Znamy wyniki pierwszych testów FMS w Katowicach. Aż 30% dzieci w wieku szkolnym ma nadwagę

Redakcja WKATOWICACH.eu
15.06.2024w Katowicach

Wyniki pierwszych testów FMS w Katowicach przyniosły ważne wnioski. Według badań 30% dzieci w wieku szkolnym ma nadwagę. Na 722 badanych uczniów BMI 64% jest w normie. 6% przebadanych uczniów ma niedowagę. Jak pokazały badania – dziewczyny są sprawniejsze od chłopców: 42% dziewczyn prawidłowo wykonało testy sprawnościowe, u chłopców 25%.

Testy FMS w Katowicach

Wyniki badań aktywności fizycznej uczniów katowickich szkół

Testy FMS (Functional Movement Screen) to inicjatywa mająca na celu wspomóc zdrowy rozwój dzieci. MOSiR wraz z miastem Katowice poprzez te badania stara się zwiększyć świadomość rodziców na temat roli aktywności fizycznej.

Cieszy fakt, że aż 64% badanych uczniów ma BMI w normie, ale nie możemy zapominać o tych, którzy borykają się z nadwagą czy niedowagą. Testy FMS są pierwszym krokiem budującym świadomość, pozwalają nam nie tylko ocenić poziom sprawności fizycznej dzieci, ale także zidentyfikować obszary wymagające wsparcia. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten projekt – rodzicom, nauczycielom i pracownikom MOSiR-u. Razem możemy wpływać na zdrowie i przyszłość naszych dzieci, promując aktywność fizyczną i zdrowy styl życia od najmłodszych lat. mówi prezydent Katowic, Marcin Krupa

Bezpieczne testy w publicznych szkołach

BMI (Body Mass Index) to wskaźnik masy ciała, który oblicza się, dzieląc masę ciała w kilogramach przez kwadrat wysokości w metrach. Służy do oceny czy masa ciała jest prawidłowa w stosunku do wzrostu, pomagając identyfikować niedowagę, prawidłową masę ciała, nadwagę i otyłość.

Podczas testów dzieci były ważone i mierzone, co umożliwiało obliczenie wartości BMI. Choć BMI jest jedynie orientacyjnym wskaźnikiem, stanowi ważne narzędzie w ocenie prawidłowej masy ciała dziecka. FMS jako narzędzie prognostyczne, pomaga również w ocenie ryzyka kontuzji podczas aktywności sportowej. Do przeprowadzenia testów używany jest sprzęt, taki jak deska pomiarowa, kij długi, dwa kijki krótkie, poprzeczka oraz miarka.

Wyniki są analizowane przez specjalistów, a ich rezultaty wraz z opinią przekazywane są rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka. To ważny krok w kierunku zwiększenia świadomości dorosłych na temat zdrowego rozwoju ruchowego ich dzieci oraz ewentualnych obszarów wymagających poprawy.

Wyniki testów FMS w katowickich szkołach podstawowych

Test FMS ocenia podstawowe umiejętności ruchowe dzieci, które są kluczowe dla ich zdrowego rozwoju. Dzieci wykonują 7 ćwiczeń, to: przysiad, przejście nad płotkiem, wykrok, mobilność obręczy barkowej, aktywne uniesienie nogi, pompka i stabilność rotacyjna tułowia. Każde z nich jest oceniane w skali od 0 do 3 punktów.

Test sprawności fizycznej

Najlepiej dzieci poradziły sobie z ćwiczeniem dotyczącym mobilności obręczy barkowej – 66% badanych wykonało je prawidłowo. Najgorzej wypadło badanie stabilności rotacyjnej tułowia – 17% badanych wykonało je poprawie. Podsumowując, średnio 42% dziewczyn i 25% chłopców wykonało wszystkie ćwiczenia prawidłowo.

W badaniach FMS uczestniczyło 26 szkół podstawowych, uczęszczających do 52 klas. W testach w sumie wzięło udział 722 uczniów, w tym 374 dziewczynki i 348 chłopców.

Średnie BMI uczestników wynosiło:

  • ogółem: 17,84
  • dziewczynki: 17,61,
  • chłopcy: 17,84.

Mediana BMI:

  • ogółem 16,89,
  • dziewczynki: 16,73,
  • chłopcy: 17,12.

Spośród badanych dzieci:

  • 454 mieściło się w normie (dziewczynki: 250, chłopcy: 204),
  • 41 miało niedowagę (dziewczynki: 19, chłopcy: 22),
  • 126 wykazywało nadwagę (dziewczynki: 59, chłopcy: 67),
  • a 89 miało znaczną nadwagę (dziewczynki: 40, chłopcy: 49).

Ogólnie 64% BMI dzieci jest w normie. BMI z niedowagą dotyczy 6%, z nadwagą 18% a znaczącą nadwagę ma 12%.

Dzięki tej inicjatywie możemy nie tylko ocenić poziom sprawności fizycznej dzieci, ale także zidentyfikować obszary wymagające wsparcia, aby minimalizować ryzyko kontuzji. mówi dyrektor MOSiR w Katowicach, Daniel Muc

W trosce o rozwój najmłodszych

Testy FMS to inicjatywa, która wpisuje się w troskę o zdrowie i rozwój dzieci. Wprowadzenie tego rodzaju badań do szkół stanowi krok w kierunku kompleksowej opieki nad zdrowiem najmłodszych, wspierając ich rozwój ruchowy i minimalizując potencjalne ryzyko kontuzji. Dzieci oraz ich opiekunowie, znając wyniki testu, będą mieli świadomość poziomu sprawności fizycznej, co pozwoli odpowiednio zareagować i zadbać o prawidłowy rozwój najmłodszych.

Zobacz także

Uczniowie katowickich podstawówek przechodzą testy sprawności fizycznej
Uczniowie katowickich podstawówek przechodzą testy sprawności fizycznej
Sportowe

Uczniowie katowickich podstawówek przechodzą testy sprawności fizycznej

Otwarcie nowego wielofunkcyjnego boiska na Koszutce. Będzie służyło uczniom, przedszkolakom i mieszkańcom dzielnicy [Galeria zdjęć]
Otwarcie nowego wielofunkcyjnego boiska na Koszutce. Będzie służyło uczniom, przedszkolakom i mieszkańcom dzielnicy [Galeria zdjęć]
w Katowicach

Otwarcie nowego wielofunkcyjnego boiska na Koszutce. Będzie służyło uczniom, przedszkolakom i mieszkańcom dzielnicy [Galeria zdjęć]

Aktywne przerwy i gimnastyka śródlekcyjna? Ci uczniowie z Katowic podbijają internet. Rusza projekt „Szkolna Aktywność Fizyczna” [Wideo]
Aktywne przerwy i gimnastyka śródlekcyjna? Ci uczniowie z Katowic podbijają internet. Rusza projekt „Szkolna Aktywność Fizyczna” [Wideo]
w Katowicach

Aktywne przerwy i gimnastyka śródlekcyjna? Ci uczniowie z Katowic podbijają internet. Rusza projekt „Szkolna Aktywność Fizyczna” [Wideo]

do góry