Katowice przejmują tereny po KWK "Wieczorek". Powstanie tu hub gamingowo-technologiczny [Wideo]

Olga Krzyżyk
17.04.2023w Katowicach

17 kwietnia 2023 to historyczna data dla Katowic. W Willi Goldsteinów podpisano dokumenty aktu notarialnego, w których Katowice oficjalnie przejmują od Spółki Restrukturyzacji Kopalń nieruchomości po KWK "Wieczorek". Powstanie tu hub gamingowo-technologiczny. To będzie Dzielnica Nowych Technologii.

dawna kopalnia Wieczorek w Katowicach

Tereny po KWK "Wieczorek" przejmuje miasto Katowice

Katowice przejmują tereny po KWK "Wieczorek". Chodzi o teren przy ul. Szopienickiej o łącznej powierzchni 93 902 m kw. stanowiący własność Skarbu Państwa. Wycena całych nieruchomości to ponad 50 mln zł, jednak miasto pozyskuje te tereny bezpłatnie. W poniedziałek, 17 kwietnia, w tej sprawie podpisano akt notarialny. To milowy krok w powstaniu w Katowicach hub-u gamingowo-technologicznego.

Trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, ten dzień - dzień podpisania aktu notarialnego i przejęcia przez miasto terenów po kopalni Wieczorek - to data bardzo historyczna (17 kwietnia 2023). To krok milowy w rozwoju naszego miasta, ale też w szerszej perspektywie. To, co powstanie na terenie po kopalni Wieczorek, będzie pewnym impulsem prorozwojowym dla wielu naszych miast, dla całego naszego regionu. To nowe miejsca pracy dla ludzi z całej części południowej naszego kraju. Dlaczego? E-sport, który będzie tu miał swoją siedzibę, jest dziedziną, która w sobie zawiera wiele różnych działalności gospodarczych, od produkcji sprzętu komputerowego, aż po kwestie usługowe, jak studia nagrań, czy miejsca, gdzie rozgrywane są turnieje gier komputerowych, które są transmitowane na cały świat. Teren po kopalni Wieczorek przemieni się w nowoczesne miejsce na miarę dzisiejszych czasów. mówi prezydent Katowic, Marcin Krupa

Pamiętamy pierwsze przejmowania przez miasta terenów po już niedziałających kopalniach - KWK "Gottwald" i KWK "Katowice". W każdym z tych miejsc powstało coś nowego. W jednym miejscu powstało osiedle Dębowe Tarasy i Silesia City Center, w drugim Strefa Kultury z Międzynarodowym Centrum Kongresowym, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i później Muzeum Śląskim. Te miejsca przyczyniły się do rozwoju miasta. Jestem pewny, że również tereny po KWK "Wieczorek" przyczynią się do tego. Już mamy zagwarantowane, ze środków unijnych, 300 mln zł na pierwszy etap realizacji hub-u gamingowo-technologicznego. To zalążek takiej Doliny Krzemowej, jak ta, która powstawała w Stanach Zjednoczonych. dodaje prezydent Katowic

Miasto, przejmując tereny od SRK, realizuje ustawowy obowiązek nałożony na gminy w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami, i tym samym zrewitalizuje w tym rejonie tereny poprzemysłowe i uratuje obiekty Szybu „Pułaski”, wprowadzając do nich nowe funkcje o charakterze publicznym.

Na przejętej przez miasto działce znajduje się kilka zabudowań. To między innymi budynki:

 • stolarni,
 • warsztatów mechanicznych,
 • łaźni i cechowni,
 • maszyny wyciągowej,
 • budynek po drugiej stronie ulicy Szopienickiej nazywany „łaźnią łańcuszkową”
 • oraz kładka nad drogą łącząca łaźnię z cechownią nazywaną „przewiązką”.

Akt notarialny dotyczący nabycia nieruchomości został podpisany w poniedziałek, 17 kwietnia, w Willi Goldsteinów w Katowicach.

