Mieszkańcy Tysiąclecia wypowiedzieli się w sprawie nocnej prohibicji

Redakcja WKATOWICACH.eu
28.12.2023w Katowicach

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu w punktach sprzedaży detalicznej na terenie Osiedla Tysiąclecia. Zdecydowana większość mieszkańców była przeciwko wprowadzeniu obostrzeń. Obecnie w Katowicach tzw. nocna prohibicja funkcjonuje na terenie 6 dzielnic.

bloki na osiedlu tysiąclecia

Nocna prohibicja na Osiedlu Tysiąclecia? Mieszkańcy podjęli decyzję

Dotychczas na wniosek społeczności lokalnych, konsultacje zostały przeprowadzone w 8 dzielnicach. W przypadku Giszowca i Zawodzia mieszkańcy w sposób zdecydowany nie wyrazili aprobaty dla takiego rozwiązania. przypomina prezydent Katowic, Marcin Krupa

Podobnie jest w przypadku Osiedla Tysiąclecia. Przeprowadziliśmy tam konsultacje społeczne i zgodnie z wolą mieszkańców osiedla podjąłem decyzję o odstąpieniu od przygotowania projektu uchwały wprowadzającej ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu na terenie tej dzielnicy. dodaje prezydent Katowic

Z początkiem listopada uruchomiono konsultacje społeczne w sprawie ewentualnego wprowadzenia ograniczeń nocnej sprzedaży alkoholu na terenie Osiedla Tysiąclecia. Była to reakcja na podjęcie stosownej uchwały przez Radę Dzielnicy nr 9 Osiedle Tysiąclecia. Opinie mieszkańców były zbierane na przełomie listopada i grudnia na dwa sposoby:

  • w trakcie otwartego spotkania w dzielnicy, które odbyło się 28 listopada w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” przy ul. Zawiszy Czarnego 8
  • oraz poprzez formularz konsultacyjny.

Ankiety można było wypełniać online na stronie katowice.eu/konsultacje lub tradycyjnie za pomocą formularza papierowego do pobrania w dwóch dzielnicowych bibliotekach (przy ul. Chrobrego 2 i ul. Piastów 20). Dostępne były od 20 listopada do 4 grudnia.

W trakcie konsultacji wpłynęły 1 523 formularze, jednak 470 ankiet (31%) zostało uznanych za nieważne. Powodem ich unieważnienia były m.in. brak danych osobowych lub niepełne dane na formularzu czy oddawanie głosów przez mieszkańców spoza dzielnicy. Przeciw wprowadzeniu ograniczeń w zakresie nocnej sprzedaży alkoholu na terenie Osiedla Tysiąclecia opowiedziało się 74% osób biorących udział w głosowaniu (781 osób), które poprawnie wypełniły formularz ankietowy. 271 osób (prawie 26%) opowiedziało się za wprowadzeniem regulacji prawnych dotyczących godzin sprzedaży alkoholu, a 1 osoba nie miała zdania w temacie.

Nocna prohibicja w Katowicach

Pierwsze ograniczenie dot. nocnej sprzedaży alkoholu zostało wprowadzone uchwałą Rady Miasta Katowice w lipcu 2018 roku w Śródmieściu. W kolejnych latach doszły dzielnice:

  • Szopienice-Burowiec i Załęże - od lutego 2021 r.,
  • Dąbrówka Mała i Bogucice - od lipca 2022 r,
  • Koszutka - czerwiec 2023 r.

Celem wprowadzenia nocnej prohibicji jest ograniczenie spożywania alkoholu w nieprzeznaczonych do tego celu miejscach. Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu nie dotyczy pubów czy restauracji, które swoim klientom dalej mogą serwować tego rodzaju asortyment. Zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pozwalają gminom na wprowadzenie prohibicji wyłącznie w całych dzielnicach, co oznacza, że nie może być ona wprowadzona na wybranym obszarze czy też ulicy.

Jak pokazują statystyki, wprowadzenie tzw. nocnej prohibicji wpływa na liczbę interwencji z alkoholem w tle. W 2017 roku katowiccy strażnicy miejscy interweniowali w związku ze spożyciem alkoholu 2043 razy, a w 2022 roku 1256 razy, natomiast doprowadzeń do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania w 2017 r. było 742, a w 2022 r. - 514.

Raport z konsultacji dostępny jest na stronie internetowej miasta Katowice TUTAJ.

Zobacz także

W Brynowie powstaje Ceglana Park. Do dyspozycji będzie 214 nowych mieszkań
W Brynowie powstaje Ceglana Park. Do dyspozycji będzie 214 nowych mieszkań
w Katowicach

W Brynowie powstaje Ceglana Park. Do dyspozycji będzie 214 nowych mieszkań

"Energetyki" dozwolone od lat 18. Od 1 stycznia napoje energetyczne mogą kupować wyłącznie osoby pełnoletnie
"Energetyki" dozwolone od lat 18. Od 1 stycznia napoje energetyczne mogą kupować wyłącznie osoby pełnoletnie
w Katowicach

"Energetyki" dozwolone od lat 18. Od 1 stycznia napoje energetyczne mogą kupować wyłącznie osoby pełnoletnie

Mieszkaniec Osiedla Tysiąclecia zatrzymał oszusta [Wideo]
Mieszkaniec Osiedla Tysiąclecia zatrzymał oszusta [Wideo]
w Katowicach

Mieszkaniec Osiedla Tysiąclecia zatrzymał oszusta [Wideo]

Nowe budynki na Osiedlu Tysiąclecia. Architekturą będą przypominać koncepcję projektantów "Tauzena" z przełomu lat 50. i 60. [Wizualizacje]
Nowe budynki na Osiedlu Tysiąclecia. Architekturą będą przypominać koncepcję projektantów "Tauzena" z przełomu lat 50. i 60. [Wizualizacje]
w Katowicach

Nowe budynki na Osiedlu Tysiąclecia. Architekturą będą przypominać koncepcję projektantów "Tauzena" z przełomu lat 50. i 60. [Wizualizacje]

Nowa tężnia solankowa na Osiedlu Tysiąclecia oficjalnie otwarta [Zdjęcia]
Nowa tężnia solankowa na Osiedlu Tysiąclecia oficjalnie otwarta [Zdjęcia]
w Katowicach

Nowa tężnia solankowa na Osiedlu Tysiąclecia oficjalnie otwarta [Zdjęcia]

do góry