferie w Katowicach. Zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji Zima
Ferie w Katowicach. Zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji Zima
w Katowicach

Ferie w Katowicach. Zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji Zima

Klub Rawa Katowice rekrutuje dzieci i młodzież do gry w baseball
Klub Rawa Katowice rekrutuje dzieci i młodzież do gry w baseball
Sportowe

Klub Rawa Katowice rekrutuje dzieci i młodzież do gry w baseball

Turniej dzieci „My też gramy w ręczną” w Katowicach [Galeria zdjęć]
Turniej dzieci „My też gramy w ręczną” w Katowicach [Galeria zdjęć]
Sportowe

Turniej dzieci „My też gramy w ręczną” w Katowicach [Galeria zdjęć]

Ferie w Katowicach. Jakie zajęcia przygotowano dla dzieci i młodzieży?
Ferie w Katowicach. Jakie zajęcia przygotowano dla dzieci i młodzieży?
w Katowicach

Ferie w Katowicach. Jakie zajęcia przygotowano dla dzieci i młodzieży?

Przedszkolaki z Koszutki posadziły nowe drzewka. Ruszyła kolejna edycja akcji wCOP drzewo w Katowicach
Przedszkolaki z Koszutki posadziły nowe drzewka. Ruszyła kolejna edycja akcji wCOP drzewo w Katowicach
w Katowicach

Przedszkolaki z Koszutki posadziły nowe drzewka. Ruszyła kolejna edycja akcji wCOP drzewo w Katowicach

do góry