Hub, który ma powstać na terenach po KWK "Wieczorek" ma skupiać przedsiębiorców związanych z branżą e-sportu i gier komputerowych, a także firmy technologiczne. Będą mieli oni do dyspozycji powierzchnie biurowe i coworkingowe, studia filmowe i e-sportowe, laboratoria, zaplecze infrastruktury IT, a także sale konferencyjne i pomieszczenia edukacyjne.

Ważne jest, by jak najszybciej tereny, które zostały po kopalniach, zaczęły pracować dla samorządów. To jest bardzo dobry kierunek dla Śląska, dla rozwoju Śląska. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy w Katowicach i podpisujemy dokumenty przekazania terenów po KWK "Wieczorek - 9,5 hektara - pod bardzo dobry projekt. Dziękuję prezydentowi Krupie, że tak wielowątkowo myśli o Katowicach i różnych branżach, że tereny po kopalni Wieczorek dostaną nowe życie, a zarazem będą przypominać kolejnym pokoleniom, że była tam kopalnia. Będziemy współpracować z każdym, kto będzie miał dobry projekt tak, jak ten katowicki. Apeluję do prezydentów śląskich miast - czekamy na wasze projekty. apeluje sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, Marek Wesoły

12 zdjęć

Katowice przejmują od SRK nieruchomości po KWK Wieczorek

Nowe życie terenów po KWK "Wieczorek" w Katowicach

Hub gamingowo-technologiczny w katowickim Nikiszowcu to inwestycja o szacowanej wartości ok. 600 mln zł. Jej zakres oraz powstanie na terenie po byłej kopalni "Wieczorek" sprawia, że porównywana jest do powstałej w centrum Katowic Strefy Kultury. Pierwszy etap inwestycji to adaptacja i rewitalizacja już istniejących budynków. Teren po KWK "Wieczorek" należał jednak do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, więc Katowice potrzebowały przejąć te nieruchomości. To właśnie się teraz stało.

To kontynuacja listu intencyjnego, który podpisaliśmy w 2020 roku. Będziemy kibicować prezydentowi Katowic, by ten projekt został zrealizowany. Niegdyś to była kopalnia węgla, teraz to będzie kopalnia nowych technologii. mówi prezes zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń, Janusz Smoliło

Dla mnie podpisanie aktu notarialnego, to podwójna radość. Jako Spółka Restrukturyzacji Kopalń przywiązujemy wagę do tego, by nie tylko likwidować, ale mądrze zagospodarowywać tereny pogórnicze. Tu mamy doskonały przykład, w jaki sposób można dokonać reindustrializacji - zastąpić przemysł ciężki, działalnością opartą na nowoczesnych technologiach. To także dla mnie moment sentymentalny, KWK "Wieczorek" to kopalnia, gdzie zawodowo dojrzewałem i przeszedłem wszystkie szczeble kariery zawodowej, do dyrektora koplani włącznie. Szczególnie miło mi z tego powodu, że tereny te zdobyły nowe życie, a to wszystko z poszanowaniem zabytków tego górniczego stanu. Obiekty pokopalniane zostaną zachowane, przypominając następnym pokoleniom o ich pochodzeniu. dodaje wiceprezes zarządu ds. likwidacji kopalń, Marek Pieszczek

Dzielnica Nowych Technologii w katowickim Nikiszowcu

Nowoczesna przestrzeń w Katowicach pozwoli rozwinąć miasto w kolejnym ważnym kierunku i zapewni nowe miejsca pracy. Koncepcja zakłada skupienie w jednym miejscu przedsiębiorców z branży e-sportu i gier komputerowych, a także firm technologicznych. Kompleks powstanie w ramach Dzielnicy Nowych Technologii. Hybrydowy projekt zakłada zagospodarowanie budynków należących do nieaktywnej kopalni, a także budowę nowego zaplecza.

