Katowice przejęły od SRK działkę na Dolinie Trzech Stawów

Kacper Jurkiewicz
26.05.2023w Katowicach

Katowice przejęły kolejną działkę od Spółki Restrukturyzacji Kopalń - tym razem chodzi o teren w bezpośrednim sąsiedztwie wchodzącej w skład Katowickiego Parku Leśnego - Doliny Trzech Stawów.

dolina trzech stawów

Katowice otrzymały działkę na Dolinie Trzech Stawów

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. przekazała na rzecz Katowic, w drodze darowizny, teren o łącznej powierzchni blisko 1,5 ha, z czego 0,6 ha, stanowi asfaltowy parking użytkowany przez mieszkańców i turystów odwiedzających kompleks rekreacyjno-sportowy.

Mieszkańcy Katowic i okolic bardzo cenią sobie Dolinę Trzech Stawów, jako miejsce zielone, sprzyjające rekreacji i spędzaniu czasu wolnego na powietrzu. Przejęcie tego terenu jest ważne, pozwoli nam na tym obszarze działać kompleksowo, choć zaznaczam, że nie zmieni on swojego przeznaczenia. Przejęcie terenu pozwoli nam prowadzić na tym obszarze spójne działania związane z bieżącą pielęgnacją, czy też w razie potrzeby inwestycje związane z rewitalizacją. mówi prezydent Katowic, Marcin Krupa

Katowice pozyskały przedmiotową nieruchomość nieodpłatnie, w trybie art. 23 ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, to jest z przeznaczeniem na cele związane z realizacją zadań własnych, które w szczególności obejmują sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, oraz kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Od lat staramy się wspierać efektywne i racjonalne zagospodarowanie majątku po zlikwidowanych kopalniach. To jeden z podstawowych obszarów naszej działalności i statutowy obowiązek, który z sukcesem realizujemy. W szczególności współpraca ta dotyczy gmin górniczych. To z jednej strony wspieranie lokalnej kultury i pielęgnowanie wyjątkowej historii górnictwa w Polsce, a z drugiej współpraca z samorządami na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego. mówi wiceprezes zarządu ds. ekonomiki i finansów SRK S.A., Radosław Wojtas

Nieruchomość w formie użyczenia na czas nieokreślony zostanie przekazana do utrzymania Zakładowi Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy teren w ostatnich miesiącach, który Katowice przejmują od Spółki Restrukturyzacji Kopalń. W połowie kwietnia, Katowice, także w drodze darowizny, przejęły od SRK tereny przy ul. Szopienickiej. Na przejętej przez miasto działce znajduje się kilka zabudowań. To między innymi budynki: stolarni, warsztatów mechanicznych, łaźni i cechowni, maszyny wyciągowej, budynek po drugiej stronie ulicy Szopienickiej nazywany „łaźnią łańcuszkową” oraz kładka nad drogą łącząca łaźnię z cechownią nazywaną „przewiązką”.

Przejęcie działek to kolejny krok zmierzający do powstania Hubu gamingowo-technologicznego. Hybrydowy projekt zakłada zagospodarowanie budynków należących do nieaktywnej kopalni, a także budowę nowego zaplecza. Wszystko to będzie składało się na Dzielnicę Nowych Technologii, która ma przyciągnąć do Katowic specjalistów związanych z e-sportem i branżą IT.

Dolina Trzech Stawów to zielone miejsce lubiane przez mieszkańców

Dolina Trzech Stawów to teren rekreacyjny - wzdłuż doliny biegnie niemal czterokilometrowa rolkostrada, mieszkańcy mogą korzystać także ze ścieżki rowerowej, placów zabaw czy kilku obiektów gastronomicznych. Nieopodal mieści się lotnisko sportowe Aeroklubu Śląskiego, a na południe rozciągają się rozległe tereny leśne oferujące możliwość nie tylko krótkiego spaceru, ale i dłuższej wycieczki pieszej lub rowerowej.

Obecnie trwają prace mające na celu przebudowę północnej części widowni i sceny kręgu tanecznego znajdującego się w Katowickim Parku Leśnym. Pojawią się tam nawierzchnie dla pieszych oraz elementy małej architektury. Scena i północna część widowni zostaną przebudowane. Koszt prac to ponad 4,3 mln zł, a zrealizuje je Garden Designers z Lublina.

W ostatnich dniach zakończyły się także odbiory odcinka drogi rowerowej wzdłuż ul. Gospodarczej, który łączy istniejące już odcinki dróg rowerowych. W efekcie powstała spójna, zachowująca ciągłość na całej długości, infrastruktura rowerowa łącząca Dolinę Trzech Stawów z Szopienicami, Nikiszowcem, Giszowcem.

Zobacz także

Juwenalia Śląskie 2023 dzień pierwszy. Na scenie Lor, Ofelia, Igo i Margaret [Galeria zdjęć]
Juwenalia Śląskie 2023 dzień pierwszy. Na scenie Lor, Ofelia, Igo i Margaret [Galeria zdjęć]
w Katowicach

Juwenalia Śląskie 2023 dzień pierwszy. Na scenie Lor, Ofelia, Igo i Margaret [Galeria zdjęć]

Dolina Trzech Stawów w Katowicach w wiosennej odsłonie. Przyroda obudziła się do życia [Galeria zdjęć]
Dolina Trzech Stawów w Katowicach w wiosennej odsłonie. Przyroda obudziła się do życia [Galeria zdjęć]
w Katowicach

Dolina Trzech Stawów w Katowicach w wiosennej odsłonie. Przyroda obudziła się do życia [Galeria zdjęć]

Dolina Trzech Stawów wiosną zachwyca! Zobaczcie zdjęcia z wiosennego spaceru!
Dolina Trzech Stawów wiosną zachwyca! Zobaczcie zdjęcia z wiosennego spaceru!
w Katowicach

Dolina Trzech Stawów wiosną zachwyca! Zobaczcie zdjęcia z wiosennego spaceru!

do góry