Katowice przeznaczyły miliony na politykę senioralną

Redakcja WKATOWICACH.eu
10.07.2024w Katowicach

Prawie 63 mln zł przeznaczyły Katowice w 2023 roku na rzecz polityki senioralnej. Dzięki tym środkom katowiccy seniorzy mogli m.in. skorzystać z bezpłatnych szczepień na grypę, poznać tajniki działania smartfonów czy skorzystać z usług złotej rączki oraz bawić się na biesiadach.

seniorki w parku kościuszki

Miliony na politykę senioralną w Katowicach

Proces starzenia się ludności jest trendem widocznym na świecie. Dziś osoby starsze stanowią ok. 30% wszystkich mieszkańców Katowic, dlatego od wielu lat prowadzimy politykę, która uwzględnia potrzeby, oczekiwania i możliwości coraz liczniejszej grupy seniorek i seniorów. Głównym celem wspierania katowickich seniorów jest więc tworzenie warunków do rozwoju ich aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym. mówi prezydent Katowic, Marcin Krupa

Realizacją polityki senioralnej w Katowicach zajmuje się szereg jednostek:

 • Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice,
 • Wydział Edukacji i Sportu UMK,
 • Wydział Kultury UMK,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach,
 • miejskie jednostki kultury,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach,
 • Rada Seniorów Miasta Katowice,
 • Domy Pomocy Społecznej,
 • Uniwersytety Trzeciego Wieku,
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz seniorów.

Realizacja różnorodnych projektów miała na celu m.in: przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji osób starszych, zagospodarowanie czasu wolnego osobom po zakończeniu aktywności zawodowej (m.in. poprzez: rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań), zwiększenie aktywności i uczestnictwa ludzi starszych w życiu społecznym, działalność prozdrowotną i edukacyjną, prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych.

Złota Rączka dla Seniora

Celem tego projektu jest podniesienie oraz poprawa jakości życia poprzez zapewnienie seniorom dostępu do bezpłatnych usług w zakresie drobnych napraw domowych. Z usług mogą skorzystać seniorzy miasta Katowice (osoby samotne, gospodarstwa 2-osobowe), którzy ukończyli 65 rok życia i którym często trudno jest poradzić sobie z domowymi naprawami, a nie zawsze mogą liczyć na wsparcie bliskich osób. Łącznie w 2023 r. zrealizowano 997 napraw dla 572 seniorów.

Katowicka Srebrna Książka dla Seniorów

W ramach programu do domów i mieszkań seniorów, a także osobom niepełnosprawnym i chorym, dowożone są wypożyczone telefonicznie książki i audiobooki. W ramach „Srebrnej Książki” zrealizowano w 2023 r. 1 288 wjazdów, podczas których wypożyczono 6 440 pozycji. Usługa z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród katowickich seniorów.

Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów miasta Katowice

Do zadań pełnomocnika należy m.in. analiza potrzeb seniorów miasta Katowice oraz współudział w opracowywaniu programów służących zaspakajaniu tych potrzeb, inicjowanie oraz konsultowanie działań skierowanych do seniorów miasta Katowice, a także współpraca z organizacjami pozarządowymi i Uniwersytetami III Wieku w tym zakresie. W 2023 roku funkcję tę pełniła pani Helena Hrapkiewicz.

Sport dla Seniorów

Polega na organizacji różnorodnych zajęć sportowych, integracyjnych oraz promujących zdrowy styl życia. Prowadzone aktywności fizyczne to m.in.: joga, aerobik, gimnastyka, nordic walking czy tenis stołowy. W ramach zadania w zajęciach udział wzięło ponad 1 207 seniorów.

Działalność Rady Seniorów Miasta Katowice

Rada Seniorów ma charakter opiniodawczy i doradczy. Dodatkowo Rada Seniorów może występować do władz miasta z inicjatywami dotyczącymi seniorów. W 2023 r. podczas uroczystej gali w Willi Goldsteinów Rada Seniorów po raz pierwszy przyznała „Laur Podziękowania” za działania na rzecz seniorów.

Program profilaktyki zachorowań na grypę „Słoneczna Jesień"

W trosce o zdrowie swoich mieszkańców od wielu lat Katowice finansują szczepienia ochronne p/grypie dla osób w wieku powyżej 65 roku życia.

Realizatorami akcji szczepień przeciwko grypie w 2023 r. było 14 podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wybranych w drodze otwartego konkursu ofert, które realizowały program w punktach szczepień na terenie różnych dzielnic Katowic. Rozpoczęcie akcji szczepień nastąpiło we wrześniu. Szczepieniami objęto łącznie 3 655 mieszkańców, w tym 358 w domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie Katowic oraz 2 w domu (osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym).

Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniorów

Odpowiadając na potrzeby katowickich seniorów w zakresie nabycia, czy też uzupełnienia wiedzy z zakresu nowych technologii w listopadzie 2023 r. uruchomione zostały w Katowicach Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniorów. Realizacja projektu zakładała bezpłatne warsztaty z obsługi smartfona. W czasie 3-godzinnych zajęć przy kawie i ciastku seniorzy dowiadywali się jak m.in. obsługiwać smartfon, napisać SMS lub e-maila, wysłać zdjęcia do swoich bliskich i wiele innych przydatnych funkcjonalności.

Gwarantowane były małe grupy uczestników oraz na czas szkolenia każdy senior miał zapewniony smartfon. Szkolenia odbywały się m.in. w: Miejskich Domach Kultury, Dziennych Domach Pomocy Społecznej, Społecznym Ministerstwie ds. Samotności, czy też w Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w Urzędzie Miasta Katowice.

W 2023 r. zostało zorganizowanych 90 3-godzinnych szkoleń, w których wzięło udział łącznie 268 osób – katowickich seniorów.

To zaledwie część spośród wszystkich projektów realizowanych w ramach programu „Katowicki Senior w Mieście na lata 2022-2027”. Miasto Katowice jako Miasto Przyjazne Starzeniu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z roku na rok znacząco rozbudowuje ofertę przedsięwzięć i projektów, w tym również dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

Członkostwo w sieci to zobowiązanie do wsłuchiwania się w potrzeby starzejącej się populacji, oceny i monitorowania miast pod względem przyjazności dla osób starszych oraz współpracy z osobami starszymi w celu stworzenia środowiska otwartego na seniorów. To także zobligowanie do dzielenia się doświadczeniami, osiągnięciami i wyciągniętymi wnioskami z innymi miastami i społecznościami.

Zobacz także

Trening dla seniora. Katowicki MOSiR we współpracy z popularnymi trenerami fitness stworzył specjalne wideo z ćwiczeniami dla osób starszych [Wideo]
Trening dla seniora. Katowicki MOSiR we współpracy z popularnymi trenerami fitness stworzył specjalne wideo z ćwiczeniami dla osób starszych [Wideo]
w Katowicach

Trening dla seniora. Katowicki MOSiR we współpracy z popularnymi trenerami fitness stworzył specjalne wideo z ćwiczeniami dla osób starszych [Wideo]

Seniorka straciła 80 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło przy ulicy Roździeńskiego w Katowicach [Zdjęcia]
Seniorka straciła 80 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło przy ulicy Roździeńskiego w Katowicach [Zdjęcia]
w Katowicach

Seniorka straciła 80 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło przy ulicy Roździeńskiego w Katowicach [Zdjęcia]

Seniorzy bawili się w Parku Kościuszki. Przygotowano dla nich koncert [Zdjęcia]
Seniorzy bawili się w Parku Kościuszki. Przygotowano dla nich koncert [Zdjęcia]
w Katowicach

Seniorzy bawili się w Parku Kościuszki. Przygotowano dla nich koncert [Zdjęcia]

Filmoteka Śląska szuka seniorów wolontariuszy. Pomogą rozpoznać ujęcia z regionu
Filmoteka Śląska szuka seniorów wolontariuszy. Pomogą rozpoznać ujęcia z regionu
w Katowicach

Filmoteka Śląska szuka seniorów wolontariuszy. Pomogą rozpoznać ujęcia z regionu

II Gala Noworoczna Rady Seniorów w Katowicach. Zasłużone osoby otrzymały Laury [Zdjęcia + wideo]
II Gala Noworoczna Rady Seniorów w Katowicach. Zasłużone osoby otrzymały Laury [Zdjęcia + wideo]
w Katowicach

II Gala Noworoczna Rady Seniorów w Katowicach. Zasłużone osoby otrzymały Laury [Zdjęcia + wideo]

Nauczą seniora, jak korzystać ze smartfona i komputera. Nowy Punkt Cyfrowego Wsparcia dla Seniorów w Katowicach [Zdjęcia]
Nauczą seniora, jak korzystać ze smartfona i komputera. Nowy Punkt Cyfrowego Wsparcia dla Seniorów w Katowicach [Zdjęcia]
w Katowicach

Nauczą seniora, jak korzystać ze smartfona i komputera. Nowy Punkt Cyfrowego Wsparcia dla Seniorów w Katowicach [Zdjęcia]

do góry