Bez agresji i nienawiści. Katowice powołały doradcę ds. równego traktowania!

Olga Krzyżyk
30.11.2021w Katowicach

Katowice mają społecznego doradcę do spraw równego traktowania. Została nim dr Ewa Piaskowska. Jej głównym zadaniem będzie współdziałanie w realizowaniu polityki Katowic w zakresie równego traktowania w sferach takich jak płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna, pochodzenie etniczne i narodowe, religia oraz status społeczno-ekonomiczny.

Fot. UM Katowice. Dr Ewa Piaskowska będzie pełniła funkcję społecznego doradcy ds. równego traktowania

Prezydent Katowic zdecydował, że dr Ewa Piaskowska będzie pełniła funkcję społecznego doradcy ds. równego traktowania. Funkcja doradcy ds. równego traktowania ma charakter społeczny, dlatego praca dr Ewy Piaskowskiej będzie wykonywana bezpłatnie. Miasto Katowice będzie jedynie pokrywało koszty ew. podróży służbowych i diet, na zasadach dotyczących pracowników urzędu. Dr Ewa Piaskowska rozpocznie pracę na stanowisku doradcy od stycznia 2022 r.

Katowice zawsze były miastem otwartym i tolerancyjnym. Wielokulturowość jest wpisana w naszą tożsamość, co wynika z trudnej, ale pięknej historii Górnego Śląska. Dlatego, aby zapobiegać ewentualnym aktom dyskryminacji w przyszłości, podjąłem decyzję o powierzeniu dr Ewie Piaskowskiej funkcji społecznego doradcy ds. równego traktowania.

mówi prezydent Katowic, Marcin Krupa

Jestem przekonany, że jej kompetencje będą stanowiły gwarancję otwartości na różne środowiska, a każdy głos z nich płynący zostanie przez doradczynię wysłuchany. dodaje prezydent Katowic

Do zadań społecznego doradcy ds. równego traktowania należeć będą, m.in.:

  • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Katowice oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie inicjatyw mających na celu promowanie wiedzy i wspieranie rozwoju aktywności społecznej w obszarze równego traktowania;
  • ocena działań miasta Katowice z punktu widzenia problematyki równościowej;
  • podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszeń zasady równego traktowania oraz wykluczeń społecznych;
  • współpraca ze środowiskami kobiecymi, mająca na celu zapewnienie kobietom właściwego udziału w życiu miasta.

Mam nadzieję na aktywną współpracę ze środowiskami kobiecymi w celu zapewnienia kobietom właściwego udziału w życiu miasta. Oczekuję dobrej współpracy z pozostałymi organizacjami społecznymi w Katowicach działającymi w obszarze sprawiedliwości społecznej, równości szans, wykluczenia społecznego, tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji. mówi społeczna doradczyni ds. równego traktowania, dr Ewa Piaskowska

Planuję także  konsultacje z przedstawicielkami i przedstawicielami organizacji pozarządowych działających w Katowicach, aby poznać ich oczekiwania. Chciałabym, żeby Katowice stały się miastem równych szans i gościnnym dla wszystkich ludzi. Moja działalność będzie skuteczna, gdy będę miała wsparcie medialne oraz środowisk kobiecych i wolnościowych. dodaje Ewa Piaskowska

Przypomnijmy, że już od maja 2019 roku, w Katowicach działa pełnomocnik prezydenta ds. seniorów, funkcję tę pełni dr Helena Chrapkiewicz. Najważniejsze działania pełnomocnika ds. seniorów to m.in. prowadzenie telefonu zaufania dla seniorów, spotkania organizacyjne i merytoryczne z grupą wolontariuszy pracujących w  telefonie zaufania dla seniorów, czy owocna współpraca z uniwersytetami trzeciego wieku w Katowicach, które wznawiają swoją działalność po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19.

Poznajmy lepiej dr Ewę Piaskowką

Urodzona w 1949 r. Ewa Piaskowska życie osobiste, zawodowe i społeczne związała z Katowicami.

Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat na Uniwersytecie Śląskim, studia podyplomowe ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1972-82 była nauczycielem akademickim w katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego. W latach 1991-2000 pełniła funkcję prezesa spółki Economicus założyciela Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, której w latach 1994-2005 była rektorem.

W 2002 r. została powołana do katowickiej Rady Konsultacyjnej przy pełnomocniku wojewody śląskiego ds. równego statusu kobiet i mężczyzn. Działa m.in. w zarządzie Stowarzyszenia Rektorów i Założycieli uczelni niepaństwowych oraz w European Council for Busines Education (ECBE) (w latach 2004-2006 była prezydentką tej organizacji).

Była związana z działającym na rzecz kobiet katowickim soroptymistycznym klubem „Silesia" oraz współzałożycielką Soroptimist International (SI) Klub Nike z Katowic. W 2008 r. brała udział w założeniu w Katowicach Dress for Success Poland (DfS Poland), polskiej filii międzynarodowej organizacji kobiecej aktywizującej bezrobotne kobiety.

Po przejściu na emeryturę w 2013 r. nadal działa społecznie. W październiku 2017 r. założyła i została prezeską Stowarzyszenia Aktywni Silesia w Katowicach, aktywizującego społecznie seniorów.

Odznaczenia dr Ewy Piaskowskiej:

  • Medal Komisji Edukacji Narodowej w 2000 r.
  • Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP w 2001 r.
  • Złota Odznaka Honorowa przyznana przez Sejmik Województwa Śląskiego w 2005 r.

Zobacz także

Wandale pozostają bezkarni. Policja dalej szuka sprawców zniszczenia fortepianu ze Stawowej
Wandale pozostają bezkarni. Policja dalej szuka sprawców zniszczenia fortepianu ze Stawowej
w Katowicach

Wandale pozostają bezkarni. Policja dalej szuka sprawców zniszczenia fortepianu ze Stawowej

Fortepiany stanęły w przestrzeni Katowic. Każdy może na nich zagrać
Fortepiany stanęły w przestrzeni Katowic. Każdy może na nich zagrać
w Katowicach

Fortepiany stanęły w przestrzeni Katowic. Każdy może na nich zagrać

do góry