Pomysły mieszkańców zostaną zrealizowane. Dokładnie 120 w tym roku

Kacper Jurkiewicz
15.02.2022w Katowicach

10. edycja inicjatywy lokalnej rozstrzygnięta. Mieszkańcy zgłosili 196 pomysłów, z których 120 zostanie zrealizowanych w 2022 roku. Katowiczanie mogą dzięki nim zmienić swoje najbliższe otoczenia oraz się zintegrować. Na realizację pomysłów miasto przeznaczy milion złotych.

Fot. Agata Czen. W Katowicach powstał Lawendowy OgródInicjatywa lokalna pozwala na zgłoszenie przez mieszkańców pomysłów i działań w ich najbliższym otoczeniu. Mieszkańcy określają swój udział w ich realizacji - najczęściej jest to praca społeczna. Katowice już od 2013 roku wspierają takie inicjatywy, a w 2016 roku, w związku z dużą aktywnością mieszkańców, prezydent Marcin Krupa podjął decyzję o corocznym przekazywaniu na inicjatywę lokalną pieniędzy w wysokości 1 mln zł. Dzięki temu obok budżetu obywatelskiego powstało kolejne narzędzie, dzięki któremu katowiczanie mogą wpływać na swoje otoczenie.

Mieszkańcy chętnie korzystają z inicjatywy lokalnej czy też budżetu obywatelskiego, bo widzą pozytywne efekty swojego zaangażowania w życie społeczności dzielnic. Zjednoczeni wokół społecznie ważnych celów, nie tylko ulepszamy i upiększamy nasze otoczenie, ale także integrujemy mieszkańców, wspieramy grupy sąsiedzkie i aktywistów miejskich. Dajemy przykład młodszemu pokoleniu, jak kształtować wspólną przyszłość. mówi prezydent Katowic, Marcin Krupa

Dzięki inicjatywie lokalnej wiele inspirujących i potrzebnych projektów może być zrealizowanych. Cieszę się, że w tym roku będzie ich aż 120! Katowice tworzą i rozwijają przede wszystkim nasi mieszkańcy - dlatego otwieranie się na potrzeby katowiczan uważam za swój obowiązek. dodaje prezydent

Do tej pory w ramach naborów mieszkańcy złożyli łącznie 959 inicjatyw lokalnych, a spośród nich zatwierdzono do realizacji 661 wniosków. W tym roku ponownie najwięcej, bo aż 56 zaakceptowanych pomysłów mieszkańców dotyczy obszaru kultury, następnych 38 inicjatyw będzie realizowanych przy wsparciu wydziału edukacji i sportu, 14 przy udziale wydziału polityki społecznej, 10 przy wsparciu wydziału kształtowania środowiska oraz po jednej z wydziałem promocji oraz wydziałem zarządzania kryzysowego.

Wiele spośród pomysłów mieszkańców planowanych na ten rok to wydarzenia kulturalne, sportowe czy ekologiczne skierowane do różnych grup mieszkańców oraz pikniki sąsiedzkie, piknik alpinistyczny, koncerty, warsztaty śpiewu, stworzenie muralu, nasadzenia roślin bylinowych, sadzenie drzew, czy kurs samoobrony dla kobiet.

Warto przy tym podkreślić, że nieodłącznym elementem inicjatyw lokalnych jest praca społeczna, którą wnoszą grupy inicjatywne. Zaangażowanie społeczne katowiczan znacznie podnosi wartość inicjatyw, bo właśnie wspólne działanie buduje więzi społeczne, zwłaszcza te najbliższe - sąsiedzkie oraz wzmacnia poczucie współodpowiedzialności za nasze miasto.mówi pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych, Agnieszka Lis

Fot. mat pras. Dzięki inicjatywie lokalnej w mieście odbyła się impreza Łączy nas chleb

Czekają aktywności dla wszystkich - rodzin, sportowców czy seniorów

Wśród wielu ciekawych inicjatyw jest np. impreza pod nazwą „5-10-15-Dzień Sąsiada w 15-rocznicę działalności na Bagnie”. Będzie to spotkanie podsumowujące 15 lat działalności społecznej na Osiedlu Bagno. Odbędą się zajęcia plastyczne, warsztaty kulinarne i impreza plenerowa. „Bogucice aktywnie razem II” - to z kolei pięć wydarzeń integrujących społeczność lokalną, np. wycieczka rowerowa „Z Bogucic na Żabie Doły”, sprzątanie Naszego świata „Zielona Hałda”, gra terenowa „Poznawaj swoją Dzielnicę”, cykl cotygodniowych treningów biegowych i finał Inicjatywy „Bieg dookoła Bogucic”.

Będzie też coś dla seniorów, np. profesjonalne zajęcia ruchowe dla uczestników Klubu Seniora z Dąbrówki Małej oraz spotkania integracyjne seniorów z Dąbrówki Małej, Szopienic, Burowca oraz Bogucic czy Kawiarenka Seniora w Dąbrówce Małej. Uczestnicy wezmą udział w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych (teatr, filharmonia, kino, wycieczki i spotkania integracyjne). Piknik ekologiczny wraz z biegiem i marszem nordic walking oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci, dorosłych i seniorów będą miały miejsce w ramach imprezy „Żubry Murckowskie - powrót do korzeni” - promocja historycznej dzielnicy Murcki.

Sportowcy także będą mogli cieszyć się z kolejnych aktywności. Będzie też coś dla sportowców. „W kręgu natury - biegi i marsze nordic walking na Dolinie Pięciu Stawów” to inicjatywa zgłoszona z jednostki Szopienice - Burowiec. Zaś „Małe żagle w wielkim mieście” to inicjatywa z Osiedla Tysiąclecia, która ma na celu organizację szkoleń i zajęć żeglarskich, spływów dla dzieci i młodzieży. „Katowicka Liga Szóstek" - to sportowa, oddolna inicjatywa piłkarska z Dąbrówki Małej.

Składając pierwszą inicjatywę lokalną, zależało mi, by zmienić wizerunek miejsca mojego zamieszkania, a jej efekt finalny dał mi nadzieję, że będzie lepiej. mówi liderka społeczności lokalnek, Barbara Wocław

Realizacja kolejnych inicjatyw pokazała też inne korzyści, jak integracja mieszkańców mojego osiedla do wspólnego działania, ich zaangażowanie w zmianę miejsca, w którym żyjemy na co dzień, a także poprawa relacji sąsiedzkich i relacji rodzinnych rodzic-dziecko. Cieszę się, że można pozyskać środki z budżetu miasta na realizację pomysłów służących innym mieszkańcom, choć najbardziej cieszy mnie radość tych, którzy uczestniczą w inicjatywach lokalnych.dodaje

W tym roku najwięcej wniosków, które rozpatrzono pozytywnie złożyli mieszkańcy: Zawodzia, Bogucic i Giszowca - po 14 wniosków, Szopienic-Burowca - po 12 i Ligoty-Panewniki - po 11.

Informacje na temat inicjatywy lokalnej można znaleźć tutaj

 

do góry