Nowy system odwodnienia drogi S86 w Sosnowcu!

Olga Krzyżyk
Kamil Zatoński
23.08.2023w drodze

GDDKiA podpisała umowę na unowocześnienie i usprawnienie systemu odwodnienia wód deszczowych z korpusu drogowego S86 w Sosnowcu. Wartość umowy to prawie 11 mln zł. Wykonawcą jest Firma Handlowo Usługowa Instbud Stanisław Boguta z Gdowa. Termin wykonania robót to 12 miesięcy od podpisania umowy.

widok z góry S86 w Sosnowcu i Katowicach

Nowy system odwodnienia drogi S86 w Sosnowcu!

Przeprowadzenie prac pozwoli zapewnić prawidłowe odwodnienie prawie 1,5 km odcinka S86 w Sosnowcu zaczynającego się około 200 m za przecięciem z ul. Grota Roweckiego a kończącego się za ul. Daimlera Gottlieba.

Na ten układ odwodnienia wchodzą zlewnie drogi ekspresowej o pow. 8,52 ha i odpływie wód 930 l/s, oraz otaczającej go infrastruktury salonu samochodowego o pow. 2,64 ha i odpływie wód 236,4 l/s, ul. Daimlera o pow. 0,58 ha i odpływie wód 46,5 l/s oraz ul. Stalowej o pow. prawie hektara i odpływie wód 88,5 l/s. Powierzchnia, z której odprowadzane są wody do tego układu odwodnienia, odpowiada powierzchni prawie 18 boisk piłkarskich. Skutkuje to koniecznością odprowadzenia ponad 1200 l wody w ciągu sekundy. Aby odprowadzić wodę z tak wielkiego obszaru, potrzeba by co najmniej dwóch rur o śr. 1 m i to przy dużej prędkości przepływu.

Modernizacja systemu odwodnienia drogi ekspresowej w Sosnowcu jest konieczna z uwagi na niezadowalający stan techniczny obiektu przepompowni, w szczególności budynku sterowni i hali pomp, stacji transformatorowej, zbiornika retencyjnego, piaskownika, kanalizacji deszczowej i wylotu do rzeki Brynica. Urządzenia obsługujące odwodnienie tego odcinka drogi pochodzą z lat 70. XX wieku i są już wyeksploatowane. Część podzespołów nie jest już produkowana i nie ma możliwości ich wymiany. Nie podlega więc wątpliwości konieczność modernizacji tego obiektu i dostosowania go do obowiązujących standardów technicznych np. w zdalny system sterowania.

Zakres robót

Przypomnijmy, że przebudowa w pierwszej kolejności obejmie rozbiórkę obiektów kubaturowych i kanalizacji na terenie przepompowni, przepompowni wraz ze zbiornikiem retencyjnym i piaskownikiem. Następnie wykonawca przystąpi do przebudowy kanalizacji na terenie przepompowni, budowy przepompowni wód deszczowych, urządzeń oczyszczających wody opadowe, zbiornika retencyjnego podziemnego. Nowa przepompownia zasilana będzie z wybudowanej w ramach tego zadania stacji transformatorowej i przebudowanych sieci elektroenergetycznych na terenie byłej przepompowni. Zainstalowanie zostanie także nowe oświetlenie terenu przepompowni. Wykonawca wykona także nowe ciągi komunikacyjne na terenie przepompowni oraz przebuduje drogę dojazdową do przepompowni z drogi ekspresowej, którą wyposaży w urządzenia BRD. Na wyznaczonych odcinkach wykonawca odpowiednio wybuduje lub przebuduje kanalizację deszczową wraz ze wpustami deszczowymi. Ważną częścią inwestycji będzie także remont wylotu do rzeki Brynicy i przeprowadzenie napraw istniejących kanałów.

Źródło finansowania

Inwestycja jest przewidziana do finansowania ze środków budżetowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Wcześniej pisaliśmy:

To koniec z rozlewiskami na S86?

Trwają postępowania przetargowe na unowocześnienie i usprawnienie systemu odwodnienia wód deszczowych z drogi S86. Dzięki tym pracom na drodze mają już nie powstawać zalewiska w trakcie ulew, a budowa nowych urządzeń oczyszczających ma wpłynąć na poprawę jakości wód odprowadzanych do środowiska.

Pierwszy przetarg dotyczy modernizacji przepompowni i towarzyszącej jej infrastruktury w Sosnowcu, drugi odwodnienia S86 w Katowicach w rejonie węzła Agata wraz z dwoma przepompowniami. W tym drugim miejscu, pod estakadą w rejonie węzła, przy dużych opadach powstawały zastoiska wody uniemożliwiające przejazd.

4 zdjęć

Problematyczny wiadukt przy IKEA

4 zdjęć

Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy drodze ekspresowej S86 w Sosnowcu

Na ogłoszone 24 marca 2023 r. postępowanie przetargowe wpłynęło pięć ofert. 27 lipca GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę. Złożyła ją Firma Handlowo Usługowa Instbud Stanisław Boguta z Gdowa oferując wykonanie tej inwestycji za prawie 10,9 mln zł oraz przedłużenie okresu gwarancji jakości o 4 lata.

