Pieniądze na pomoc Ukraińcom w Katowicach wstrzymane. Dlaczego?

Mateusz Terech
23.09.2022Katowice dla Ukrainy

Katowice nie ustają w działaniach pomocowych na rzecz obywateli Ukrainy. Katowicki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się także wypłatą świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Obecnie występują jednak opóźnienia w wypłacie tego świadczenia. Z czego wynikają?

paszport ukraiński

Pomoc Ukraińcom w Katowicach

Miasto Katowice od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę pod koniec lutego, wspomaga na wiele różnych sposobów zarówno uchodźców, a także obywateli Ukrainy, którzy pozostają na terenie swojego kraju, ogarniętego wojną.

Wielu katowiczan zdecydowało się przyjąć uciekających Ukraińców pod własne dachy. Regularnie otrzymują oni świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którego realizowaniem zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Opóźnienia w świadczeniu dla pomagających Ukraińcom

W ostatnim czasie są jednak problemy z wypłacaniem świadczenia z MOPS w Katowicach. Jak informuje miasto Katowice, wynikają one z opóźnień, z jakimi pieniądze przekazuje miastu Śląski Urząd Wojewódzki.

Wypłata świadczeń następuje z opóźnieniem, pomimo iż wnioski są rozpatrywane w ustawowo określonym terminie, gdyż są opóźnienia w przekazywaniu przez Śląski Urząd Wojewódzki środków na wypłatę tych świadczeń. Obecnie wypłacono świadczenia za prawidłowo złożone wnioski do dnia 24 czerwca 2022 roku. informuje zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej UM Katowice Ewa Lipka

Dalsze wypłaty ruszą po przekazaniu kolejnych transzy ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W przypadku Katowic zgłoszone zapotrzebowanie na podstawie 450 złożonych wniosków to ponad 2 mln zł. dodaje Ewa Lipka z katowickiego magistratu

Obecnie w Katowicach osoby, które przyjęły obywateli Ukrainy, złożyły 5079 wniosków o przyznanie tego świadczenia, z czego 4520 wniosków zostało rozpatrzonych, natomiast świadczenie z 3871 wniosków zostało wypłacone.

Zobacz także

Dystrybucja jodku potasu w Katowicach. Ponad 350 tysięcy tabletek
Dystrybucja jodku potasu w Katowicach. Ponad 350 tysięcy tabletek
w Katowicach

Dystrybucja jodku potasu w Katowicach. Ponad 350 tysięcy tabletek

Siostry z Katowic pomagają kobietom w kryzysie! Teraz potrzebują naszego wsparcia
Siostry z Katowic pomagają kobietom w kryzysie! Teraz potrzebują naszego wsparcia
w Katowicach

Siostry z Katowic pomagają kobietom w kryzysie! Teraz potrzebują naszego wsparcia

PKM Katowice przekazał autobus na Ukrainę. Będzie woził dzieci do szkoły w gminie Obroszyn
PKM Katowice przekazał autobus na Ukrainę. Będzie woził dzieci do szkoły w gminie Obroszyn
w Katowicach

PKM Katowice przekazał autobus na Ukrainę. Będzie woził dzieci do szkoły w gminie Obroszyn

Ukraiński mural w Katowicach. Jest inspirowany twórczością poetki
Ukraiński mural w Katowicach. Jest inspirowany twórczością poetki
Katowice dla Ukrainy w Katowicach

Ukraiński mural w Katowicach. Jest inspirowany twórczością poetki

Prezydent Ukrainy podziękował m.in. Katowicom za wsparcie. "Nasze narody są braćmi"
Prezydent Ukrainy podziękował m.in. Katowicom za wsparcie. "Nasze narody są braćmi"
w Katowicach

Prezydent Ukrainy podziękował m.in. Katowicom za wsparcie. "Nasze narody są braćmi"

do góry