Znamy wyniki weryfikacji projektów X edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach

Mateusz Terech
11.08.2023w Katowicach

Kolejny etap X edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach zakończony. Pozytywny wynik weryfikacji merytorycznej uzyskało 230 wniosków, a więc prawie 78% spośród wszystkich zgłoszonych. Tegoroczne głosowanie na zadania z BO odbędzie się w dniach 11 - 24 września.

Seniorki, nordic walking, park Katowice

Budżet Obywatelski 2023 w Katowicach

Budżet Obywatelski oraz Zielony Budżet to narzędzia pozwalające mieszkańcom współdecydować o tym, jak zmieniają się Katowice. W ramach samego BO, do tej pory mieszkańcy zdecydowali o wydatkowaniu ponad 145 mln zł na 1140 projektów wybranych w drodze głosowań, a jeśli spojrzymy na zgłaszane projekty, to przez 10 lat było ich łącznie ponad 3,4 tys. przypomina prezydent Katowic, Marcin Krupa

Właśnie zakończył się kolejny etap tegorocznej, dziesiątej edycji katowickiego Budżetu Obywatelskiego. Weryfikację wniosków pozytywnie przeszło 230 projektów. Głosowanie, do udziału w którym zachęcam już dzisiaj każdego mieszkańca bez względu na wiek, rusza 11 września. dodaje prezydent Marcin Krupa

W tym roku wnioski do katowickiego Budżetu Obywatelskiego złożyło 216 osób, które przekazały do Urzędu Miasta Katowice w sumie 296 projektów. Łączny szacunkowy koszt realizacji tych wszystkich zadań wynosi ponad 58 mln zł. Pierwszy etap oceny, weryfikację formalną, przeszły 283 wnioski. W trakcie drugiego etapu dwa wnioski zostały wycofane przez wnioskodawców, a dwa inne zostały ze sobą połączone. Ocenę merytoryczną pozytywnie przeszło 230 projektów, z czego 22 to zadania o charakterze ogólnomiejskim. Łączna zweryfikowana wartość pozytywnie ocenionych zadań to przeszło 36,5 mln zł, przy czym ponad 12,3 mln zł to wartość zadań ogólnomiejskich.

Najbardziej kosztownym projektem, który przeszedł etap oceny wniosków, jest zadanie ogólnomiejskie zakładające budowę lekkoatletycznego obiektu sportowego wraz z remontem chodników i placu przy znajdującej się na os. Tysiąclecia Szkole Podstawowej nr 58. Jego koszt został wyceniony na blisko 3 mln zł.

Pozytywnie zweryfikowane zostały wszystkie projekty z czterech dzielnic:

  • Śródmieścia,
  • Bogucic,
  • Dąbrówki Małej.
  • Podlesia.

Najwięcej pozytywnie ocenionych projektów jest w dzielnicach:

  • Ligota-Panewniki (21),
  • Bogucice (16),
  • Kostuchna (13).

Podczas oceny wniosków 17 z nich otrzymało od komórek oceniających status zadań dwuletnich. To informacja dla wnioskodawców, że ze względu na różne czynniki ich realizacja będzie rozłożona w czasie na dwa lata. Te czynniki to m.in. duży zakres inwestycji, jej stopień skomplikowania, konieczność uzyskania niezbędnych pozwoleń lub poczynienia uzgodnień np. z gestorami sieci.wyjaśnia naczelnik wydziału komunikacji społecznej w Urzędzie Miasta Katowice, Justyna Buchalik

Wśród zadań pozytywnie ocenionych znajdują się te dotyczące poprawy bezpieczeństwa na drogach, np. poprzez remonty chodników, montaż luster drogowych czy doświetlenie przejść dla pieszych. Są również projekty skierowane do seniorów, takie jak retroteki w Zawodziu czy organizacja spotkań, zajęć ruchowych i kulturalnych w Piotrowicach-Ochojcu.

Pozytywnie oceniono zadania zakładające remonty placów zabaw m.in.: w parku Kościuszki, Koszutce, os. Witosa i os. Tysiąclecia. Przebudowane mogą zostać korty tenisowe w Dolinie Trzech Stawów, a w parku Zadole mogą zostać zamontowane poidełka.

Na etapie oceny merytorycznej negatywnie zweryfikowanych zostało 50 zadań. Najczęstsze powody takiej oceny to:

  • stan własnościowy terenu niepozwalający na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego
  • zbyt duża ingerencja w istniejącą zieleń - np. konieczność wycinki kilkudziesięciu drzew i krzewów by wybudować drogę rowerową,
  • nieracjonalne wydatkowanie środków publicznych - koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie do wartości zgłoszonego zadania.

Od negatywnej oceny merytorycznej, zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego, wnioskodawcy mogą złożyć odwołanie. Należy je zgłosić w terminie 3 dni roboczych od momentu publikacji wyników weryfikacji na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego w Katowicach - czyli do dnia 16 sierpnia br. włącznie. Informacje o sposobie zgłoszenia odwołania oraz szczegóły dotyczące projektów pozytywnie ocenionych dostępne są na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego w Katowicach: bo.katowice.eu.

Do 25 sierpnia wnioskodawcy mają jeszcze możliwość wycofania swoich projektów, tak więc ostateczną listę zadań, które zostaną przeznaczone pod głosowanie mieszkańców, poznamy 28 sierpnia. Tegoroczne głosowanie odbędzie się drogą elektroniczną, w terminie od 11 do 24 września. Podobnie jak w latach poprzednich w głosowaniu będzie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Katowic.

Zobacz także

X edycja Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Trwa głosowanie!
X edycja Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Trwa głosowanie!
w Katowicach

X edycja Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Trwa głosowanie!

Nowe inwestycje drogowe w Katowicach i rozwój kolei w województwie śląskim. W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowy
Nowe inwestycje drogowe w Katowicach i rozwój kolei w województwie śląskim. W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowy
w drodze

Nowe inwestycje drogowe w Katowicach i rozwój kolei w województwie śląskim. W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowy

Nowa droga rowerowa powstaje przy ul. Meteorologów. To zadanie z Budżetu Obywatelskiego Katowic
Nowa droga rowerowa powstaje przy ul. Meteorologów. To zadanie z Budżetu Obywatelskiego Katowic
w Katowicach

Nowa droga rowerowa powstaje przy ul. Meteorologów. To zadanie z Budżetu Obywatelskiego Katowic

Budżet Obywatelski i Zielony Budżet w Katowicach! To już ostatni moment na zgłoszenia
Budżet Obywatelski i Zielony Budżet w Katowicach! To już ostatni moment na zgłoszenia
w Katowicach

Budżet Obywatelski i Zielony Budżet w Katowicach! To już ostatni moment na zgłoszenia

do góry