Inwestycja pozwoli zapewnić prawidłowe odwodnienie prawie 1,5 km odcinka S86 w Sosnowcu zaczynającego się około 200 m za przecięciem z ul. Grota Roweckiego a kończącego się za ul. Daimlera Gottlieba. Na ten układ odwodnienia wchodzą zlewnie drogi ekspresowej o pow. 8,52 ha i odpływie wód 930 l/s, oraz otaczającej go infrastruktury salonu samochodowego o pow. 2,64 ha i odpływie wód 236,4 l/s, ul. Daimlera o pow. 0,58 ha i odpływie wód 46,5 l/s oraz ul. Stalowej o pow. prawie hektara i odpływie wód 88,5 l/s.

Powierzchnia, z której odprowadzane są wody do tego układu odwodnienia, odpowiada powierzchni prawie 18 boisk piłkarskich. Skutkuje to koniecznością odprowadzenia ponad 1200 l wody w ciągu sekundy. Aby odprowadzić wodę z tak wielkiego obszaru, potrzeba by co najmniej dwóch rur o śr. 1 m i to przy dużej prędkości przepływu.

Modernizacja systemu odwodnienia drogi ekspresowej w Sosnowcu jest konieczna. Dlaczego? Stan techniczny obiektu przepompowni pozostawia wiele do życzenia, w szczególności budynku sterowni i hali pomp, stacji transformatorowej, zbiornika retencyjnego, piaskownika, kanalizacji deszczowej i wylotu do rzeki Brynica.

Urządzenia obsługujące odwodnienie tego odcinka drogi pochodzą z lat 70 XX wieku i są już wyeksploatowane. Część podzespołów nie jest już produkowana i nie ma możliwości ich wymiany. Nie podlega więc wątpliwości konieczność modernizacji tego obiektu i dostosowania go do obowiązujących standardów technicznych np. w zdalny system sterowania.

Zakres robót na S86 w Sosnowcu

W pierwszej kolejności prace obejmą rozbiórkę obiektów kubaturowych i kanalizacji na terenie przepompowni, przepompowni wraz ze zbiornikiem retencyjnym i piaskownikiem. Następnie wykonawca przystąpi do przebudowy kanalizacji na terenie przepompowni, budowy przepompowni wód deszczowych, urządzeń oczyszczających wody opadowe, zbiornika retencyjnego podziemnego.

Nowa przepompownia zasilana będzie z wybudowanej w ramach tego zadania stacji transformatorowej i przebudowanych sieci elektroenergetycznych na terenie byłej przepompowni. Zainstalowanie zostanie także nowe oświetlenie terenu przepompowni. Wykonawca wykona także nowe ciągi komunikacyjne na terenie przepompowni oraz przebuduje drogę dojazdową do przepompowni z drogi ekspresowej, którą wyposaży w urządzenia BRD.

Na wyznaczonych odcinkach odpowiednio wybuduje lub przebuduje kanalizację deszczową wraz ze wpustami deszczowymi. Ważną częścią inwestycji będzie także remont wylotu do rzeki Brynicy i przeprowadzenie napraw istniejących kanałów. Termin wykonania przebudowy to 12 miesięcy od podpisania umowy.

Przebudowa dwóch przepompowni wód deszczowych przy drodze ekspresowej S86 w Katowicach w rejonie węzła Agata

Na ogłoszone w dniu 30 czerwca 2023 r. postępowanie przetargowe wpłynęło sześć ofert. 25 lipca nastąpiło otwarcie złożonych ofert. Najniższą cenę za realizację inwestycji zaoferowało konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowe CBT Grzegorz Patoła z Rybnika (lider) oraz Przedsiębiorstwo Robót Budowlano - Instalacyjnych REDDO Piotr Trybała z Gliwic.

Przebudowa odwodnienia tego odcinka S86 ma na celu usprawnienie odbioru wód opadowych, monitorowanie działania systemu oraz wyeliminowanie zastoisk wodnych pod estakadą, które niejednokrotnie paraliżowały ruch drogowy. Na ten układ odwodnienia wchodzą zlewnie drogi ekspresowej wraz z terenami handlowymi przyległymi do pasa drogowego o pow. 2,41 ha i odpływie wód 289,6 l/s, oraz 100 m odcinka jezdni w kierunku Katowic drogi ekspresowej o pow. 0,22 ha i odpływie wód 40,1 l/s.

Z przeprowadzonej ekspertyzy technicznej systemu odwodnienia tego 600 m odcinka S86, zaczynającego się na wysokości zjazdu do ul. Szwedzkiej, a kończącego się na wysokości ul. Bohaterów Monte Casino w Katowicach, wynika, że pompownie wód deszczowych wraz z rurociągami tłocznymi i dolotowymi nie nadają się do dalszej eksploatacji ze względu na zbyt małą wydajność i zły stan techniczny oraz niedostateczną przepustowość kanalizacji miejskiej.

