Katowice wielkich momentów, ale i smutnych historii. Trwa XXI Katowicka Konferencja Naukowa

Kamil Zatoński
06.09.2022w Katowicach

Dyskutują o tym, jak Katowice zmieniły się na przestrzeni dwóch stuleci. W Willi Goldsteinów trwa XXI Katowicka Konferencja Naukowa. Potrwa ona do 7 września. 

marcin krupa

XXI Katowicka Konferencja Naukowa 

XXI Katowicka Konferencja Naukowa jest organizowana Muzeum Historii Katowic, Katowice Miasto Ogrodów, Polską Akademię Nauk w Katowicach i Polskie Towarzystwo Historyczne z oddziałem w Katowicach. Rozpoczęła się ona we wtorek i potrwa do środy. Odbywa się w Willi Goldsteinów. 

We wtorek o 09:30 miało miejsce oficjalne otwarcie konferencji. Rozpoczęła się ona od przemówienia prezydenta Katowic, Marcina Krupy. 

Ciesze się, że możemy korzystać z wiedzy ekspertów i stworzyć dobrą przestrzeń do dyskusji, o tym, co już za nami. Dzięki temu, że znamy prawdę historyczną o wiele łatwiej i prościej jest myśleć o tym, co jest przed nami. Byłem pytany, które wydarzeni najbardziej utkwiło w mojej pamięci. Oczywiście najbardziej zapamiętane są te wydarzenia, w których możemy uczestniczyć. Jednym z najważniejszych elementów są te historie dążenia Katowic po II wojnie światowej do wolności, pełnej demokracji, możliwości samostanowienia. Pamiętajmy też o wydarzeniach, które wpłynęły na cały świat, czyli chociażby powołanie Państwa Izrael w Katowicach (Nowożytnym ruchem politycznym, który dążył do powstania państwa Izrael był syjonizm, datowany od 1884, kiedy w Katowicach odbył się zjazd stowarzyszeń Miłośników Syjonu z całej Europy - przyp. red.)

mówił prezydent Katowic

Warto też pamiętać o momentach złych. Chociażby wtedy, kiedy tamtejsze władze zamieniły Katowice na Stralinogród. Sprzeciwiły się tylko trzy nastolatki, które później z tego powodu zostały represjonowane. Jedna z nich zmarła, dwie zostały Honorowymi Obywatelkami Miasta. To był wstydliwy okres, ale na szczęście trwał tylko 3 lata. Kopalnia Wujek i zabici górnicy - to również jest historia Katowic. Nasze miasto to historie chwalebne, ale też tragiczne, przykre i wstydliwe. Dziś Katowice rozwijają się prawidłowo i dobrze. Jestem dumny, że mieszkam w tym mieście. Mieście ludzi szczęśliwych.

zaznaczał dyrektor Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, prof. Andrzej Więcej

Zaraz po oficjalnym otwarciu konferencji prof. Wojciech Świątkiewicz wygłosił referat "Wizerunek miasta w pamięci jego mieszkańców. Pocztówka z Katowic".

Kiedy zapytałem studentów, co powinno znaleźć się na głównej pocztówce, jako symbol Katowic, większość odpowiedzi mówiła o Spodku. To jest prawdziwy symbol naszego miasta. Oczywiście jest wiele pięknych obiektów, ale to Spodek zapadł w pamięć najbardziej.

mówił prof. Świątkiewicz

27 zdjęć

XXI Katowicka Konferencja Naukowa

Program XXI Katowickiej Konferencji Naukowej

KATOWICE MIEJSCEM WAŻNYCH WYDARZEŃ NA PRZESTRZENI OSTATNICH DWÓCH STULECI

6 września 2022 roku

OTWARCIE KONFERENCJI

Willa Goldsteinów pl. Wolności 12a

9.30 Uroczyste otwarcie konferencji.

9.50 Referat wprowadzający: prof. dr hab. Wojciech ŚWIĄTKIEWICZ

Wizerunek miasta w pamięci jego mieszkańców. Pocztówka z Katowic.

10.15-12.00 Dyskusja panelowa

Rosnące znaczenie Katowic jako stolicy regionu.
W dyskusji udział biorą:
abp senior dr Damian ZIMOŃ,
czł. koresp. PAN prof. dr hab. Marek SZCZEPAŃSKI,
prof. dr hab. Wojciech ŚWIĄTKIEWICZ, dr Jacek SIEBEL,
dr Andrzej SZNAJDER, Artur TOMASIK, Piotr USZOK.

