Uczniowie i nauczyciele ZSZ 3 w Katowicach na stażach w Hiszpanii

Kacper Jurkiewicz
02.03.2022w Katowicach

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach odbywają zagraniczne staże, dzięki którym zdobywają nowe doświadczenia, a przy okazji zwiedzają świat i poznają inną kulturę. Obecnie do wyjazdu przygotowują się nauczyciele, a w maju do Hiszpanii ma trafić kolejna grupa uczniów. 

Fot. ZSZ nr 3 Katowice. Uczniowie wyjeżdżają na staże np. do HiszpaniiProjekt „Hiszpańskie staże szansą na zdobycie kompetencji kluczowych nauczycieli i uczniów ZSZ Nr 3 w Katowicach" polega na odbyciu staży zagranicznych w hiszpańskich firmach w Maladze przez 40 uczniów technikum oraz podniesienie kompetencji 8 nauczycieli kształcenia zawodowego w ramach job shadowing. Na realizację projektu szkoła otrzymała prawie 400 tysięcy złotych.

Na szczęście pandemia koronawirusa nie przeszkodziła uczniom realizować swoich pasji i doszkalać się w różnych zawodach. W maju 2021 roku na staż wyjechało 10 uczniów, kształcących się w zawodach: technik elektryk i technik elektronik. Stażyści pracowali w hiszpańskich firmach pod opieką tutorów. Dzięki firmie pośredniczącej euroMind - dla wszystkich uczniów zostały zorganizowane ciekawe miejsca staży, dostosowane do ich profilu kształcenia. Uczniowie zdobyli nowe doświadczenia zawodowe, podnieśli swoje kwalifikacje, a przede wszystkim podszkolili język angielski zawodowy. Co obecnie na rynku pracy jest bardzo pożądane.

Bardzo ważnym doświadczeniem był kontakt z kulturą, zwyczajami i obyczajami panującymi w Hiszpanii. Uczniowie mogli np. zwiedzić Malagę i Sevillę.

Fot. ZSZ nr 3 w Katowicach. Wyjazdy to okazja do poznania innej kultury

W tej chwili do wyjazdu przygotowuje się grupa ośmiu nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy w marcu spędzą tydzień na szkoleniu job shadowing w hiszpańskiej szkole średniej. W szkoleniach z języka angielskiego i hiszpańskiego uczestniczy również grupa 30 uczniów, którzy w maju odbędą dwutygodniowe staże w hiszpańskich firmach. przekazuje nauczycielka z ZSZ nr 3 w Katowicach, Aleksandra Fiilus 

Wszyscy uczestnicy projektu mają zagwarantowane staże zgodnie z profilem kształcenia, zakwaterowanie, pełne wyżywienie, przelot oraz program kulturowy. W trakcie pobytu na stażach uczniami opiekują się nauczyciele z macierzystej szkoły oraz hiszpańscy koordynatorzy z firmy euroMind. Szkoła zaprasza nowych uczniów na kolejny rok szkolny 2022/2023. Nauka w niej to szansa na odbycie zagranicznego stażu - a takie doświadczenia pamięta się naprawdę długo.

ZSZ nr 3 w Katowicach to szkoła w katowickim Janowie. Jest jedyną szkołą średnią w tym rejonie Katowic od 1945 r. Placówka co roku walczy o nowych uczniów, gdyż młodzież w większości wybiera licea lub renomowane szkoły w centrum miasta. Szkoła posiada wieloletnią tradycje, a jej uczniowie trenują w Naprzodzie Janów. Placówka realizuje różne projekty unijne już od prawie 10 lat. W ich ramach uczniowie wyjeżdżają na dwutygodniowe staże zawodowe. Młodzież odbywała już staże w Turcji, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Od wielu lat szkoła współpracuje z firmą euroMind, dzięki której stażyści zdobywają nowe kwalifikacje zawodowe pod czujnym okiem hiszpańskich tutorów. Co ważne, wszystkie koszty wyjazdu pokrywane są z funduszy unijnych, dzięki czemu uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z praktykami zawodowymi.

11 zdjęć

Uczniowie ZSZ nr 3 w Katowicach na stażach w Hiszpanii

Zobacz także

Czy zabraknie nauczycieli? Akcja protestacyjna jest nieunikniona, ale strajku raczej nie będzie. O sytuacji rozmawiamy z Grażyną Hołyś-Warmuz ze Śląskiego Okręgu ZNP
Czy zabraknie nauczycieli? Akcja protestacyjna jest nieunikniona, ale strajku raczej nie będzie. O sytuacji rozmawiamy z Grażyną Hołyś-Warmuz ze Śląskiego Okręgu ZNP
poza Katowicami

Czy zabraknie nauczycieli? Akcja protestacyjna jest nieunikniona, ale strajku raczej nie będzie. O sytuacji rozmawiamy z Grażyną Hołyś-Warmuz ze Śląskiego Okręgu ZNP

Katowice Miastem Fachowców. Uczniowie już u przedsiębiorców
Katowice Miastem Fachowców. Uczniowie już u przedsiębiorców
w Katowicach

Katowice Miastem Fachowców. Uczniowie już u przedsiębiorców

do góry