Zakres robót na S86 w Katowicach

W pierwszej kolejności rozpocznie się rozbiórka elementów istniejących przepompowni i istniejącej kanalizacji deszczowej. Następnie wykonawca przystąpi do budowy nowej przepompowni wód deszczowych wraz z zasilaniem, urządzeń oczyszczających wody opadowe, zbiornika retencyjnego podziemnego, który pozwoli na magazynowanie nadmiaru wód opadowych, oraz odcinków kanalizacji deszczowej i wpustów deszczowych.

Tam, gdzie to będzie możliwe, wykonawca dokona napraw istniejących kanałów i przebuduje wyznaczoną cześć kanalizacji deszczowej. Prace obejmą też odtworzenie nawierzchni jezdni S86, odbudowę ciągów pieszych i montaż urządzeń BRD. Termin wykonania przebudowy to 9 miesięcy od podpisania umowy.

Źródło finansowania

Inwestycja jest przewidziana do finansowania ze środków budżetowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Zobacz także

Trwa przebudowa przepompowni na S86 w Katowicach [Zdjęcia]
Trwa przebudowa przepompowni na S86 w Katowicach [Zdjęcia]
w Katowicach

Trwa przebudowa przepompowni na S86 w Katowicach [Zdjęcia]

Remont S86 i DK94 w Sosnowcu. Kierowcy muszą szykować się na utrudnienia
Remont S86 i DK94 w Sosnowcu. Kierowcy muszą szykować się na utrudnienia
w drodze

Remont S86 i DK94 w Sosnowcu. Kierowcy muszą szykować się na utrudnienia

Zagłębie za pół ceny. W miastach Zagłębia znów skorzystamy taniej z usług
Zagłębie za pół ceny. W miastach Zagłębia znów skorzystamy taniej z usług
poza Katowicami

Zagłębie za pół ceny. W miastach Zagłębia znów skorzystamy taniej z usług

Rozpoczyna się wymiana nawierzchni autostrady A4 Katowice-Kraków
Rozpoczyna się wymiana nawierzchni autostrady A4 Katowice-Kraków
w drodze

Rozpoczyna się wymiana nawierzchni autostrady A4 Katowice-Kraków

Kilka interwencji straży pożarnej po burzy w Katowicach. Na DK86 samochód wpadł do rowu
Kilka interwencji straży pożarnej po burzy w Katowicach. Na DK86 samochód wpadł do rowu
w Katowicach

Kilka interwencji straży pożarnej po burzy w Katowicach. Na DK86 samochód wpadł do rowu

Prace na A4 Katowice-Kraków. Otwarcie zjazdu z S1 na A4 dla kierowców jadących od Tychów, Bielska-Białej i Cieszyna w kierunku Krakowa
Prace na A4 Katowice-Kraków. Otwarcie zjazdu z S1 na A4 dla kierowców jadących od Tychów, Bielska-Białej i Cieszyna w kierunku Krakowa
w drodze

Prace na A4 Katowice-Kraków. Otwarcie zjazdu z S1 na A4 dla kierowców jadących od Tychów, Bielska-Białej i Cieszyna w kierunku Krakowa

Kolizja z udziałem wozu strażackiego na ulicy Mikołowskiej w Katowicach [Zdjęcia]
Kolizja  z udziałem wozu strażackiego na ulicy Mikołowskiej w Katowicach [Zdjęcia]
w drodze

Kolizja z udziałem wozu strażackiego na ulicy Mikołowskiej w Katowicach [Zdjęcia]

Sprawa 11-letniej Wiktorii z Sosnowca. 3 miesiące aresztu dla zatrzymanego 39-latka [Zdjęcia]
Sprawa 11-letniej Wiktorii z Sosnowca. 3 miesiące aresztu dla zatrzymanego 39-latka [Zdjęcia]
poza Katowicami

Sprawa 11-letniej Wiktorii z Sosnowca. 3 miesiące aresztu dla zatrzymanego 39-latka [Zdjęcia]

Potańcówki przed Teatrem Śląskim robią furorę! Zobaczcie zdjęcia z pierwszego weekendu sierpnia
Potańcówki przed Teatrem Śląskim robią furorę! Zobaczcie zdjęcia z pierwszego weekendu sierpnia
w Katowicach

Potańcówki przed Teatrem Śląskim robią furorę! Zobaczcie zdjęcia z pierwszego weekendu sierpnia

Nad S86 w Katowicach koło IKEI powstaną nowe wiadukty. 85 metrów długości i ponad 14 metrów szerokości
Nad S86 w Katowicach koło IKEI powstaną nowe wiadukty. 85 metrów długości i ponad 14 metrów szerokości
w drodze

Nad S86 w Katowicach koło IKEI powstaną nowe wiadukty. 85 metrów długości i ponad 14 metrów szerokości

do góry