Muzeum Historii Katowic, ul. ks. J. Szafranka 9

KATOWICE JAKO MIASTO NAJWAŻNIEJSZYCH

WYDARZEŃ POLITYCZNYCH DO 1939 ROKU

14.00 Prof. dr hab. Marek CETWIŃSKI

„Ważne wydarzenie” - ale dla kogo?

14.25 Dr Jacek SIEBEL

Wykorzystanie obchodów 10. rocznicy I powstania śląskiego przez wojewodę Michała Grażyńskiego do zademonstrowania siły politycznej obozu władzy 

14.50 Mgr Ryszard MOZGOL

Krwawe wydarzenia katowickie w sierpniu 1920 roku w informacjach prasy francuskiej i brytyjskiej.

15.15 Mgr Renata SKOCZEK

Wydarzenia katowickie 1922 roku w obiektywie Maxa Steckla. 

15.40 Dr Barbara KALINOWSKA-WÓJCIK

Katowice jako miejsce organizacji pierwszej europejskiej konferencji syjonistycznej oraz pamięć o tym wydarzeniu w Polsce i na świecie.

16.05 Dyskusja.

16.25 Przerwa.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE RELIGIJNE W DZIEJACH KATOWIC

16.45 Ks. dr Stanisław PUCHAŁA

Najważniejsze wydarzenia w dziejach diecezji katowickiej.

17.10 Ks. prof. dr hab. Henryk OLSZAR

Sanctissimus Dominus noster. Stulecie powstania Administracji Apostolskiej Górnego Śląska z siedzibą w Katowicach.

17.35 Dr Wojciech SCHÄFFER

„Zadanie najpierwsze i najważniejsze” - budowa katedry w stolicy województwa śląskiego w świetle źródeł z Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach.

18.00 Dyskusja.

18.30 Koncert okolicznościowy.

7 września 2022 roku

Muzeum Historii Katowic, ul. ks. J. Szafranka 9

KATOWICE JAKO MIASTO NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

POLITYCZNYCH W II POŁOWIE XX WIEKU (PO 1939 ROKU)

9.00 Mgr Aleksandra KOROL-CHUDY

Kiedy Katowice były Stalinogrodem. Epizod w historii miasta.

9.25 Mgr Robert CIUPA

Katowice symbolem oporu wobec stanu wojennego. Strajk i pacyfikacja kopalni „Wujek” w grudniu 1981 roku.

9.50 Dyskusja.

10.10 Przerwa.

KATOWICE - MIASTO NAUKI, TECHNIKI I KULTURY

10.30 Dr Michał SPURGIASZ

W poszukiwaniu axis mundi - wydarzenia, które uformowały śródmieście Katowic. 

10.55 Dr inż. arch. Ryszard NAKONIECZNY

Zrealizowane i niezrealizowane eksperymenty urbanistyczne na obszarze Katowic w latach 1865-2022.

11.20 Prof. dr hab. inż. Józef DUBIŃSKI

Katowice jako miejsce realizacji wyzwań z zakresu techniki górniczej.

11.45 Dr Zenon SZMIDTKE

Udział „Skarbofermu” w ważnych wydarzeniach w Katowicach.

12.10 Dyskusja.

12.30 Przerwa.

13.30 Prof. dr hab. Irma KOZINA

Cykliczne wydarzenia artystyczne w Katowicach w XX wieku.

13.55 Dr hab. prof. AM Elżbieta GRODZKA-ŁOPUSZYŃSKA

Międzynarodowe konkursy muzyczne na Śląsku.

14.20 Mgr Jadwiga LIPOŃSKA-SAJDAK

Wystawy, imprezy artystyczne, konferencje i inne wydarzenia w Muzeum Historii Katowic w latach 1981-2013.

14.45 Dyskusja.

15.10 Przerwa.

15.30 Dr Antoni STEUER
Mistrzostwa świata i Europy w Katowicach w latach 1957-1989.

15.55 Mgr Dorota KARAŚ

Dwa pogrzeby Zbyszka Cybulskiego.

16.20 Dr Jacek KUREK

Spodek pełen tajemnic, czyli Eric Clapton w Katowicach.

16.45 Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji.

do góry