Hub to nie tylko infrastruktura, która powstanie na terenie byłej KWK Wieczorek, ale również cały ekosystem technologiczny, zbudowany z wielu podmiotów reprezentujących różne branże. Łączy je kreatywność oraz dążenie do generowania nowych projektów i rozwiązań. Katowice posiadają bogate, organizacyjne i ludzkie zasoby, i już teraz wykorzystujemy ten potencjał. Intensywnie współpracujemy z uczelniami, by wzajemne zrozumienie świata nauki i sektora biznesu było jeszcze większe, co pozwoli osiągnąć najbardziej efektywną współpracę. tłumaczy zastępca dyrektora ds. Hubu w spółce Katowickie Inwestycje S.A., będącej inwestorem zastępczym, Wojciech Maroszek

Działamy również na rzecz promowania Hubu Gamingowo-Technologicznego, co pozwoli przyciągnąć do Katowic kolejne interesujące podmioty. dodaje Wojciech Maroszek

Przejęcie przez miasto nieruchomości jest kolejnym krokiem zmierzającym do realizacji inwestycji. Obecnie prowadzone są prace projektowe dotyczące pierwszego z sześciu przewidzianych etapów Hubu - adaptacji i rewitalizacji już istniejących budynków. Pod koniec marca 203 r. złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę dla I etapu inwestycji, wraz z projektami budowlanymi.

Równocześnie trwa przygotowanie projektów wykonawczych, aby w przyszłym roku być gotowym do rozpoczęcia prac budowlanych. W kwietniu ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla II etapu inwestycji.

Dotyczy on stworzenia koncepcji dla nowego obiektu, zlokalizowanego na południowy wschód od zabytkowego budynku nadszybia. Będzie on wyposażony w hale produkcyjne z dominującą funkcją studiów produkcyjnych dla e-sportu (przestrzeń powinna umożliwiać wykorzystanie obiektu jako studiów telewizyjnych, hal produkcyjnych, magazynów lub laboratoriów).

Ponadto znajdzie się w nim część techniczna z reżyserkami i pokojami do obsługi produkcji oraz część do obsługi gości i widowni. W obiekcie zlokalizowane zostaną także sale treningowe dla graczy. Tam przewidziany jest parking - dla samochodów oraz rowerów. Na terenie Hubu powstaną ścieżki piesze i pieszo-rowerowe połączone z istniejącą infrastrukturą wzdłuż ulicy Szopienickiej.

Ponadto zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej obejmuje zieleń, małą architekturę oraz iluminację budynków. Chętni do udziału w konkursie mają czas na zgłoszenie się do 12.05.2023 

Planowane uruchomienie hubu to II połowa 2026 roku.

Dzielnica Nowych Technologii realizowana będzie na podstawie zwycięskiego projektu wykonanego przez AMC - Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o. s.k. z Lublina. Zobaczcie wizualizacje.

9 zdjęć

Zwycięski projekt spółki AMC - Andrzej M. Chołdzyński z Lublina

Dzielnica Nowych Technologii realizowana będzie na podstawie zwycięskiego projektu wykonanego przez AMC - Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o. s.k. z Lublina, które otrzymało I nagrodę w wysokości 100 tys. zł oraz zaproszenie do udziału w negocjacjach umowy na przygotowanie dokumentacji projektowej jury konkursowe przyznało za wnikliwe podejście do tematu konkursu.

9 zdjęć

Tak będzie wyglądać hub gamingowo-technologiczny w Nikiszowcu:

Trwa również inwentaryzacja i ekspertyza stanu technicznego budynków w rejonie szybu „Poniatowski”. To VI etap realizacji Hubu, w którym zakres prac obejmuje pięć obiektów:

 • budynek maszyny wyciągowej,
 • budynek warsztatu i wentylatorów,
 • nadszybie z wieżą wyciągową oraz łącznikiem,
 • laboratorium
 • oraz łaźnię.

Wykonawca opracowuje inwentaryzację architektoniczno-budowlaną oraz instalacyjną, a także ekspertyzy stanu technicznego oraz ochrony przeciwpożarowej budynków. Realizacja tych prac pozwoli określić możliwości adaptacyjne tych obiektów, ich docelowe przeznaczenie oraz będzie podstawą do sporządzenia dokumentacji projektowej pod kątem adaptacji obiektów pod nowe funkcje.

Realizacja zadania pn.: „Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub gamingowo-technologiczny” została podzielona na VI etapów. Jego szacunkowa wartość to ok. miliarda złotych.

