Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami dofinansowane

Kacper Jurkiewicz
15.11.2023w Katowicach

Udało się rozstrzygnąć konkurs, w ramach którego placówki prowadzące zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami otrzymały dofinansowanie na przygotowanie takich zajęć. Łącznie dofinansowanie dla wszystkich zadań wynosi 600 tys. zł.

mężczyźni i kobiety stoją z czekiem na organizację zajęć dla osób z niepełnosprawnościami

Wsparcie na rozwój kultury fizycznej dla osób z niepełnosprawnościami

Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął otwarty konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej, w tym upowszechnianie dla rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami. Na konkurs wpłynęło 10 ofert od 9 podmiotów. Wszystkie oferty uzyskały dofinansowanie na łączną kwotę 600 tys. zł.

Wspieramy podmioty sportowe z województwa śląskiego w ich codziennej działalności, czego dowodem jest otwarty konkurs na zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej, czy funkcjonujący w regionie od kliku lat „Program Klub”. Cieszę się, że kierujemy konkretne środki w wysokości 600 tys. zł do 9 podmiotów sportowych prowadzących zajęcia i treningi także dla osób z niepełnosprawnościami. Sport niweluje bariery, rozwija charakter i ma realny wpływ na zdrowie, dlatego traktujemy ten konkurs jako inwestycję w talent młodych ludzi i jakość ich życia. tłumaczy marszałek województwa śląskiego, Jakub Chełstowski

Symboliczne czeki przedstawicielom wyróżnionych podmiotów zostały wręczone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Dofinansowanie otrzymali:

  • Śląska Federacja Sportu w Katowicach - Szkolenie Kadry Wojewódzkiej Młodzików - 450 000 zł,
  • Śląska Federacja Sportu w Katowicach - Organizacja konferencji szkoleniowej dotyczącej współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej oraz oceny współzawodnictwa sportowego i analizy wyników sportowych w terminie od 15.09.2023 r. do 20.12.2023 r. - 50 000 zł,
  • Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie z siedzibą w Rybniku IV Śląski Dzień Młodych Sportowców Olimpiad Specjalnych - "OBSZAR NR 3" - 9 000 zł,
  • Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących "MIG" z siedzibą w Gliwicach - Upowszechnianie kultury fizycznej: Organizacja Turnieju Niesłyszących w Koszykówce Mężczyzn do lat 23 - 12 000 zł,
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Niepełnosprawnych "W Labiryncie" z siedzibą w Chorzowie - Ogólnopolski Turniej Puchar Śląska "SHOWDOWN nie tylko dla niewidomych" - 10 000 zł,
  • Śląski Związek Parafialnych Klubów Sportowych Zarząd Wojewódzki z siedzibą w Katowicach - Zajęcia sportowe z badmintona dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - 13 000 zł,
  • Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy z siedzibą w Bielsku-Białej - Prowadzenie zajęć sekcji sportowych osób z niepełnosprawnościami - 22 000 zł,
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "TUR BORÓWKA" z siedzibą w Katowicach - Organizacja zajęć sekcji sportowej z udziałem osób/sportowców z niepełnosprawnościami - 7 000 zł,
  • Stowarzyszenie Golf Park Mikołów z siedzibą w Mikołowie - Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane od 15.09.2023 roku do 20.12.2023 roku - upowszechnianie kultury fizycznej dedykowane dla rozwoju osób z niepełnosprawnościami - 7 000 zł,
  • Fundacja Oczami Brata z siedzibą w Częstochowie - "Ćwicz i graj - rozwój sportu osób z (nie)pełnoprawnościami" - dotyczy obszaru II, organizacji zajęć sekcji sportowej z udziałem osób z niepełnosprawnościami - 20 000 zł.
10 zdjęć

Wsparcie na rozwój kultury fizycznej dla osób z niepełnosprawnościami

Zobacz także

"Poczuj, żeby zrozumieć”. Uczestnicy wyjątkowych warsztatów w Katowicach poznają potrzeby seniorów i osób z niepełnosprawnościami
"Poczuj, żeby zrozumieć”. Uczestnicy wyjątkowych warsztatów w Katowicach poznają potrzeby seniorów i osób z niepełnosprawnościami
w Katowicach

"Poczuj, żeby zrozumieć”. Uczestnicy wyjątkowych warsztatów w Katowicach poznają potrzeby seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Program (Nie)widzialni między innymi w Katowicach. Wesprze osoby z niewidoczną niepełnosprawnością
Program (Nie)widzialni między innymi w Katowicach. Wesprze osoby z niewidoczną niepełnosprawnością
w Katowicach

Program (Nie)widzialni między innymi w Katowicach. Wesprze osoby z niewidoczną niepełnosprawnością

Niepełnosprawne i piękne. W Katowicach powstaje wyjątkowa sesja zdjęciowa
Niepełnosprawne i piękne. W Katowicach powstaje wyjątkowa sesja zdjęciowa
w Katowicach

Niepełnosprawne i piękne. W Katowicach powstaje wyjątkowa sesja zdjęciowa

Konkurs Dobrych Praktyk. Nagrodzono urzędniczkę z Katowic za rozwiązania w mieście dla osób z niepełnosprawnościami
Konkurs Dobrych Praktyk. Nagrodzono urzędniczkę z Katowic za rozwiązania w mieście dla osób z niepełnosprawnościami
w Katowicach

Konkurs Dobrych Praktyk. Nagrodzono urzędniczkę z Katowic za rozwiązania w mieście dla osób z niepełnosprawnościami

do góry