Stan powietrza

Pomiary powietrza są realizowane za pomocą profesjonalnych sensorów jakości powietrza Syngeos. Czujniki znajdują się w następujących miejscach:
  • Katowice, ul. Andrzeja 21
  • Katowice, ul. PCK 1
  • Katowice, ul. Jagiellońska 18
  • Katowice, ul. Ligonia 43
Baza czujników będzie z czasem rozbudowywana o kolejne dzielnice Katowic. 
do góry