Miasto Katowice planuje pozyskanie środków na realizację etapu I, II i III przedsięwzięcia z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach działania FESL.10.05 Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Projekt został ujęty w wykazie operacji o znaczeniu strategicznym planowanych w ramach programu. Możliwa do uzyskania kwota środków unijnych szacowana jest na ok. 300 mln zł.

Zobacz także

Hub gamingowo-technologiczny w Katowicach z wielkim dofinansowaniem. Miasto pozyskało 309 mln zł
Hub gamingowo-technologiczny w Katowicach z wielkim dofinansowaniem. Miasto pozyskało 309 mln zł
w Katowicach

Hub gamingowo-technologiczny w Katowicach z wielkim dofinansowaniem. Miasto pozyskało 309 mln zł

Gamingowe Katowice po raz drugi! W mikołajki gamingowe wydarzenie w Rawa.Ink ze strefą old school game zone
Gamingowe Katowice po raz drugi! W mikołajki gamingowe wydarzenie w Rawa.Ink ze strefą old school game zone
w Katowicach

Gamingowe Katowice po raz drugi! W mikołajki gamingowe wydarzenie w Rawa.Ink ze strefą old school game zone

Nikiszowiec zachwyca. Zobaczcie jesienne zdjęcia
Nikiszowiec zachwyca. Zobaczcie jesienne zdjęcia
w Katowicach

Nikiszowiec zachwyca. Zobaczcie jesienne zdjęcia

Znamy zwycięzcę konkursu na projekt II etapu Hubu Gamingowo-Technologicznego w Katowicach [Zdjęcia, wideo]
Znamy zwycięzcę konkursu na projekt II etapu Hubu Gamingowo-Technologicznego w Katowicach [Zdjęcia, wideo]
w Katowicach

Znamy zwycięzcę konkursu na projekt II etapu Hubu Gamingowo-Technologicznego w Katowicach [Zdjęcia, wideo]

Kopalnia "Wieczorek" zyska drugie życie. Postindustrialne zabudowania staną się dzielnicą nowych technologii [Zdjęcia+wideo]
Kopalnia "Wieczorek" zyska drugie życie. Postindustrialne zabudowania staną się dzielnicą nowych technologii [Zdjęcia+wideo]
w Katowicach

Kopalnia "Wieczorek" zyska drugie życie. Postindustrialne zabudowania staną się dzielnicą nowych technologii [Zdjęcia+wideo]

Esportowe igrzyska w Katowicach zakończone. Rywalizacja odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym [Zdjęcia, wideo]
Esportowe igrzyska w Katowicach zakończone. Rywalizacja odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym [Zdjęcia, wideo]
w Katowicach

Esportowe igrzyska w Katowicach zakończone. Rywalizacja odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym [Zdjęcia, wideo]

Esportowe igrzyska w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Za nami ceremonia otwarcia [ZDJĘCIA]
Esportowe igrzyska w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Za nami ceremonia otwarcia [ZDJĘCIA]
w Katowicach

Esportowe igrzyska w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Za nami ceremonia otwarcia [ZDJĘCIA]

Rozpoczęły się Igrzyska Europejskie. Zmagania e-sportowe odbędą się w Katowicach
Rozpoczęły się Igrzyska Europejskie. Zmagania e-sportowe odbędą się w Katowicach
Sportowe

Rozpoczęły się Igrzyska Europejskie. Zmagania e-sportowe odbędą się w Katowicach

Maraton programistyczny w Katowicach. Przed nami Hackathon!
Maraton programistyczny w Katowicach. Przed nami Hackathon!
w Katowicach

Maraton programistyczny w Katowicach. Przed nami Hackathon!

Hub gamingowo-technologiczny w Katowicach. Ogłoszono konkurs architektoniczny na jego drugi etap
Hub gamingowo-technologiczny w Katowicach. Ogłoszono konkurs architektoniczny na jego drugi etap
w Katowicach

Hub gamingowo-technologiczny w Katowicach. Ogłoszono konkurs architektoniczny na jego drugi etap

Projekt II etapu hubu gamingowo-technologicznego wybrany
Wideo
WIDEO Z Katowic

Projekt II etapu hubu gamingowo-technologicznego wybrany

do góry